Ứng dụng chọn bài hát cho máy SmartK+ (Cài đặt cho màn hình cảm ứng WTS-22 ) Ver 1.314

14/01/2022 Đăng bởi: Arirang Việt Nam

- Cài đặt trên màn hình cảm ứng WTS-22 của Arirang  để chọn bài hát cho máy SmartK+.

- Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot

- Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát hoặc nhập tên bài hát ( Tìm bài hát Mùa Xuân Arirang cần nhập mxa hoặc nhập mua xuan arirang).

- Chọn bài hát từ Web Youtube, tìm bài hát bằng cách nhập tên bài hát/tên ca sĩ/tên nhạc sĩ.

- Tìm bài hát theo tác giả (Tìm bài hát nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác cần nhập NVC hoặc nhập NGUYEN VAN CHUNG).

- Tìm bài hát theo ca sĩ đối với bài hát MTV.

- Hiển thị lời bài hát trên màn hình.

- Danh mục bài hát mới cập nhật.

- Danh mục bài hát đã chọn.

- Danh mục bài hát yêu thích.

- Phân loại bài hát theo ngôn ngữ.

- Phân loại bài hát MTV theo Nam ca sĩ, Nữ ca sĩ, Song ca, Remix-DJ, Thiếu nhi, Cổ nhạc, Bài mới, Tiền chiến.

- Tăng/ giảm âm lượng, cao độ, nhịp độ, giai điệu bài hát.

- Chọn giọng ca Nam/Nữ.

- Chọn chế độ phát lặp lại.

- Tắt/Mở lời ca.

- Phát/Tạm dừng bài hát.

Link tải ứng dụng:

Gọi ngay