Phần mềm cập nhật

Phần mềm cập nhật máy 3600 HDMI

  Thứ Sáu, 14/01/2022

+++++++++++++++++++ Version 1.64 ++++++++++++++++++ File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI - Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy KOD-3600

  Thứ Sáu, 14/01/2022

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy KOD - 3600  - Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đ...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy 3600 HDD Plus

  Thứ Sáu, 14/01/2022

File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC_CST V0.65 - Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát - Hướng dẫn xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới File cập nhật Firmw...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy AR-3600

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Hướng dẫn cập nhật (Dùng cho máy có ngõ HDMI) - Click vào đây Tải về Phầm mềm cập nhật AR-3600

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy AR-909A

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Hướng dẫn cập nhật phần mềm: - Giải nén file dvdrom.zip, chép file dvdrom.bin vào USB. - Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật. - Gắn USB vào ngõ ...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy AR-909SD

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Hướng dẫn cập nhật phần mềm: - Giải nén file dvdrom.zip, chép file dvdrom.bin vào USB. - Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật. - Gắn USB vào ngõ ...

ĐỌC TIẾP
Gọi ngay