{ "total": 403,"stores": [ {"name":"CTY TNHH TM DV HUYỀN MY","web_address":"Số 47 Đại lộ Hồ Chí Minh, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.3525040883314!2d106.32668941493112!3d20.93835448604748!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b47550224a9%3A0x18e8c314cee674c6!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1501749570670","district_code":"THANHPHOHAIDUONG","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"DNTN Tú Tài","web_address":"Số 75 Nguyễn Văn Trỗi, P. Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.185730513189!2d105.91265941437689!3d20.53958028626543!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce29b79de82f%3A0x69744196139198b1!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496199327328","district_code":"THANHPHOPHULY","province_code":"HANAM"}, {"name":"CH GTSP Hải Phòng","web_address":"Số 86 Điện Biên Phủ, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.2583175967056!2d106.67933731492973!3d20.861635886089072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7af40d9e4007%3A0x514692de27694afa!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717689817","district_code":"QUANHONGBANG","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Công ty TNHH Ngân Thắng","web_address":"Số 291 Văn Cao, P. Đằng Giang, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.921177417569!2d106.6993537149293!3d20.83488918610366!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aa04b2a4737%3A0x6a881775aeebc509!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498717511808","district_code":"QUANNGOQUYEN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"CH Ngân Thắng 3","web_address":"Số 226 Trần Thành Ngọ, P. Trần Thành Ngọ, Q. Kiến An, TP. Hải Phòng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.5457092292536!2d106.62388131492905!3d20.809658986117498!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a77339dbf291b%3A0x6c0dba1f7dffe547!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1496200459784","district_code":"QUANKIENAN","province_code":"HAIPHONG"}, {"name":"Cửa hàng Ant Tech Lý Tự Trọng","web_address":"Số 7B Lý Tự Trọng, P. Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3787.138511807244!2d105.89166621489002!3d18.340964287513852!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31384e147e3a121d%3A0x2cd7bce1cd7dc91b!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgIkdp4bqlYyBtxqEgc-G7r2EgVmnhu4d0Ig!5e0!3m2!1svi!2s!4v1498531564190","district_code":"THANHPHOHATINH","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa hàng Nina's Cafe","web_address":"16/34 Nguyễn Tri Phương, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a13ea8609ef9%3A0x754ecb7b7f0d42ae!2sNina's+Cafe!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331271775","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cửa hàng Chè Hẻm","web_address":"1 kiệt 29 Hùng Vương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên–Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a16ba7456fa5%3A0x2f3cddaefe593767!2zQ2jDqCBI4bq7bQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331372535","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"DNTN Tuấn Trung","web_address":"Số 52 - 54, Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.504877952115!2d106.69991131480086!3d10.772589892324127!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f40d29c548f%3A0xc6cf9880749c509c!2zU-G7kSA1MiwgNTQgxJDGsOG7nW5nIEh14buzbmggVGjDumMgS2jDoW5nLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642169418710!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Cát Thuỷ","web_address":"Số 473, Nhật Tảo, P.6, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.62626339762!2d106.65992841480052!3d10.763259792330462!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eef2574e93f%3A0xf76babb6cbfcd635!2zNDcxJjQ3MyDEkC4gTmjhuq10IFThuqNvLCBQaMaw4budbmcgNiwgUXXhuq1uIDEwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170151170!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV TM & DV Cơ Điện Lạnh","web_address":"Số 14, Nguyễn Tri Phương, P.Tân Xuân, Tx.Đồng Xoài, T. Bình Phước","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.2871900037767!2d106.89558611523903!3d11.53124434795913!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174a0306373a351%3A0x606bf7818f9b0f8e!2zMTQgTmd1eeG7hW4gVHJpIFBoxrDGoW5nLCBUw6JuIFh1w6JuLCDEkOG7k25nIFhvw6BpLCBCw6xuaCBQaMaw4bubYywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642169668894!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXADONGXOAI","province_code":"BINHPHUOC"}, {"name":"Điện Tử Hưng Phát","web_address":"Số 79, Trần Phú, P.Xuân An, Tx.Long Khánh, T.Đồng nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.395112215403!2d107.24413491480217!3d10.933496992215067!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174f8d4da5ac065%3A0xc360d9a7910cb531!2zNzkgVHLhuqduIFBow7osIFh1w6JuIEFuLCBMb25nIEtow6FuaCwgxJDhu5NuZyBOYWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170349565!5m2!1svi!2s","district_code":"THIXALONGKHANH","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Công Ty TNHH TM DV Châu Linh Rado","web_address":"Số 20-21-22B, Phan Chu Trinh, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.1793212436146!2d106.8143354148023!3d10.949823192203953!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9533dc93a5b%3A0x27d93978862c34dd!2zU-G7kSAyMC0yMSwgMjJCIMSQxrDhu51uZyBQaGFuIENodSBUcmluaCwgUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170487494!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Công Huẩn","web_address":"Số 75/5A, Long Chí, H.Hòa Thành, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3912.8669630161035!2d106.13456011523803!3d11.271188452947094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b6ab85e3c68cb%3A0xb2710f964f97e45f!2zxJDGsOG7nW5nIHPhu5EgNzUgVHLhuqduIFBow7osIExvbmcgQ2jDrSwgTG9uZyBUaMOgbmggVHJ1bmcsIFRwLiBUw6J5IE5pbmgsIFTDonkgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170578175!5m2!1svi!2s","district_code":"HOATHANH","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Cửa Hàng Vũng Tàu Audio","web_address":"Số 239, Thống Nhất, P.8, TP.Vũng Tàu, T.BR-VT","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8402205343323!2d107.08503661479715!3d10.354657792608561!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fe83af7a32b%3A0x25a288d3997f587c!2zMjM5IFRo4buRbmcgTmjhuqV0IE3hu5tpLCBQaMaw4budbmcgOCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFbFqW5nIFThuqd1LCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170631976!5m2!1svi!2s","district_code":"VUNGTAU","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"Cơ Sở Sửa Chữa Điện Tử Axil","web_address":"Số 12/5, Trần Nguyên Hãn, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.4982775205385!2d105.44167671479737!3d10.381941992589956!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a72fb6cb4d563%3A0x279f37321ed09b2!2zU-G7kSAxMiwgMjUwLzUsIMSQxrDhu51uZyBUcuG6p24gTmd1ecOqbiBIw6NuLCBN4bu5IExvbmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBMb25nIFh1ecOqbiwgQW4gR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170665125!5m2!1svi!2s","district_code":"LONGXUYEN","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Thời Đại","web_address":"Số 127, Hoàng Văn Thụ, P.3, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.5245951108395!2d105.72416651478854!3d9.286698693342341!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1097ba06bf46f%3A0x750de8b87f5c8c6!2zMTI3IEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaMaw4budbmcgMywgQuG6oWMgTGnDqnU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171310818!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Trạm BH Sửa Chữa Điện Tử Thái","web_address":"Số 197/3, Nguyễn Tất Thành, P.1, Tx.Sa Đéc, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.5679366147056!2d105.75931351479667!3d10.296354092648375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a7e150780ca31%3A0x9a6f2e1389b118eb!2zU-G7kSAxOTcsIDMgxJDGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFThuqV0IFRow6BuaCwgS2jDs20gMiwgU2EgxJDDqWMsIMSQ4buTbmcgVGjDoXA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171354233!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV Trọng Tín","web_address":"Số 157D, Quốc Lộ 62, P.2, TP.Tân An, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.4700057365817!2d106.3996382147988!3d10.542345492480628!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab629b6ce65f5%3A0xac023bd3038a6eb0!2zMTU3ZCBRTDYyLCBQaMaw4budbmcgMiwgVMOibiBBbiwgTG9uZyBBbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171388564!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cơ Sở Điện Tử - Điện Lạnh Giàu","web_address":"Đường 30/4, KP.1, Thị trấn Dương Đông, H.Phú Quốc, T.Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15706.374728730118!2d103.9629558!3d10.2136136!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xeaf4c33edfd4a99d!2z4bumeSBCYW4gTmjDom4gRMOibiBUaOG7iyBUcuG6pW4gRMawxqFuZyDEkMO0bmcgLSBUcuG7pSBT4bufIEtodSBQaOG7kSAx!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171453694!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Công Ty TNHH Điện Tử Thân","web_address":"Số 25, Nguyễn Trãi, P.7, TP.Mỹ Tho, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.754757473356!2d106.36051341479721!3d10.361483692603882!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aafe5f569e199%3A0x6ae52f3d7eb9ee94!2zMjUgTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIFBoxrDhu51uZyA3LCBUaMOgbmggcGjhu5EgTeG7uSBUaG8sIFRp4buBbiBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171497446!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Điện Tử Luận","web_address":"Số 105, Trần Quốc Tuấn, K.2, P.2, TP.Trà Vinh, T.Trà Vinh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.999030873529!2d106.3385764152332!3d9.934037776891138!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a01756b2477023%3A0xca29c43361c1ee9e!2zMTA1IFRy4bqnbiBRdeG7kWMgVHXhuqVuLCBQaMaw4budbmcgMywgVHLDoCBWaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171558831!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"Trạm BH Dũng Phong Phú","web_address":"Số 187, Nguyễn Thị Minh Khai, P.1, TP.Vĩnh Long, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.14208931179!2d105.96861391479626!3d10.250122192679907!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d32ba1facb5%3A0xed303e264e306d!2zMTg3IMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBUaOG7iyBNaW5oIEtoYWksIFBoxrDhu51uZyAxLCBWxKluaCBMb25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171593798!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử An","web_address":"Số 20, Mai Xuân Thưởng, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.0182972939074!2d109.2262447148308!3d13.777770090330689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316f6c843e6917c7%3A0x1aed51c3fcae979e!2zMjAgTWFpIFh1w6JuIFRoxrDhu59uZywgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgVGjDoG5oIHBo4buRIFF1aSBOaMahbiwgQsOsbmggxJDhu4tuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171631364!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDINH"}, {"name":"Công ty TNHH Một Thành Viên Hải Phong Audio - Đà Nẵng","web_address":"402 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.2932197413647!2d108.18311391485825!3d16.050266888892644!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219095887f515%3A0x171f1eec14f34740!2zNDAyIE5ndXnhu4VuIFBoxrDhu5tjIE5ndXnDqm4sIEFuIEtow6osIFRoYW5oIEtow6osIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171665774!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Toàn Không Gian","web_address":"Số K20, Lý Thường Kiệt, P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, T.ĐăkLăk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15570.071595615578!2d108.043508!3d12.679584!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x43f1667977a68c23!2sSunny!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172545436!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Công Ty TNHH Vĩnh Tín","web_address":"Số 175, Hùng Vương, P.Hội Thương, TP.Pleiku, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.6982815685114!2d108.00287121483295!3d13.976556290202305!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f83ea8366b1%3A0x77e18826835f0839!2zMTc1IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFAuIEjhu5lpIFRoxrDGoW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgUGxlaWt1LCBHaWEgTGFpIDYwMDAwMA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172457872!