Phần mềm cập nhật máy 3600 HDMI

14/01/2022 Đăng bởi: Arirang Việt Nam

+++++++++++++++++++ Version 1.64 ++++++++++++++++++

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI

Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img  vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

Bước 2: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Hệ thống", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI.

Nội dung thay đổi (Version 1.64):

- Bổ sung chức năng chấm điểm các bài hát MTV.
- Giảm âm lượng bài hát MTV 30%.
- Tăng kích thước font chữ của bài đã nhớ trên thanh trạng thái.
- Mở rộng số lượng kí tự cài đặt lời chào lên 32 kí tự .
- Sửa lỗi trường hợp cập nhật bài mới nhiều lần sẽ hiển thị nhiều tên bài trùng nhau trong danh sách bài.

++++++++++++++++++  Version 1.59  +++++++++++++++++++

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600HDMI

Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img và 5029REF.bin. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img và 5029REF.bin vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

- Bước 2: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Hệ thống", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Bước 3: Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn "Firmware", máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật Firmware. Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI.

Nội dung thay đổi (Version 1.59):

- Sửa lại phần mềm đưa bài hát MTV vào máy 3600HDMI, thao tác trên máy tính thay vì trên phân vùng ổ cứng MOVIES của máy 3600HDMI.

- Xóa bài hát MTV trực tiếp trên máy tính và cập nhật lại danh sách các bài hát đã xóa.

- Sửa lỗi tìm kiếm nhanh bài hát mới (sau khi cập nhật bài hát mới từ USB) bằng cách nhập kí tự đầu.

- Khắc phục lỗi không vào được chế độ KARAOKE bằng chức năng khôi phục cài đặt gốc.

- Khắc phục lỗi khi đang phát bài nhấn phím STOP nhiều lần treo máy.

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM Click vào đây

Lưu ýThông số cài đặt trong phần Hình ảnh sẽ trở về mặc định, vui lòng cài đặt lại theo thông số TV của bạn.

 

PHẦN MỀM CẬP NHẬT CHO MÁY

Tải về Ver 1.64 

Video Hướng Dẫn

PHẦN MỀM CẬP NHẬT BÀI HÁT MTV

Ổ cứng gắn trong

Tải về

Ổ cứng gắn ngoài

Tải về

 

Gọi ngay