Ứng dụng

Ứng dụng Youtube

  Thứ Năm, 22/06/2023

Cài đặt cả 2 ứng dụng Youtube Tivi: 1. Ứng dụng Youtube 4.4  2. App XWalk

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV và AK-36, AK-36HDD, AK-36Plus)

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV, Android Karaoke AK-36/AK-36HDD/AK-36Plus) + Tải về Ứng dụng Youtube Smart TV Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV và AK-36, AK-36...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy SmartK+ (Cài đặt cho điện thoại) Ver 1.2.8

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát (Tìm bài hát Mùa Xuân&n...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát cho máy MK-3600 ver 1.0.1.4

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Điện thoại/Máy tính bảng để điều khiển, chọn bài hát cho Bộ Karaoke Di Động MK-3600. - Kết nối với Bộ Karaoke Di Động MK-3600 qua WiFi, WiFi Hotspot. - Tìm và chọn bài hát bằng cách ...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát cho máy SmartK+ (Cài đặt cho màn hình cảm ứng WTS-22 ) Ver 1.314

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên màn hình cảm ứng WTS-22 của Arirang  để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát ho...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy AR-3600WTK (Cài đặt trên điện thoại) Ver 1.0.6

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone  để chọn bài hát cho máy AR-3600WTK. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot. - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát hoặc nhập tên bài hát (...

ĐỌC TIẾP
Gọi ngay