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Sửa Chữa Bảo Hành Điện Tử Tuấn","web_address":"Số 70, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.0131918614825!2d107.58522461486379!3d16.474869688631447!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125ea589b7d%3A0x42592e5c42d4a62d!2zNzAgUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgUGjDuiBIb8OgLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSHXhur8sIFRo4burYSBUaGnDqm4gSHXhur8!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172425985!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cơ Sở Sửa Chữa Điện Tử Chín","web_address":"Số 162, Trần Hưng Đạo, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, T.Kon Tum","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3865.334552459908!2d108.00620731483733!3d14.350040489962451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316bffa271fbe2e1%3A0x21431c4fefabc74e!2zMTYyIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIFRo4bqvbmcgTOG7o2ksIEtvbiBUdW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172388050!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KONTUM"}, {"name":"Âm Thanh Nhạc Cụ Ánh Sáng Ngọc Hồng","web_address":"Số 56, Hải Thượng Lãn Ông, KP.1, Thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3906.5041285963057!2d108.37155701480958!3d11.729492091679179!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317146d3fdeadbbd%3A0x677df61907111b31!2zNTYgSOG6o2kgVGjGsOG7o25nIEzDo24gw5RuZywgTGnDqm4gTmdoxKlhLCDEkOG7qWMgVHLhu41uZywgTMOibSDEkOG7k25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172353246!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Công Ty TNHH Điện Tử Minh Tâm","web_address":"Số 49-51, 3 Tháng 2, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.4632574940038!2d108.4321376148115!3d11.942394591536878!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3171132e977a74b9%3A0x2f8cc940b6f1d077!2zU-G7kSA0OSwgNTEgQmEgVGjDoW5nIEhhaSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSDEkMOgIEzhuqF0LCBMw6JtIMSQ4buTbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172317279!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Anh Dũng","web_address":"Cửa Hàng Điện Tử Anh Dũng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3898.9590972978!2d109.18705751481455!3d12.251047291331485!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31706780bee9ca3d%3A0xcc46c72322885aec!2zMThhIFnhur90IEtpw6p1LCBW4bqhbiBUaOG6r25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTmhhIFRyYW5nLCBLaMOhbmggSMOyYSA2NTAwMDA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172281970!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Công Ty TNHH DV TM Điện Tử Hưng","web_address":"Số 100, Trần Phú, H.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.4872110207443!2d108.09398991480204!3d10.926521692219792!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31768300176ffb2f%3A0xc3c6346000fcafdd!2zMTAwIFRy4bqnbiBQaMO6LCDEkOG7qWMgTmdoxKlhLCBUaMOgbmggcGjhu5EgUGhhbiBUaGnhur90LCBCw6xuaCBUaHXhuq1u!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171999708!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"Điện Tử Xuân Lưu","web_address":"Số 17, Trần Quý Cáp, P.3, TP.Tuy Hòa, T.Phú Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3886.231396409295!2d109.30331401482307!3d13.084516190781848!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316fec17c0a2cd2b%3A0x29584b464f238691!2zMTcgVHLhuqduIFF1w60gQ8OhcCwgUGjGsOG7nW5nIDMsIFR1eSBIw7JhLCBQaMO6IFnDqm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171956322!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUYEN"}, {"name":"Điện Tử Nhân Nguyễn","web_address":"Số 108A, Nguyễn Du, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3851.620756205332!2d108.80946571484658!3d15.124216189470742!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316852cd91968387%3A0xa5d7533df07eeffe!2zMTA4IMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBEdSwgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUXXhuqNuZyBOZ8OjaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173470805!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNGAI"}, {"name":"DNTN TM - DV Tân Nhật Thanh","web_address":"Số 05, Hoàng Diệu, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.4915473783217!2d108.49237811485202!3d15.565364589193942!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc1c43e89df%3A0xddeb7b5d59c342ad!2zNSBIb8OgbmcgRGnhu4d1LCBQaMaw4budbmcgUGjGsOG7m2MgSMOyYSwgVGFtIEvhu7MsIFF14bqjbmcgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173425293!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hoè Lan","web_address":"Số 314, Xương Giang, P.Ngô Quyền, TP.Bắc Giang, T.Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.6910794756145!2d106.197953014937!3d21.283692485860865!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356d08d9cdbcad%3A0x6b41bac04544d0a5!2zMzE0IFjGsMahbmcgR2lhbmcsIFBoxrDhu51uZyBOZ8O0IFF1eeG7gW4sIELhuq9jIEdpYW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173394413!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Văn phòng giao dịch (Miền Bắc) Công ty CP Công nghệ Arirang - Hà Nội","web_address":"46 Phố Nghĩa Đô, P.Xuân La, Quận Tây Hồ,TP.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.563841333809!2d105.79355571493299!3d21.050130885986846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab25090be39d%3A0x68c9149fbe815322!2zNDYgUC4gTmdoxKlhIMSQw7QsIFh1w6JuIExhLCBUw6J5IEjhu5MsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173337233!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANTAYHO","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công Ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh Sơn Tùng","web_address":"Số 1646, Hùng Vương, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.6738815481203!2d105.38149251493763!3d21.323898785839237!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d5dfe6c6525%3A0x43e4bbdda4c555b4!2zMTY0NiDEkMaw4budbmcgSMO5bmcgVsawxqFuZywgUGguR2lhIEPhuqltLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173293819!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Công Ty TNHH Hồng Ân","web_address":"Tiểu khu 11, Tố Hữu, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3805.7700870577473!2d106.60205541527606!3d17.47071500499408!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314756e79fca9e1d%3A0xd0c87a6104d051d8!2zMTEgVOG7kSBI4buvdSwgTmFtIFPDoWNoLCDEkOG7k25nIEjhu5tpLCBRdeG6o25nIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173251359!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGBINH"}, {"name":"DN Minh Năm","web_address":"Số 87, Trần Quốc Tảng, TP.Hạ Long, T.Quảng Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.043492261088!2d107.08098181493125!3d20.950768486040616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a583e98983efb%3A0xedab6d2e9fad9b87!2zODcgVHLhuqduIFF14buRYyBU4bqjbmcsIFAuIELhuqFjaCDEkOG6sW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG6oSBMb25nLCBRdeG6o25nIE5pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173122238!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNINH"}, {"name":"DNTN Quý Huyền","web_address":"Số 96, Lê Duẩn, P.1, TP.Đông Hà, T.Quảng Trị","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3819.1700802148825!2d107.1043806148684!3d16.817916488422227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3140e58b5bae4ee7%3A0x2a434215cb93fc1a!2zOTYgTMOqIER14bqpbiwgUGjGsOG7nW5nIDIsIMSQw7RuZyBIw6AsIFF14bqjbmcgVHLhu4s!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173090445!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGTRI"}, {"name":"Công Ty TNHH TM và DV Toàn Đức","web_address":"Số 210, Tiểu Khu 4, Thị trấn Hát Lót, H.Mai Sơn, T.Sơn La","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14879.564269137274!2d104.1064453!3d21.1964859!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x6b70e89a50df5ddd!2zQuG6vk4gWEUgS0jDgUNIIEhVWeG7hk4gTUFJIFPGoE4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173038376!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"SONLA"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV Kiên Hào","web_address":"Số 450, Trần Hưng Đạo, Tổ 5, P.Quyết Tiến, TP.Lai Châu, T.Lai Châu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14755.118019363223!2d103.4459433!3d22.3996683!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x99fd7ea3874dc88e!2zQ8O0bmcgVHkgVE5ISCBN4buZdCBUaMOgbmggVmnDqm4gS2nDqm4gSMOgbw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172979369!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAICHAU"}, {"name":"DNTN Minh Hương","web_address":"Số 16, Tổ 4, P.Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ, T.Điện Biên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.6621832832916!2d103.025681314939!3d21.403202185796662!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x312d08fb3a9838d1%3A0xb1eb2c62ad5ac815!2zU-G7kSAxNiwgMDQgVMO0IFbEqW5oIERp4buHbiwgUGjGsOG7nW5nIEhpbSBMYW0sIFRow6BuaCBwaOG7kSDEkGnhu4duIEJpw6puIFBo4bunLCDEkGnhu4duIEJpw6pu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172946250!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Arirang","web_address":"Số 162, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.126711651018!2d106.68026131480096!3d10.801605992304426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528da0315afd9%3A0x891031b43884784e!2zMTYyIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBoxrDhu51uZyAzLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172920498!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV Lê Xuyên","web_address":"Số 63A, Phố Tam Giang, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hải Dương, T.Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.388061078708!2d106.3368834153082!3d20.936925596281988!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31359b3628689433%3A0x1d6fa60008a652c8!2zVGFtIEdpYW5nLCBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBUcC4gSOG6o2kgRMawxqFuZywgSOG6o2kgRMawxqFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172892732!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"Công Ty TNHH TM – Điện Máy Sơn Hà","web_address":"Số 41, Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5065296298058!2d106.70017631480079!3d10.77246299232428!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f40d3962053%3A0x4a9edd59a353a368!2zNDEgxJDGsOG7nW5nIEh14buzbmggVGjDumMgS2jDoW5nLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339213837!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Lê Phú Mỹ","web_address":"Số 180, Phan Đình Phùng, P.2, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.2390213763133!2d106.68362921480085!3d10.792996692310274!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d2574fe4cd%3A0xf813063666e41d77!2zU-G7kSAxODAsIDIgUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCBQaMaw4budbmcgMiwgUGjDuiBOaHXhuq1uLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339255013!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công ty TNHH TM và DV Việt Lâm","web_address":"1672 Hùng Vương, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.6643273907903!2d105.38118001493764!3d21.324276085839006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d60aa9dca25%3A0x50e5734a153a5f1c!2zMTY3MiDEkMaw4budbmcgSMO5bmcgVsawxqFuZywgUGguR2lhIEPhuqltLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339280157!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Cửa hàng điện tử điện lạnh Dương Tiến Hùng","web_address":"Số:1457 đại lộ Hùng Vương - Việt Trì","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9991938911044!2d105.39715911493742!3d21.311048185846094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4ecafc1efb%3A0x9561dc5664969dca!2zMTQ1NyDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339310429!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Công ty TNHH điện tử-điện lạnh Nhu Túc","web_address":"Số 1455 Đại lộ Hùng Vương-Tiên Cát-Việt Trì","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9993001833423!2d105.39715771493746!3d21.311043985846215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4ecaf5a53d%3A0xb3183fb3ff717e2b!2zMTQ1NSDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339334966!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Cửa Hàng KD Kim Khí Điện Máy Fimex","web_address":"Số 205, Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.594995779299!2d106.69149631480064!3d10.765663892328798!