Phần mềm cập nhật

Phần mềm cập nhật máy AR-3600WTK+

  Thứ Sáu, 28/04/2023

Phần mềm máy AR-3600WTK+ V 5.0.6 Hướng dẫn cập nhật phần mềm máy Ứng dụng KaraOke máy AR-3600WTK+  

ĐỌC TIẾP

Phần mềm máy AR-3600WTK

  Thứ Sáu, 28/04/2023

1. Tải về Phần mềm máy AR-3600WTK 2. Hướng dẫn cập nhật phần mềm máy 3. Ứng dụng KaraOke máy AR-3600WTK  

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy 3600 HDMI

  Thứ Sáu, 14/01/2022

+++++++++++++++++++ Version 1.64 ++++++++++++++++++ File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI - Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy KOD-3600

  Thứ Sáu, 14/01/2022

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy KOD - 3600  - Bước 1: Tải File cập nhật giải nén được File app_A1H.img. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đ...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy 3600 HDD Plus

  Thứ Sáu, 14/01/2022

File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC_CST V0.65 - Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát - Hướng dẫn xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới File cập nhật Firmw...

ĐỌC TIẾP

Phần mềm cập nhật máy AR-3600

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Hướng dẫn cập nhật (Dùng cho máy có ngõ HDMI) - Click vào đây Tải về Phầm mềm cập nhật AR-3600

ĐỌC TIẾP
Gọi ngay