Ứng dụng

Ứng dụng chọn bài hát cho máy SmartK+ (Cài đặt cho Tablet, AR-36WTS/ Plus ) Ver 1.319

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Tablet/màn hình cảm ứng của Arirang  để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát ho...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy SmartK (Cài đặt cho máy tính bảng) Ver 1.253N

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Tablet/màn hình cảm ứng chọn bài hát cho máy SmartK. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát hoặc nhập tên bài hát ( ...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát cho máy AK-36 / AK36-HDD Ver 7.2.15

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone/Tablet để chọn bài hát cho máy AK-36/AK-36HDD. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát hoặc nhập tên bài h...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy AR-36MB / AR-3600B Ver 1.05

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Cài đặt trên Smartphone/Tablet để chọn bài hát cho máy AR-36MB/AR-3600B. - Kết nối thiết bị qua Bluetooth. - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát ( Tìm bài hát Mùa ...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy AR-3600WTK (Cài đặt trên máy tính bảng) Ver 1.1.6

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Tablet/màn hình cảm ứng của Arirang  để chọn bài hát cho máy AR-3600WTK. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot. - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài há...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy SmartK (Cài đặt cho điện thoại) Ver 1.202

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone để chọn bài hát cho máy SmartK. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát ( Tìm bài hát Mùa Xuân&n...

ĐỌC TIẾP
Gọi ngay