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1679e14f59%3A0xa37ddc6304e73d64!2zMjA1IMSQLiBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBQaMaw4budbmcgQ8O0IEdpYW5nLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339358193!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Kim Tấn","web_address":"Số 63, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.510764813189!2d106.6983352148007!3d10.772137592324484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f40a5110d0d%3A0x4134d45f470542e1!2zNjMgTmFtIEvhu7MgS2jhu59pIE5naMSpYSwgUGjGsOG7nW5nIELhur9uIFRow6BuaCwgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339381449!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng điện tử Xuyên Liên","web_address":"Số 17 Đường Nam - TT Phong Châu- Phù Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.5521794327074!2d105.31149781493909!3d21.407530585794436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313493e03b3e0a9b%3A0xb3f20152a9e272d3!2zMTcgUC4gxJDGsOG7nW5nIE5hbSwgVFQuIFBob25nIENow6J1LCBQaMO5IE5pbmgsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339405770!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"DNTN Ánh Ngân","web_address":"Số 32, Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4910012780533!2d106.7003173148008!3d10.773655992323446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4726bac7a3%3A0x68cd231e018ce11e!2zMzIgVMO0biBUaOG6pXQgVGhp4buHcCwgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642339429863!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng Quang Vinh","web_address":"Số 20 Tổ 4 Phường Thanh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a16ba7456fa5%3A0x2f3cddaefe593767!2zQ2jDqCBI4bq7bQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331372535","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DIENBIEN"}, {"name":"Công Ty CP TM Nguyễn Kim","web_address":"Số 63-65, Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5550223324835!2d106.69425191480062!3d10.768736592326752!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3e36f1698f%3A0x41096eb1b5d5ce73!2zNjMsIDY1IMSQLiBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBQaMaw4budbmcgQ-G6p3Ugw5RuZyBMw6NuaCwgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCA3MDAwMA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340453373!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng Biên Thoa","web_address":"Số:17 Ngã tư Cao Lanh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8687899810575!2d105.77925861523467!3d10.352374969707038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a7de33b3312c3%3A0xbdcdfc01bb3936cb!2zTmfDoyB0xrAgTeG7uSBMb25n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483643389!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV TM Lại Châu Bình","web_address":"Số 56, Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.492159780387!2d106.69988731480063!3d10.77356699232347!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f473b2a5673%3A0x30c1af4ce72a60d!2zNTYgVMO0biBUaOG6pXQgVGhp4buHcCwgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340532274!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng điện tử Nghĩa Oanh","web_address":"Số 556 Tiền An - Bắc Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.2435555248726!2d106.06421796531069!3d21.182481587887654!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c02dc589f9b%3A0xc19f1970a6c5f9bf!2zVGnhu4FuIEFuLCBUcC4gQuG6r2MgTmluaCwgQuG6r2MgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340571395!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACNINH"}, {"name":"Công Ty TMHH MTV TM Khang An Phát","web_address":"Số 80, Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5133495925515!2d106.7000373148007!3d10.771938992324566!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f40da929fd3%3A0x9c2d2343eb1fb35a!2zODAgUGFzdGV1ciwgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340599394!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công ty TNHH Điện tử Toàn Anh","web_address":"Số: 506 đường Hùng Vương-P.Đồng Tâm-TP Vĩnh Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.127970006234!2d105.56869701493731!3d21.305959185848895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f0220590e04b%3A0x2bd961913a42b26c!2zNTA2IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIMSQ4buTbmcgVMOibSwgVsSpbmggWcOqbiwgVsSpbmggUGjDumM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340638323!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHYEN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Kim Cương","web_address":"Số 116, Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.499547939072!2d106.69959981480073!3d10.772999392323829!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4733eddaad%3A0x714f8abd85c738b2!2zMTE2IFBhc3RldXIsIELhur9uIE5naMOpLCBRdeG6rW4gMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340665052!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM & DV Hằng Phương","web_address":"Số 6A, Thi Sách, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4393849611947!2d106.70326121480079!3d10.777620592320684!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f4601284d03%3A0xdd285f2f0e479052!2zNkEgVGhpIFPDoWNoLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340690544!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công ty Cổ phần thương mại Tuấn Mai","web_address":"Số 8 đường Xương Giang-TP Bắc Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.4561898169!2d106.21150121493713!3d21.292983285855904!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31356dac4dece917%3A0x7731d9ad60a8e3ea!2zOCBYxrDGoW5nIEdpYW5nLCBC4bqvYyBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340717242!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Việt Tiến","web_address":"Số 534, Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.330243626509!2d106.7763503148009!3d10.785998892315078!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175268269a0208d%3A0xc13c9cd62307736!2zNTM0IMSQLiBOZ3V54buFbiBEdXkgVHJpbmgsIELDrG5oIFRyxrBuZyDEkMO0bmcsIFF14bqtbiAyLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340740438!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Trung tâm điện máy Hoàng Huệ","web_address":"Số 24A-24B Nguyễn Văn Thoát,Tổ 5A Phùng Chí Kiên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3695.54485833931!2d105.83098311532133!3d22.143322654169634!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36cadede43d7cccf%3A0xa792300aecaaeef0!2zNSBOZ3V54buFbiBWxINuIFRob8OhdCwgUGjDuW5nIENow60gS2nDqm4sIELhuq9jIEvhuqFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340856504!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Bảo Trâm","web_address":"Số 38, Nguyễn Thị Diệu, P.6, Q.3","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.474912738378!2d106.68531961480072!3d10.774891892322557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f24c82dff85%3A0xe0445457706258e!2zMzggTmd1eeG7hW4gVGjhu4sgRGnhu4d1LCBQaMaw4budbmcgNiwgUXXhuq1uIDMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340886575!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"DNTN Kiến Thiệu","web_address":"133 Nguyễn Đình Chiểu, P.2","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.5839763514246!2d105.63402401479804!3d10.454549692540457!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65aa3ba09c2f%3A0x8f8e4b9eddb4f0d3!2zMTMzIE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgMiwgVFAuIENhbyBMw6NuaCwgxJDhu5NuZyBUaMOhcA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340920915!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Phạm Văn Hùng","web_address":"Số 68, CMT8, P.6, Q.3","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.4751822191856!2d106.68512391480077!3d10.774871192322621!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f24b80f664d%3A0xd167a4023f6a67db!2zNjggQ8OhY2ggTeG6oW5nIFRow6FuZyBUw6FtLCBQaMaw4budbmcgNiwgUXXhuq1uIDMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340943061!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện máy Thanh","web_address":"Số: 16C Đoàn Hoàng Minh, P.5","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.3063278270088!2d106.36786651479613!3d10.236859392689048!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa85e030b4bf1%3A0xb22a492198b4b048!2zMTYgxJBvw6BuIEhvw6BuZyBNaW5oLCBQaMaw4budbmcgNSwgQuG6v24gVHJl!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340970120!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"CH Kim Hiếu","web_address":"Số: 91 Nguyễn Đình Chiểu, P.2","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5766333565734!2d106.6797510148007!3d10.767075492327896!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1f4a694861%3A0x6c7d36805c74ab9!2zNTQ5LzkxIE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgMiwgUXXhuq1uIDMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642340995011!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Lê Phú Mỹ","web_address":"Số 443/122, Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.288091659778!2d106.67024731480087!3d10.789232992312835!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ed4e8359b53%3A0xdd28529be281b3c!2zU-G7kSA0NDMsIDQ1My8xMjIgTMOqIFbEg24gU-G7uSwgUGjGsOG7nW5nIDEyLCBRdeG6rW4gMywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341027917!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"DNTN Phạm Công Trứ","web_address":"Số: 90 Nguyễn Đình Chiểu, P.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5502289770584!2d106.6760704148007!3d10.769104992326433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2024f82ad5%3A0x4f63505eb58032b7!2zNzA0LzkwIE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgMSwgUXXhuq1uIDMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642342227648!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"DNTN Khánh My","web_address":"Số 122/27/30/24/22, Tôn Đản, P.10, Q.4","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6454034580574!2d106.7055363148007!3d10.761787892331482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f6933c3c1b9%3A0xc0ef925e95388147!2zU-G7kSAxMjIvMjcvMzAsIDI0IFTDtG4gxJDhuqNuLCBQaMaw4budbmcgMTMsIFF14bqtbiA0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642342194573!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Ngọc Tưng","web_address":"Quầy số 4, Khu TT TM Bến Tre, P2","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a16ba7456fa5%3A0x2f3cddaefe593767!2zQ2jDqCBI4bq7bQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331372535","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Gia Thành","web_address":"Số 975, Trần Hưng Đạo, P.5, Q.5","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.748117912605!2d106.67435671480065!3d10.753885592336857!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f02745d0e89%3A0x30e504706c0fe17d!2zOTc1IMSQLiBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBQaMaw4budbmcgNSwgUXXhuq1uIDUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642342124948!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện máy Quốc Hùng","web_address":"Số: 117D Chợ Tân Phú, H. Châu Thành","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.609092711972!2d105.75619531523418!3d10.212365472142599!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a081493ffdb669%3A0x3ad3ee5a6e47e78!2zQ2jhu6MgVMOibiBQaMO6!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642342086781!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Cửa Hàng Âm Thanh","web_address":"Số 228, Hùng Vương, P.15, Q.5","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.714778301296!2d106.66478191480059!3d10.756451192335094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752efae4584ab3%3A0x798d931c37f23ee3!2zMjI4IMSQxrDhu51uZyBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgOSwgUXXhuq1uIDUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642342044889!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện tử Nghĩa","web_address":"Số: 125 Nguyễn Đình Chiểu, P.2","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5348706724358!2d106.67602031480075!3d10.770285292325713!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f20441e680b%3A0x8c15add2b6012be3!2zNjY0LzEyNSBOZ3V54buFbiDEkMOsbmggQ2hp4buDdSwgUGjGsOG7nW5nIDMsIFF14bqtbiAzLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642342012467!