Ứng dụng

Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV và AK-36, AK-36HDD, AK-36Plus)

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV, Android Karaoke AK-36/AK-36HDD/AK-36Plus) + Tải về Ứng dụng Youtube Smart TV Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV và AK-36, AK-36...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy SmartK+ (Cài đặt cho điện thoại) Ver 1.2.8

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát (Tìm bài hát Mùa Xuân&n...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát cho máy MK-3600 ver 1.0.1.4

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Điện thoại/Máy tính bảng để điều khiển, chọn bài hát cho Bộ Karaoke Di Động MK-3600. - Kết nối với Bộ Karaoke Di Động MK-3600 qua WiFi, WiFi Hotspot. - Tìm và chọn bài hát bằng cách ...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát cho máy SmartK+ (Cài đặt cho màn hình cảm ứng WTS-22 ) Ver 1.314

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên màn hình cảm ứng WTS-22 của Arirang  để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát ho...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy AR-3600WTK (Cài đặt trên điện thoại) Ver 1.0.6

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone  để chọn bài hát cho máy AR-3600WTK. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot. - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát hoặc nhập tên bài hát (...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát cho máy SmartK+ (Cài đặt cho Tablet, AR-36WTS/ Plus ) Ver 1.319

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Tablet/màn hình cảm ứng của Arirang  để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát ho...

ĐỌC TIẾP
Gọi ngay