Phần mềm cập nhật máy AR-909A

14/01/2022 Đăng bởi: Arirang Việt Nam

Hướng dẫn cập nhật phần mềm:

- Giải nén file dvdrom.zip, chép file dvdrom.bin vào USB.

- Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật.

- Gắn USB vào ngõ USB được hỗ trợ tại mặt trước máy.

- Máy sẽ tự động cập nhật phần mềm.

- Sau khi cập nhật phần mềm thành công, máy sẽ tự động mở khay đĩa.

Lưu ý:

- Không tắt máy khi đang cập nhật phần mềm.

Thông tin phần mềm:

- Sửa lỗi máy tự khởi động lại khi phát một số bài hát. 

Tải về

Cập nhật AR-909A

Gọi ngay