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH DV TM Quốc Hoa","web_address":"Số 261C, Hồng Bàng, P.11, Q.5","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.735812695846!2d106.65904181480063!3d10.754832592336205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ef11eb0da8f%3A0xdea8ad1ddd517a85!2zMjYxIEjhu5NuZyBCw6BuZywgUGjGsOG7nW5nIDExLCBRdeG6rW4gNSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341987779!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CHKKĐM Khánh","web_address":"Số: 104 Nguyễn Đình Chiểu, P.2","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.589546878444!2d106.6789216148007!3d10.766082792328588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1f240a27f7%3A0x9d6ad23b951d8fe2!2zNTk1LzEwNCBOZ3V54buFbiDEkMOsbmggQ2hp4buDdSwgUGjGsOG7nW5nIDIsIFF14bqtbiAzLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341949667!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Mã Tỷ","web_address":"Số 361, An Dương Vương, P.11, Q.5","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.652535294028!2d106.6790761148007!3d10.761239392331852!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1c6e8753a7%3A0x6c4817d5cc37db54!2zU-G7kSAzNjEsIDI4OC8xMSBBbiBELiBWxrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgNCwgUXXhuq1uIDUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341906418!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện tử Hùng","web_address":"Số: 136 Ng Đình Chiểu P.2 ,Tx & T Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.3143468776266!2d106.37647701479617!3d10.236211392689507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa85978ca0731%3A0x64ee1a3aedc5f74!2zMTM2IE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgMSwgQuG6v24gVHJl!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341880313!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ngọc Huệ","web_address":"Số 1022, 3 Tháng 2, P.12, Q.11","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.649624092068!2d106.65310751480071!3d10.761463292331722!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eed017d0bff%3A0x1d67392854b6d730!2zMTAyMiDEkMaw4budbmcgMy8yLCBQaMaw4budbmcgNiwgUXXhuq1uIDExLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341841447!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH ĐM Tâm 90","web_address":"Số: 84 Nguyễn Đình Chiểu, P.1, Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.3137714532213!2d106.37702961479603!3d10.236257892689407!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa85984402a81%3A0x7b36eb62aa1ddf57!2zODQgTmd1eeG7hW4gxJDDrG5oIENoaeG7g3UsIFBoxrDhu51uZyAxLCBC4bq_biBUcmU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341797037!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy 339","web_address":"Số 339, Hồng Bàng, P.11, Q.5","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7406244619515!2d106.65733421480053!3d10.754462292336406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ef14301fe15%3A0x7c9c3e700a856554!2zMzM5IEjhu5NuZyBCw6BuZywgUGjGsOG7nW5nIDExLCBRdeG6rW4gNSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341748102!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"TT Mua sắm TP Bến Tre ĐM VT Long Hưng","web_address":"Số: 30 Lê Lợi, P1, Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.3205464475177!2d106.3778028147962!3d10.235710392689796!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa85a20e2d0c9%3A0xb3a2d9d29be6621a!2zcDEsIDMwIEzDqiBM4bujaSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIELhur9uIFRyZQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341721191!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy 1A","web_address":"Số 569, Hồng Bàng, P.2, Q.6","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7560825981614!2d106.64825141480048!3d10.753272592337224!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e8b7b268ec9%3A0x29366378bab25b2f!2zNTY5IEjhu5NuZyBCw6BuZywgUGjGsOG7nW5nIDIsIFF14bqtbiA2LCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341695660!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện máy Hải Đăng","web_address":"Số: 87 Hoàng V Thụ, P.3, Tp. Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.52758421777!2d105.72336271478854!3d9.28643269334253!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1097b6da462cb%3A0x9e3814648a54542f!2zODcgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIFBoxrDhu51uZyAzLCBC4bqhYyBMacOqdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341671026!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Lộc Hạnh","web_address":"Số 188, Lê Văn Lương, P.Tân Hưng, Q.7","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.84082867336!2d106.7020874148004!3d10.746747992341682!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f75c02bb0ad%3A0x6d7d8124774fbe1f!2zMTg4IEzDqiBWxINuIEzGsMahbmcsIFTDom4gS2nhu4NuZywgUXXhuq1uIDcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341645824!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cty TNHH TM DV Việt Dũng","web_address":"Số: 105-107 Phan Ngọc Hiển, P.3, Tp. Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.5296035025012!2d105.72364031478861!3d9.28625299334269!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1097b716f5efb%3A0x6fb84749a3c7963e!2zMTA1IFBoYW4gTmfhu41jIEhp4buDbiwgUGjGsOG7nW5nIDMsIELhuqFjIExpw6p1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341621410!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hoàng Phước","web_address":"Số 311, Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.897318152023!2d106.7018766148005!3d10.742396692344629!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f9ef468123b%3A0xa90d2f46db190021!2zMzExIEzDqiBWxINuIEzGsMahbmcsIFTDom4gUXV5LCBRdeG6rW4gNywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642341591512!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Siêu thị Nguyễn Kim - Trung tâm Kiên Giang","web_address":"Số: 575A Nguyễn Trung Trực, P.An Hoà, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.398747536613!2d105.10023931479404!3d9.983882992862206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b46cad208a3d%3A0x145f0dd4477186c3!2zNTc1YSBOZ3V54buFbiBUcnVuZyBUcuG7sWMsIFAuIEFuIEhvw6AsIFLhuqFjaCBHacOhLCBLacOqbiBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344307542!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"DNTN TM Nhơn Khoa","web_address":"Số 458/2, Nhật Tảo, P.7, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6205829091346!2d106.6606966148006!3d10.763696592330136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eef35c8b2ed%3A0x7b75b1146d905bab!2zNDU4LzIgxJAuIE5o4bqtdCBU4bqjbywgUGjGsOG7nW5nIDYsIFF14bqtbiAxMCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344285146!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện tử Lộc","web_address":"Số: 128 Mạc Cữu , P.Vĩnh Thanh, Rạch Giá","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15716.071371456657!2d105.0869731!3d10.0153845!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x269ccb649fd4385c!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgxJBp4buHbiBU4butIEjhu691IEzhu5lj!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344248903!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"CH Lưu Hoàng Tâm","web_address":"Số: 302 Ap Tam Hưng, xã Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lợi, Tp.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31491.53685677939!2d105.58306569774797!3d9.382537561228414!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1054e03d7b835%3A0xac5daa98bc3d9e46!2zVsSpbmggSMawbmcsIFbEqW5oIEzhu6NpLCBC4bqhYyBMacOqdSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344186861!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Công Ty TNHH Thịnh Cường Đạt","web_address":"Số 46, Bến Cần Giuộc, P.11, Q.8","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.836469606986!2d106.65771711480053!3d10.747083692341437!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e58bd3a784d%3A0xdc22a4e68c0d9189!2zNDYgQuG6v24gQ-G6p24gR2l14buZYywgUGjGsOG7nW5nIDEzLCBRdeG6rW4gOCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344129266!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Điện tử Hoá - Hân","web_address":"Số: 91/3 Trần Phú, P.7,Tp.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4746262568683!2d105.71868291478864!3d9.291144293339286!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1096f86b9770b%3A0x7d445d9e603eb63a!2zU-G7kTogOTEsIDM4LzMgVHLhuqduIFBow7osIFBoxrDhu51uZyA3LCBC4bqhYyBMacOqdQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344106088!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Điệp","web_address":"Số 7, Lê Lợi, P.Hiệp Phú, Q.9","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5331273727065!2d106.77333051480144!3d10.846996092273649!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175270b9a11f985%3A0xa9841966f9a43316!2zNyDEkMaw4budbmcgTMOqIEzhu6NpLCBIaeG7h3AgUGjDuiwgUXXhuq1uIDksIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344082180!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty Cổ Phần Cát Thủy","web_address":"Số 98, Nguyễn Kim, P.6, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6339631649503!2d106.65989881480071!3d10.762667692330897!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eef227edc51%3A0x7d7a3ce79c049206!2zOTggTmd1eeG7hW4gS2ltLCBQaMaw4budbmcgNiwgUXXhuq1uIDEwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344034855!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Trịnh Ngọc Kính","web_address":"Số: 116 Ấp 3 Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đất","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15707.670166150638!2d104.9276422!3d10.1873518!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xd63f093122ea3fd7!2zQ-G6p3UgVHJpIFTDtG4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642344004661!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Công Ty TNHH TM DV Thiên Nam Hòa","web_address":"Số 277B, CMT8, P.12, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.436498028333!2d106.67847921480075!3d10.777842292320564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f26405c2f35%3A0x4f6330d83f89a942!2zMjc3YiBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIFTDoW0sIFBoxrDhu51uZyAxMiwgUXXhuq1uIDEwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343960365!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"DNTN Tuấn Hưng","web_address":"Số: 336 T.Trấn Hòn Đất","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62829.473695090965!2d104.88350211153727!3d10.193474863220644!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a756adbed6bcb7%3A0xbc9d2e55300d1970!2zdHQuIEjDsm4gxJDhuqV0LCBIw7JuIMSQ4bqldCwgS2nDqm4gR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483702669!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"CH Lâm Thế Vinh","web_address":"Số: 59 Phương Thành, KP3, Hà Tiên, Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.3989176654704!2d104.48191831479737!3d10.389856792584505!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3109da1028683863%3A0xd34838a0254b4565!2zNTkgUGjGsMahbmcgVGjDoG5oLCBCw6xuaCBTYW4sIEjDoCBUacOqbiwgS2nDqm4gR2lhbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343903547!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Gas-Bếp Gas Thành Đạt","web_address":"Số 203/16C, Lạc Long Quân, P.3, Q.11","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6223112686844!2d106.63924091480064!3d10.76356369233028!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e909911ba17%3A0xfb5510f3c3ec47b6!2zMjAzLzE2QyBM4bqhYyBMb25nIFF1w6JuLCBQaMaw4budbmcgMywgUXXhuq1uIDExLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343854498!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Sơn Loa","web_address":"Số 446, Nhật Tảo, P.7, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6256768925277!2d106.65926011480055!3d10.763304892330444!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eeed83e09bf%3A0xc14d3a50a7595a13!2zNDQ2IMSQLiBOaOG6rXQgVOG6o28sIFBoxrDhu51uZyA3LCBRdeG6rW4gMTAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343827576!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cty TNHH Phan Hùng","web_address":"Số: 357 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Lộc, Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.243686342201!2d105.0907156147942!3d9.99671869285342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b4770ff07345%3A0x8c0570e54bee9ef2!2zMzU3IE5ndXnhu4VuIFRydW5nIFRy4buxYywgVsSpbmggTOG6oWMsIFLhuqFjaCBHacOhLCBLacOqbiBHaWFuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343789969!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hoàng Sơn","web_address":"Số 82b/6, KP.2, P.Hiệp Thành, Q.12","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.129332010157!2d106.64931681480172!3d10.877766492252844!