Ứng dụng chọn bài hát cho máy AK-36 / AK36-HDD Ver 7.2.15

14/01/2022 Đăng bởi: Arirang Việt Nam

- Cài đặt trên Smartphone/Tablet để chọn bài hát cho máy AK-36/AK-36HDD.

- Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot

- Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát hoặc nhập tên bài hát ( Tìm bài hát Mùa Xuân Arirang cần nhập MXA hoặc nhập MUA XUAN ARIRANG).

- Tìm bài hát theo tác giả/ca sĩ (Tìm bài hát nhạc sĩ Sơn Hạ sáng tác cần nhập SH hoặc nhập SON HA).

- Danh mục bài hát đã chọn.

- Danh mục bài hát yêu thích.

- Tăng/ giảm âm lượng, cao độ, nhịp độ, giai điệu bài hát.

- Tắt/Mở lời ca.

- Phát/Tạm dừng bài hát.

- Chia sẽ trang thái, bình luận khi đang hát KaraOke.


Chân thành cảm ơn bạn đã sử dụng

Mọi góp ý hoặc thông báo lỗi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:
 arirang@arirang.com.vn

Ứng dụng chọn bài hát cho máy AK-36 / AK36-HDD Ver 7.2.15

Ứng dụng chọn bài hát cho máy AK-36 / AK36-HDD Ver 7.2.15

Ứng dụng chọn bài hát cho máy AK-36 / AK36-HDD Ver 7.2.15

Ứng dụng chọn bài hát cho máy AK-36 / AK36-HDD Ver 7.2.15

Link tải ứng dụng:

Gọi ngay