Trong quá trình Khách Hàng mua hàng tại website Công ty Cổ Phần Công nghệ Arirang (tên công ty viết tắt: Arirang Technology .,Jsc) có thể thu thập một số dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng theo các điều khoản dưới đây:
1/ Phạm vi thông tin thu thập:
Để mua hàng tại website arirang.com.vn Quý Khách Hàng được yêu cầu để lại thông tin cho chúng tôi, bao gồm Email, Họ và tên, Số điện thoại di động, Địa chỉ. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Arirang Technology .,Jsc không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin Khách Hàng cung cấp là không chính xác. 
2/ Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân:
Các Dữ liệu cá nhân mà Arirang Technology .,Jsc thu thập của Khách Hàng sẽ được sử dụng trong phạm vi sau:

- Xử lý đơn hàng: gọi điện/tin nhắn xác  nhận việc đặt hàng, thông báo về trạng thái đơn hàng và thời gian giao hàng.

- Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm.

- Gửi thư ngỏ/thư cảm ơn, giới thiệu sản phẩm mới, các chương trình khuyến mại của Arirang Technology .,Jsc.

- Các trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc bắt buộc phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

- Mục đích hợp lý khác nhằm phục vụ yêu cầu của Khách Hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa từ Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật không cho phép xóa. Còn lại trong mọi trường hợp Dữ liệu cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật.

4/ Các bên có thể tiếp cận Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng:
Dữ liệu cá nhân của Quý Khách Hàng được Arirang Technology.,Jsc cam kết bảo mật tuyệt đối, chỉ những cá nhân trong nội bộ Arirang Technology.,Jsc được phân công mới được phép sử dụng và các đối tác giao hàng.

5/ Cách thức xử lý Dữ liệu cá nhân:
Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được lưu trữ tại Arirang Technology .,Jsc. 
Arirang Technology .,Jsc nghiêm cấm việc sao chép dữ liệu cá nhân để sử dụng vào các mục đích khác ngoài công việc tại Arirang Technology .,Jsc.

6/ Quyền của Khách Hàng đối với Dữ liệu cá nhân: 
Khách Hàng có đầy đủ các quyền theo quy định của pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của mình.
Khách hàng khi có yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Gọi điện đến số Hotline: 0338 737 337
Hoặc Khách Hàng có thể gửi thư điện tử (email) có đính kèm văn bản yêu cầu để nêu rõ cụ thể yêu cầu của Khách Hàng. Email tiếp nhận yêu cầu: arirang@arirang.com.vn

Gọi ngay