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529e014eb68bb%3A0xb03a9e50a425e350!2zU-G7kSA4MmIsIDg0LzYgS2h1IHBo4buRIDIsIFTDom4gVGjhu5tpIEFuLCBRdeG6rW4gMTIsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343759276!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"PHANG KHANG LONG AN","web_address":"Số: 07 TRƯƠNG ĐỊNH, P 2 , TP TÂN AN, LONG AN","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.5347255855118!2d106.40599431479866!3d10.537264492484047!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab625cb55ba77%3A0x624c5bc2d6b3d1f5!2zNyBUcsawxqFuZyDEkOG7i25oLCBQaMaw4budbmcgMiwgVMOibiBBbiwgTG9uZyBBbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343716624!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy 35","web_address":"Kios số 8, Số 267, Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q.12","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.132220420153!2d106.63738401480165!3d10.877546692252945!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529fd22e8365d%3A0x7c3b84530c5a284f!2zMjY3IE5ndXnhu4VuIOG6om5oIFRo4bunLCBIaeG7h3AgVGjDoG5oLCBRdeG6rW4gMTIsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343672337!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Thái Khắc Quang","web_address":"Số: 7B Ô 3 Khu A, Chợ Bàu Trai, Đức Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.840489934706!2d106.39114021523658!3d10.899724459885148!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b29802da8ae53%3A0xf12797af18b40ca0!2zQ2jhu6MgQsOgdSBUcmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343635465!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Tân Tiến Gia","web_address":"Số 696, LêTrọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.9533636948927!2d106.60292161480103!3d10.814880992295429!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752b953668b5c7%3A0xc9da9cf264e18650!2zNjk2IEzDqiBUcuG7jW5nIFThuqVuLCBCw6xuaCBIxrBuZyBIb8OgLCBUw6JuIFBow7osIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343583345!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Hưng Long","web_address":"Số 379, Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9060843078964!2d106.61766251480047!3d10.741721292345046!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752dd0536be4cb%3A0xa48dc63818320ae4!2zMzc5IEtpbmggRMawxqFuZyBWxrDGoW5nLCBTdHJlZXQsIELDrG5oIFTDom4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343557578!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Nội Thất Miền Nam","web_address":"Số 1/65 A2, Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, Q.12","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7421504316553!2d106.62521341480125!3d10.831033992284521!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752bd6746a2671%3A0xa8d9d749fd0465f7!2zMTY1IE5ndXnhu4VuIFbEg24gUXXDoSwgxJDDtG5nIEjGsG5nIFRodeG6rW4sIFF14bqtbiAxMiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642343531194!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Dương Trọng Đức","web_address":"Số 536-538, Hoàng Văn Thụ, P 4, Q.Tân Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.219838208947!2d106.65228971480092!3d10.794467692309315!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752935a7bd5a75%3A0x8deed208f690c3d3!2zU-G7kSA1MzYsIDUzOCBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFTDom4gQsOsbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405635644!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"CH Ngọc Bích","web_address":"Số 5 Võ Văn Tần, Q.Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8166512771!2d105.78569111479443!3d10.031983892829189!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0629f5358ac1d%3A0xa5bf77d992e2dd59!2zNSBWw7UgVsSDbiBU4bqnbiwgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405610553!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Tuấn Vinh","web_address":"Số 24, Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7906237675124!2d106.6762386148012!3d10.827328992286983!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528fdc77a2c0f%3A0xb538d2ba1c5fe90e!2zMjQgUXVhbmcgVHJ1bmcsIFBoxrDhu51uZyAxMCwgR8OyIFbhuqVwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405580213!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Nguyễn Xuân Tường Khanh","web_address":"Số 38, Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7920587471453!2d106.67602251480133!3d10.827219292287115!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528fdb87be5cb%3A0x61e2e2e514efb91!2zMzggUXVhbmcgVHJ1bmcsIFBoxrDhu51uZyAxMCwgR8OyIFbhuqVwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405547563!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Vidia","web_address":"Số 207, Tân Phước, P.6, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.645610201841!2d106.66178651480058!3d10.761771992331449!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f7b10049d6f%3A0xf6ff2a85c2374148!2zMjA3IFTDom4gUGjGsOG7m2MsIFBoxrDhu51uZyA2LCBRdeG6rW4gMTAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405517189!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phương","web_address":"Số 4, Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.7036989688586!2d106.66275091480126!3d10.833972092282501!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752907e4b65be1%3A0x5aae251166e2d9c4!2zNCBRdWFuZyBUcnVuZywgUGjGsOG7nW5nIDEwLCBHw7IgVuG6pXAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405485329!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV TM DV Điện Tử Minh Tuấn ","web_address":"Số 158/3/8, Bùi Minh Trực, P.5, Q.8","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9411655429153!2d106.6564093148004!3d10.739017992346891!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752e5c9d550e9f%3A0x5d7eebe91b4b62c2!2zMTU4LzMvOCDEkMaw4budbmcgQsO5aSBNaW5oIFRy4buxYywgUGjGsOG7nW5nIDUsIFF14bqtbiA4LCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405453692!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Trang","web_address":"Số A6, Quang Trung, P.3, Q.Gò Vấp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.6223438673437!2d106.65149131480135!3d10.84018589227829!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529a1f1ba9077%3A0xe01c7de8ac4a2a6e!2zOTggQS82IFF1YW5nIFRydW5nLCBQaMaw4budbmcgOCwgR8OyIFbhuqVwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405423257!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Điện Tử Gia Nguyễn","web_address":"Số K20, Đường số 8, P.Tân Thới Nhất, Q.12","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.608280310437!2d106.6134605148014!3d10.841259692277593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752a32410ff4ef%3A0x6f76383fed8ace8d!2zU-G7kSBLMjAsIDEyNi84IMSQLiBUcsaw4budbmcgQ2hpbmgsIFTDom4gVGjhu5tpIE5o4bqldCwgUXXhuq1uIDEyLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405393822!5m2!1svi!2s","district_code":"HOCHIMINH","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH SX TM - DV Anh Tú","web_address":"Số 78A, Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.216521645578!2d106.67576831480093!3d10.794721992309125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528d5c1750c45%3A0xc40979a44571ca6f!2zNzhhIFRy4bqnbiBIdXkgTGnhu4d1LCBQaMaw4budbmcgMTUsIFBow7ogTmh14bqtbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405359693!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Au-Tech Thanh Lâm","web_address":"Số 128, Nguyễn Kim, P.6, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.6271711102463!2d106.65979871480073!3d10.763189992330547!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eef25cc1abb%3A0x5a299d9e4de4e0c5!2zMTI4IE5ndXnhu4VuIEtpbSwgUGjGsOG7nW5nIDYsIFF14bqtbiAxMCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405332336!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Sài Gòn TiVi","web_address":"Số 189, Lê Văn Sỹ, P.14, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3280151935323!2d106.67718861480076!3d10.786169892314897!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2bb1c0e591%3A0x61af76c11f32b9d8!2zMTg5IEzDqiBWxINuIFPhu7ksIFBoxrDhu51uZyAxMywgUXXhuq1uIDMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405297873!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Trần Ngọc Anh","web_address":"Số 6, Đường số 2, Cư Xá Lữ Xa, P.15, Q.11","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5091209939624!2d106.65486101480072!3d10.772263892324359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ec19f801d77%3A0xb897244026c28abe!2zNiDEkMaw4budbmcgU-G7kSAyLCBQaMaw4budbmcgMTUsIFF14bqtbiAxMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405227342!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tiến Vũ","web_address":"Số 201-203, Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.055804794978!2d106.67775431480106!3d10.807037992300769!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528ded1dda865%3A0x52cd65e9e1652905!2zU-G7kSAyMDEsIDIwMyBUaMOtY2ggUXXhuqNuZyDEkOG7qWMsIFBoxrDhu51uZyA0LCBQaMO6IE5odeG6rW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405193482!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH SX TM DV Tân Hùng Dũng","web_address":"Số 114, Đường số 29, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.714579456373!2d106.60863701480059!3d10.756466492335068!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c36afa3ee21%3A0xce0bd83ce7cbd2bf!2zMTE0IMSQxrDhu51uZyBT4buRIDI5LCBCw6xuaCBUcuG7iyDEkMO0bmcgQiwgQsOsbmggVMOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405157789!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Viết Toàn","web_address":"Số 289, Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.257843407514!2d106.67325671480086!3d10.791553192311243!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175292abc84a9a3%3A0x21f6d62cb6ef4967!2zMjg5IEh14buzbmggVsSDbiBCw6FuaCwgUGjGsOG7nW5nIDExLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405130414!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử politech","web_address":"Số 46, Cửu Long, P.15, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3879439713173!2d106.66016961480078!3d10.781570292318042!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ecf979a41f9%3A0x5f9148c3d2bb6603!2zNDYgQ-G7rXUgTG9uZywgUGjGsOG7nW5nIDE1LCBRdeG6rW4gMTAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405109832!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH ĐL Mạnh Hùng","web_address":"Số 412-414, Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.200165933506!2d106.65386731480099!3d10.795975992308286!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175293436aee8d9%3A0xcb7262620633ece!2zU-G7kSA0MTIsIDQxNCBIb8OgbmcgVsSDbiBUaOG7pSwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFTDom4gQsOsbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405087323!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM DV Phạm Hoàng Mai","web_address":"Số 154, Bùi Hữu Nghĩa, P.2, Q.Bình Thạnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1945831714293!2d106.69632931480098!3d10.796403992308015!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528c9c733f577%3A0xd63f3a3606293d6a!2zMTU0IELDuWkgSOG7r3UgTmdoxKlhLCBQaMaw4budbmcgMiwgQsOsbmggVGjhuqFuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405056278!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM DV - SX XNK Hoàng Đính","web_address":"Số 1, Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1890771537956!2d106.65576021480099!3d10.796826092307704!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175293402c12b0f%3A0xa135fc072e958ea4!2zNDM3LzFDIEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaMaw4budbmcgNCwgVMOibiBCw6xuaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642405024867!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Ngô Minh","web_address":"Số 690A, Hương Lộ 2, KP.4, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.576867519757!2d106.60517251480067!3d10.76705749232784!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752c3f34af78fb%3A0xff7d3fd36007fa2f!2zNjkwYSBITDIsIELDrG5oIFRy4buLIMSQw7RuZyBBLCBCw6xuaCBUw6JuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642404985826!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Lê Xuân Thuỷ","web_address":"Số 497 Điện Biên Phủ, Phường 3, Q.3","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5199089420744!2d106.67551821480079!3d10.771434992324929!