Phần mềm cập nhật máy KOD-3600

14/01/2022 Đăng bởi: Arirang Việt Nam

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy KOD - 3600 

Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img  vào USB. Tắt máy KOD - 3600, cắm USB vào máy KOD - 3600 và mở máy.

Bước 2: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Hệ thống", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật phần mềm hệ thống cho máy KOD - 3600.

Nội dung thay đổi (Version 1.60):

- Sửa lỗi hiển thị danh sách bài hát mới.

Tải về

Ver 1.60    

Gọi ngay