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f208ab403b3%3A0xe0b3b9ca9ad1972d!2zNDk3IMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFBoxrDhu51uZyAzLCBRdeG6rW4gMywgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346764111!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV Âm Thanh - Điện Tử Huỳnh Hiểu Minh","web_address":"Số 557, Huỳnh Văn Lũy, KP.4, P.Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.353086528076!2d106.67416541480293!3d11.012112992161834!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d054cd3ba0a7%3A0xd732c4b32a6e9e47!2zNTU3IEh14buzbmggVsSDbiBMxal5LCBQaMO6IE3hu7ksIFRo4bunIEThuqd1IE3hu5l0LCBCw6xuaCBExrDGoW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346719714!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Hoàng Khánh","web_address":"Kios 9, Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1441301312607!2d106.66472201480101!3d10.800271192305328!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529345963609b%3A0x578624fbbc26984f!2zSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346679247!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng Anh Kiệt","web_address":"Số: 29 Nguyễn Trãi, Khóm 2, P. An Thạnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0386488530708!2d105.3405457152362!3d10.808351861558043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a371a28ac1da3%3A0xd3c66ca0306db0ec!2zMjkgxJAuIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBQaMaw4budbmcgQW4gVGjhuqFuaCwgSOG7k25nIE5n4buxLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483726780!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nam Dũng","web_address":"Số 22, Bế Văn Đàn, P.14, Q.Tân Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.281353434374!2d106.63961401480093!3d10.789749892312502!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eb2884f3cf7%3A0x2db5515e6b861c8!2zMjIgQuG6vyBWxINuIMSQw6BuLCBQaMaw4budbmcgMTMsIFTDom4gQsOsbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346622377!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng Công Tấn","web_address":"Số: 75 Lý Thường Kiệt, P.2, Thị xã Cao Lãnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.5699426753017!2d105.63554041523503!3d10.455660267890318!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65abadaf75ed%3A0xfc0b76d262256b51!2zNzUgTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFBoxrDhu51uZyAyLCBUUC4gQ2FvIEzDo25oLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483751613!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy - Điện Gia Dụng Quỳnh Trang","web_address":"Số 247, Lê Thị Hoa, KP.6, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.1296425625187!2d106.7425477152366!3d10.877742860288862!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d80b0dad4b53%3A0x60d15ba9d2fe7c4e!2zVFJVTkcgVMOCTSBUSEFNIFbhuqROIFTDgk0gTMOdIC0gR0nDgU8gROG7pEMgTkdI4buAIE5HSEnhu4ZQIC0gxJDDgE8gVOG6oE8gUEjDgVQgVFJJ4buCTiBDw4EgTkjDgk4gJiBD4buYTkcgxJDhu5JORw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483786037!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Kinh Doanh 30/4","web_address":"Số 1, Dương Văn Cam, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.5001566384926!2d106.75118891480133!3d10.84951179227193!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527bdd0a79d7f%3A0x9fafe58fc9730f5!2zMSBExrDGoW5nIFbEg24gQ2FtLCBMaW5oIMSQw7RuZywgVGjhu6cgxJDhu6ljLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346525313!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng ĐM Điện lạnh Quảng Lợi","web_address":"Số: 79-81 Lý Thường Kiệt, P.2, Tx.Cao Lãnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.571751979302!2d105.63550181479795!3d10.455517092539765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65abad815ac3%3A0x4a6d98902d5db66f!2zU-G7kTogNzksIDgxIEzDvSBUaMaw4budbmcgS2nhu4d0LCBQaMaw4budbmcgMiwgVFAuIENhbyBMw6NuaCwgxJDhu5NuZyBUaMOhcA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346476037!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ĐONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuyết Nhi","web_address":"Số 17, Lê Văn Ninh, KP.3, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.488999111!2d106.75130631480137!3d10.850362992271375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317527bde7003727%3A0x5b858c5f0b5c1189!2zMTcgTMOqIFbEg24gTmluaCwgVHLGsOG7nW5nIFRo4buNLCBUaOG7pyDEkOG7qWMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346442712!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa hàng Điện tử Sáy","web_address":"Số: 1003A Ấp An Phú, An Long, Tam Nông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31361.512769244528!2d105.38175089802873!3d10.719893677766326!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a388440f2afd3%3A0x67048ae75a498c2f!2zQW4gTG9uZywgVGFtIE7DtG5nLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483819413!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Gia Tiến","web_address":"Số 1294, Kha Vạn Cân, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3918.2685985846674!2d106.76041611480157!3d10.867163692259929!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752784263fa62d%3A0x738317c68910114e!2zMTI5NCDEkC4gS2hhIFbhuqFuIEPDom4sIFBoxrDhu51uZyBMaW5oIFRydW5nLCBUaOG7pyDEkOG7qWMsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346387460!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thành Phúc","web_address":"Số 773, QL 22, KP.5, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.9171454001853!2d106.48062941523689!3d10.969626458596363!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b2b83e59578ef%3A0x1b5f3031f81200b7!2zNzczIFFMMjIsIFRULiBD4bunIENoaSwgQ-G7pyBDaGksIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483839125!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Gia Dụng Thái Minh","web_address":"Số 334, Tỉnh Lộ 8, KP.4, H.Củ Chi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.9171454001853!2d106.48062941523689!3d10.969626458596363!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b2c9d3dbb15c1%3A0xfae7315b092efba2!2zMzM0IFRMOCwgVFQuIEPhu6cgQ2hpLCBD4bunIENoaSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483863548!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Kim Khánh","web_address":"Tổ 7, Giáp Hải, KP.8, Thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.5445911352904!2d106.48240701480273!3d10.997706492171572!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b2c5e2c047259%3A0x4869bf4d3badf9df!2zNyBHacOhcCBI4bqjaSwgVHJ1bmcgTOG6rXAgSOG6oSwgQ-G7pyBDaGksIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346188176!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH A Hò","web_address":"Số 109-111, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.3, TP.Vũng Tàu, T.BR-VT","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.9389334024!2d107.08204321479693!3d10.346768092613912!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fee655ddf4f%3A0x46ba4042b6e3bec1!2zU-G7kSAxMDksIDExMSBOYW0gS-G7syBLaOG7n2kgTmdoxKlhLCBQaMaw4budbmcgMywgVGjDoG5oIHBo4buRIFbFqW5nIFThuqd1LCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346152608!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"Công Ty TNHH Kim Minh","web_address":"Số 101, Nan Kỳ Khởi Nghĩa, P.3, TP.Vũng Tàu, T.BR-VT","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.9422276773103!2d107.08194101479707!3d10.346504692614126!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fee71faa61f%3A0x86c1ca50b371db6!2zMTAxIE5hbSBL4buzIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFBoxrDhu51uZyAzLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVsWpbmcgVOG6p3UsIELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346123601!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"PHAN KHANG ĐỒNG THÁP","web_address":"Số: 01 Đường 30 tháng 4, Phường 1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.579608105411!2d105.63115511479799!3d10.454895392540179!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65a9bae72061%3A0xb7870d339e5a3248!2zMDEgxJAuIDMwIFRow6FuZyA0LCBQaMaw4budbmcgMSwgVFAuIENhbyBMw6NuaCwgxJDhu5NuZyBUaMOhcA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346092313!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa hàng ĐM - ĐL Hưng","web_address":"Số: 227-229 Hùng Vương, P.2, Tx Cao Lãnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.543075789877!2d105.63774171479801!3d10.45778609253824!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65ab5e7b44c5%3A0x37a1c958f4c96755!2zU-G7kTogMjI3LCAyMjkgSMO5bmcgVsawxqFuZywgUGjGsOG7nW5nIDIsIFRQLiBDYW8gTMOjbmgsIMSQ4buTbmcgVGjDoXA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346057859!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Bé Năm","web_address":"Số 31, Nguyễn Hữu Thọ, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa, T.BR-VT","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.102771540529!2d107.1710734147984!3d10.49256419251455!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175734814149699%3A0x36492485ced0bd14!2zMzEgTmd1eeG7hW4gSOG7r3UgVGjhu40sIFBoxrDhu5tjIFRydW5nLCBCw6AgUuG7i2EsIELDoCBS4buLYSAtIFbFqW5nIFTDoHU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642346025036!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"Siêu Thị Nguyễn Kim - Trung tâm Cần Thơ","web_address":"Số: 2 Đường 30/4, P. An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.868205375486!2d105.77575331479437!3d10.027732992832112!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08821341ffbfb%3A0x65c9b84193b8b21b!2zMTM5LzIgxJDGsOG7nW5nIDMwIFRow6FuZyA0LCBYdcOibiBLaMOhbmgsIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMah!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345990609!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Công Ty TNHH TM và DV Tín Quang","web_address":"Khu chợ Mỹ Xuân, Tổ 12, Ấp Bến Đình, X.Mỹ Xuân, H.Tân Thành, T.BR-VT","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15685.863089093555!2d107.0536318!3d10.6208775!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x3914aa7db4bed498!2zQ2jhu6MgTeG7uSBYdcOibg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345963476!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"DNTN Phước Cường","web_address":"Số: 89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Tp.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.81449569473!2d105.7812888147944!3d10.032161592829079!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0629ff49b575d%3A0xf224d36d833beb39!2zODkgTmFtIEvhu7MgS2jhu59pIE5naMSpYSwgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345909193!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Đức Lộc","web_address":"Số 215, CMT8, P.Hoà Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.152601177221!2d106.80937731480228!3d10.951843092202619!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d95153563cfb%3A0xee795bb5f3c668e1!2zMjE1IEPDoWNoIE3huqFuZyBUaMOhbmcgOCwgUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345886796!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"CH Điện máy Tín Dũng","web_address":"Sồ: 36 Nguyễn Thái Học, Q.Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.808096655588!2d105.78424661479444!3d10.03268909282873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1de1a17b9%3A0xf5de45a2717bc09a!2zMzYgTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIFTDom4gQW4sIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMah!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345854100!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phước Hương","web_address":"Số 219, CMT8, P.Hòa Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.1526249905273!2d106.80934561480231!3d10.951841292202635!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9515353ec1b%3A0xe4efde0598f9f117!2zMjE5IEPDoWNoIE3huqFuZyBUaMOhbmcgOCwgUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345828546!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cty TNHH Phước Tỷ 1","web_address":"Số: 26 Nguyễn Thái Học, Q. Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8125984598455!2d105.78584621479445!3d10.032317992829027!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a06298aa9fbd39%3A0x79d01e043b4b1e0e!2zMjYgTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIFTDom4gQW4sIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMah!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345796715!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tống Ngô Hữu Dũng","web_address":"Tổ 12, Khu Cầu Xéo, H.Long Thành, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5479575421255!2d106.95169931523604!3d10.769279562269238!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317519abd2f66b15%3A0x760e6d99c8ae397f!2zVHLGsOG7nW5nIFRp4buDdSBI4buNYyBD4bqndSBYw6lv!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345763533!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cty TNHH Thanh Tần","web_address":"Số: 47 Phan Đình Phùng, Tân An, Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8055878987584!2d105.78475421479449!3d10.032895892828599!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1e5b4f0b7%3A0xb2d6d692319a20b6!2zNDcgUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCBUw6JuIEFuLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642345714953!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Trương Văn Quang","web_address":"Ấp Trầu, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.7788701608697!2d106.93405521523613!3d10.75151856259185!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317518eb29f76e19%3A0xfd49f773e727de13!2zY-G6p20gxJHhu5MgbmjDoG4gcGjDoXQg4bqlcCB0cuG6p3UgcGjGsOG7m2MgdGhp4buBbiBuaMahbiB0cuG6oWNoIMSR4buTbmcgbmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410931717!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa hàng Điện tử Hòa","web_address":"Số: 40 Tân Trào, P.Tân An, Q.Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.7993788694703!2d105.7849234147945!3d10.033407692828277!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1ede0aacd%3A0x1a588d9e16c8471a!2zNDAgVMOibiBUcsOgbywgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410900294!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"DNTN Công Thành","web_address":"Số 12, CMT8, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.217594456815!2d106.81497171480227!3d10.946929292205942!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d952b06465e7%3A0xd0b3fb121c6caeea!2zMTIgQ8OhY2ggTeG6oW5nIFRow6FuZyA4LCBLaHUgcGjhu5EgNCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410872567!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa hàng Điện máy Lũy Liên","web_address":"Số: 54B Nguyễn Thái Học, P. Tân An, Q. Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.808090589989!2d105.78379361479439!3d10.032689592828765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1d9739103%3A0x8b55f185b1473769!2zNTRCIE5ndXnhu4VuIFRow6FpIEjhu41jLCBUw6JuIEFuLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410836947!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Vân Sử","web_address":"Số 18, Nguyễn Thị Giang, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.2126619142123!2d106.81396051480223!3d10.947302292205677!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9529596fe39%3A0x563659e3d23e08d9!2zMTggTmd1eeG7hW4gVGjhu4sgR2lhbmcsIFF1eeG6v3QgVGjhuq9uZywgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410803453!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cty TNHH Tân Phước","web_address":"Số: 12-14-16-18 Ngô Quyền, Q.Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.7929572048242!2d105.78579231479452!3d10.033936992827906!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a22098076f%3A0x8105ac3049f24dc6!2zU-G7kTogMTItMTQsIDE2LTE4IMSQxrDhu51uZyBOZ8O0IFF1eeG7gW4sIFTDom4gQW4sIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMah!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410767709!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hiếu","web_address":"Số 147, QL 51, KP.1, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.81456844609!2d106.85038391480184!3d10.901692892236557!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174df1ab775f0af%3A0x89013ef4c6e695b9!2zMTQ3IFFMNTEsIExvbmcgQsOsbmggVMOibiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410746305!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa hàng Điện máy Út Phương","web_address":"Số: 5 Tân Trào, P. Tân An, Q. Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.802201966394!2d105.78601231479446!3d10.033174992828434!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a21c5e554d%3A0xd5d976fd7da9a71e!2zNSBUw6JuIFRyw6BvLCBUw6JuIEFuLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410721644!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"DNTN Minh Thanh","web_address":"Số 2, CMT8, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.224863373151!2d106.81562661480223!3d10.946379592206346!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d952ab53dfd3%3A0xfd2f95e739316d2b!2zMiBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFF1eeG6v3QgVGjhuq9uZywgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410696139!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"PHAN KHANG CẦN THƠ 1","web_address":"Số: 06 Hoà Bình, P An Cư, Q. Ninh Kiều","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.778709569664!2d105.78338916479446!3d10.035111242827101!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1a831fceb%3A0x3c0b69a9f8126434!2zMDYgxJDhuqFpIGzhu5kgSG_DoCBCw6xuaCwgQW4gQ8awLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSA5MDAwMDA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410663352!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tiến Đông","web_address":"Số 97A/7, KP.5, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.134439538719!2d106.85380101523673!3d10.953215808899609!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174de82f44ba557%3A0xcfd5d415cb16dec9!2zS1AgNSwgVGFtIEhp4buHcCwgVHAuIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410631452!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"PHAN KHANG CẦN THƠ 2","web_address":"Số: 35-37 CMT8, P. An Thới, Q. Bình Thuỷ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.4690829342408!2d105.76220221479467!3d10.060596292809652!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a087e6aabaec6f%3A0x972920d8790d2c8!2zU-G7kTogMzUsIDM3IMSQxrDhu51uZyBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIEFuIFRo4bubaSwgQsOsbmggVGjhu6d5LCBD4bqnbiBUaMah!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410585119!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Cùng Thịnh Vượng Vinh Hoa","web_address":"Số 18/2, Khu Phước Hải, H.Long Thành, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.393817445769!2d106.9502349148008!3d10.781119392318352!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31751f2ea37acc1d%3A0x6328bec13c1bcfcf!2zU-G7kSAxOCwgMiBLaHUgUGjGsOG7m2MgaOG6o2ksIFRULiBMb25nIFRow6BuaCwgTG9uZyBUaMOgbmgsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410558326!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Kim Thanh","web_address":"Tổ 17, Khu Phước Hải, H.Long Thành, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3598511044543!2d106.95161821480079!3d10.78372669231655!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31751f28d24d169f%3A0xdf133644a9abbf2a!2zMTcgS2h1IFBoxrDhu5tjIGjhuqNpLCBUVC4gTG9uZyBUaMOgbmgsIExvbmcgVGjDoG5oLCDEkOG7k25nIE5haQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410529104!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"DNTN Sáu RaDo","web_address":"Số 77/1, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7834.72703157088!2d106.85670452605743!3d10.935889002876108!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174de8ba4406a23%3A0x44e90be976b8e161!2zQsOsbmggxJBhLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQmnDqm4gSMOyYSwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410497900!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"DNTN TM & DV Tân Nhật Thanh","web_address":"Số 477, 548, Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.5031286181993!2d108.49272881485201!3d15.564744789194279!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc1b116fd57%3A0xe3e3bf7d7d56f6b1!2zU-G7kSA0NzcsIDU0OCBQaGFuIENow6J1IFRyaW5oLCBUYW0gS-G7sywgUXXhuqNuZyBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410450764!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Điện Lạnh Tiến Anh","web_address":"QL 51, Khu Văn Hải, Chợ Mới, H.Long Thành, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.447418193363!2d106.95584661523623!3d10.777003662128914!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317518d0587d0f03%3A0x2331eda76252ed03!2zUUw1MSwgTG9uZyBUaMOgbmgsIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410425735!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Dũng","web_address":"Số 244, Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.419368443575!2d108.4859168148521!3d15.569226889191503!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dce8660e524b%3A0x92dcb8e9e6b2ab4d!2zMjQ0IFBoYW4gQ2jDonUgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBQaMaw4bubYyBIw7JhLCBUYW0gS-G7sywgUXXhuqNuZyBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410360138!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Phúc Tín","web_address":"Tổ 24, Khu Phước Hải, H.Long Thành, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.3937488029987!2d106.95023491523615!3d10.781124662053925!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31751f2ea37acc1d%3A0x488015db1a79f799!2zMjQgS2h1IFBoxrDhu5tjIGjhuqNpLCBUVC4gTG9uZyBUaMOgbmgsIExvbmcgVGjDoG5oLCDEkOG7k25nIE5haSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410324741!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Long Vân","web_address":"Số 586, Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.515174648467!2d108.49366691485201!3d15.56410008919474!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc1b0d8c7c3%3A0x15e094475c173e87!2zNTg2IFBoYW4gQ2jDonUgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBIb8OgIEjGsMahbmcsIFRhbSBL4buzLCBRdeG6o25nIE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410277084!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hoàng","web_address":"Số 37/119, Quảng Biên, X.Quảng Tiến, H.Trảng Bom, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.202095838869!2d106.98615741523679!3d10.948101258993985!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174e6b4a354adf7%3A0x6a46226b97c8bf0c!2zTmjDoCB0aOG7nSBnacOhbyB44bupIFF14bqjbmcgQmnDqm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642410254872!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuấn Sỹ","web_address":"Số 53 -55, Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.498028150362!2d108.4914969152615!3d15.565017756885778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc19288c0b9%3A0xa24e0033c5ed2a99!2zNTMgVHLhuqduIENhbyBWw6JuLCBQaMaw4budbmcgQW4gU8ahbiwgVGFtIEvhu7MsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409952950!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Chấn Hưng","web_address":"Số 290/3, KP.4, P.Tân Biên, TP.Biên Hoà, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.797628708491!2d106.89514371523684!3d10.978642358429548!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174dd932dc1e613%3A0xfd60c348c380ae01!2zUGjGsOG7nW5nIFTDom4gQmnDqm4sIGtodSBwaG8gOEEsIFTDom4gQmnDqm4sIFRwLiBCacOqbiBIw7JhLCDEkOG7k25nIE5haSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409918046!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Vũ Phát","web_address":"Số 433, Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.485523012476!2d108.49173581485208!3d15.56568698919375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc1eefa62cf%3A0x245c16376c3996d7!2zNDMzIFBoYW4gQ2jDonUgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBQaMaw4bubYyBIw7JhLCBUYW0gS-G7sywgUXXhuqNuZyBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409873184!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nguyên","web_address":"Số 105, Ấp 114, Thị trấn Định Quán, H.Định Quán, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31311.56466146521!2d107.32990249814634!3d11.19166219017096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317460be0999301f%3A0xb28edeec50f20640!2zdHQuIMSQ4buLbmggUXXDoW4sIMSQ4buLbmggUXXDoW4sIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409848616!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nhật Quang","web_address":"Số 588, Phan Chu Trinh, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.5162658112868!2d108.49375181485205!3d15.564041689194854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc1b0d8c7c3%3A0xc2c91925f09334bf!2zNTg4IFBoYW4gQ2jDonUgVHJpbmgsIFBoxrDhu51uZyBIb8OgIEjGsMahbmcsIFRhbSBL4buzLCBRdeG6o25nIE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409812936!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thanh Hiền","web_address":"Số 722, QL 20, Tổ 2, Khu 9, Thị trấn Tân Phú, H.Tân Phú, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3912.908468018426!2d107.43105671523804!3d11.26813855300498!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174667fcf44f941%3A0x27c433e82e481bbf!2zNzIyIFFMMjAsIFRULiBUw6JuIFBow7osIFTDom4gUGjDuiwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409786787!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hiệp Huy","web_address":"Thôn 6, Xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ, T. Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30753.37013322753!2d108.46791014967962!3d15.528946808922289!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169c32496101811%3A0x4217f003f59106e1!2zVGFtIE5n4buNYywgVHAuIFRhbSBL4buzLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409749230!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Đức Tịnh","web_address":"Tổ 7, X.Cẩm Đường, H.Long Thành, T.Đồng Nai.","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62709.405310255686!2d107.06946490063984!3d10.785416582676547!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3175034ba30f3713%3A0x8f3fe16593b6f9a6!2zQ-G6qW0gxJDGsOG7nW5nLCBMb25nIFRow6BuaCwgxJDhu5NuZyBOYWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409711300!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Huỳnh Tuấn","web_address":"Ngã 3 Cẩm Lý, Điện Hồng, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.3809987410864!2d108.16196161526383!3d15.889098448459539!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314205b7300fc693%3A0x65bea53d79e76fc4!2zQ2jhu6MgQ-G6qW0gTMO9!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409671262!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hữu Phước","web_address":"Ấp Bến Cam, X.Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7839.404782646888!2d106.91761492605474!3d10.757404259649594!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317518a27f9147c9%3A0x6e825434ddd08f50!2zQuG6v24gQ2FtLCBQaMaw4bubYyBUaGnhu4FuLCBI4buTIENow60gTWluaCwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409633701!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nhật Quang","web_address":"Phong Thử, Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61396.89471302473!2d108.1515104694257!3d15.893036132457404!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314204fc3a1a1d55%3A0xf4dd6cb4de05f442!2zxJBp4buHbiBUaOG7jSwgxJBp4buHbiBCw6BuLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409596346!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Thắng","web_address":"Số A1/007, Nguyễn Huệ, X.Quang Trung, H.Thống Nhất, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.628567255882!2d107.15272531523689!3d10.991383258193636!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174fa4555555555%3A0x61e0b8b760be4f0a!2zVHLGsOG7nW5nIFRp4buDdSBI4buNYyBOZ3V54buFbiBIdeG7hw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409548350!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Trung Hiếu","web_address":"Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.4035074222943!2d108.25155561526383!3d15.887917748490507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420f9bbd364dff%3A0xcdb6a314510d20cb!2zQ8O0bmcgQW4gVGjhu4sgeMOjIMSQaeG7h24gQsOgbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409472268!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hoàng Sơn","web_address":"Ấp 5, X.Tam An, H.Long Thành, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31352.9617914559!2d106.88312049804851!3d10.802103112697989!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317521dd2cf60489%3A0xe1d55962c03c6538!2zVGFtIEFuLCBMb25nIFRow6BuaCwgxJDhu5NuZyBOYWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409433279!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Công Ty TNHH TM&DV Thông Trâm","web_address":"Số 234, Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.376807555289!2d108.24659321485619!3d15.889318288992293!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420f84d812b6ab%3A0xb62a56c452a55151!2zMjM0IFRy4bqnbiBOaMOibiBUw7RuZywgVFQuIFbEqW5oIMSQaeG7h24sIMSQaeG7h24gQsOgbiwgUXXhuqNuZyBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409388765!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Biên","web_address":"Số 212, Hoàng Diệu, P.Xuân Thanh, Thị xã Long Khánh, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.37111049048!2d107.25602761480214!3d10.935314092213826!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174f8cc4e7d5263%3A0xea560a47c4d20799!2zMjEyIEhvw6BuZyBEaeG7h3UsIExvbmcgS2jDoW5oLCDEkOG7k25nIE5haQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409362192!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ánh Sáng","web_address":"Số 173, Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.372420715692!2d108.24669681485616!3d15.889548388992146!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420f85287e1e65%3A0x7d85a6561a6ae42!2zMTczIFRy4bqnbiBOaMOibiBUw7RuZywgVFQuIFbEqW5oIMSQaeG7h24sIMSQaeG7h24gQsOgbiwgUXXhuqNuZyBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409329196!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Điện Máy Phú","web_address":"Số 53, Nguyễn Trãi, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.2180361294745!2d106.8145544148023!3d10.946895892205973!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d952bcd1153f%3A0x30d46bbf9639741c!2zNTMgTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIFF1eeG6v3QgVGjhuq9uZywgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409303709!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hải","web_address":"Số 75, Trần Nhân Tông, TT Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.3125029896787!2d108.24509191485619!3d15.892690888990199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420f8f85d3c171%3A0x9ad7b4821164b274!2zNzUgVHLhuqduIE5ow6JuIFTDtG5nLCBUVC4gVsSpbmggxJBp4buHbiwgxJBp4buHbiBCw6BuLCBRdeG6o25nIE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409273194!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Lập","web_address":"Số 20/8, Ấp 2, X.Phú Ngọc, H.Định Quán, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62635.53623708555!2d107.2741980624471!3d11.134143388796584!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31745f6dc6b803b5%3A0x377cfcd1d0d8dc02!2zUGjDuiBOZ-G7jWMsIMSQ4buLbmggUXXDoW4sIMSQ4buTbmcgTmFpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409239196!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Kim Mã","web_address":"Thôn Ngọc Tam, Xã Điện An, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30697.81307628531!2d108.21331489984716!3d15.897193369550262!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142056465b9878b%3A0x2c9e1fb857765821!2zxJBp4buHbiBBbiwgxJBp4buHbiBCw6BuLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409185934!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Công Ty TNHH Châu Linh RaDo","web_address":"Số 20B-21B-22B, Phan Chu Trinh, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.1793212436146!2d106.8143354148023!3d10.949823192203953!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9533dc93a5b%3A0xaef182be46ddfaca!2zU-G7kSAyMEItMjFCLCAyMkIgxJDGsOG7nW5nIFBoYW4gQ2h1IFRyaW5oLCBRdWFuZyBWaW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQmnDqm4gSMOyYSwgxJDhu5NuZyBOYWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409114037!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phan Sỹ Hân","web_address":"Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61396.89471302473!2d108.1515104694257!3d15.893036132457398!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314204fc3a1a1d55%3A0xf4dd6cb4de05f442!2zxJBp4buHbiBUaOG7jSwgxJBp4buHbiBCw6BuLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642408993453!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Thu Thanh - Minh Ngọc","web_address":"Số 6A, CMT8, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.2183191166473!2d106.81525721480226!3d10.94687449220597!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d952b1890f93%3A0x29f04d2534dac81c!2zNiBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFF1eeG6v3QgVGjhuq9uZywgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642409027080!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phan Sỹ Sơn","web_address":"Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61396.89471302473!2d108.1515104694257!3d15.893036132457398!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314204fc3a1a1d55%3A0xf4dd6cb4de05f442!2zxJBp4buHbiBUaOG7jSwgxJBp4buHbiBCw6BuLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642408993453!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Phương Electronics","web_address":"Số 75-77, Hùng Vương, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.8024686624417!2d106.6514193148025!3d10.97827739218477!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d1381250c23d%3A0x595f4844986e7f6c!2zU-G7kSA3NSwgNzcgSMO5bmcgVsawxqFuZywgUGjDuiBDxrDhu51uZywgVGjhu6cgROG6p3UgTeG7mXQsIELDrG5oIETGsMahbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642408948494!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Duy Phương","web_address":"Ngã 3, Thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.503317509286!2d108.10894591526375!3d15.88268114862789!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314203698beb7193%3A0x633f9f138ad0ea05!2zMyDEkMOgIE7hurVuZyDDgWkgTmdoxKlh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642408920418!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Trung Thảo","web_address":"Số 27, Trần Hưng Đạo, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7832935570314!2d106.65140101523679!3d10.9797232584095!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d13862db09e3%3A0x490e7a011003e64f!2zMjcgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUGjDuiBDxrDhu51uZywgVGjhu6cgROG6p3UgTeG7mXQsIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483584029!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hải Âu","web_address":"Khu 2, Thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30698.347739180295!2d108.10010419984555!3d15.893689120408226!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314203a05bab4bab%3A0x1e0509261c715c6e!2zdHQuIMOBaSBOZ2jEqWEsIMSQ4bqhaSBM4buZYywgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483562694!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Thành Lộc","web_address":"Số 27A, Trần Hưng Đạo, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7832935570314!2d106.65140101523679!3d10.9797232584095!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d13862db09e3%3A0x490e7a011003e64f!2zMjcgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUGjDuiBDxrDhu51uZywgVGjhu6cgROG6p3UgTeG7mXQsIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483538309!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Sang","web_address":"Ngã 3, Thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.503317509286!2d108.10894591526375!3d15.88268114862789!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314203698beb7193%3A0x633f9f138ad0ea05!2zMyDEkMOgIE7hurVuZyDDgWkgTmdoxKlh!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642483518871!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện MáyThành Phát","web_address":"Số 67, KP.Thạnh Hòa A, H.Thuận An, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1958.7781827847605!2d106.73401495817018!3d10.921281231687104!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9cd89adcbf1%3A0x5e85472a33898670!2zS2h1IFBo4buRLCBCw6xuaCBIw7JhLCBUaHXhuq1uIEFuLCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481993832!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Viễn","web_address":"Quảng Huế, Đại Hòa, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30703.007796215923!2d108.1146693998314!3d15.863114577887833!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314203f21eb1748d%3A0x1ff603699c70f14d!2zxJDhuqFpIEhvw6AsIMSQ4bqhaSBM4buZYywgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481972288!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Phương Hồng","web_address":"Số 17, Trần Hưng Đạo, P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.7758237130292!2d106.65144351523692!3d10.980286458399164!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d1388efd4601%3A0x621d37333ebc4d0d!2zMTcgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUGjDuiBDxrDhu51uZywgVGjhu6cgROG6p3UgTeG7mXQsIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481948185!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Anh Đức","web_address":"Đại Hiệp, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30694.51350330907!2d108.09832549985717!3d15.9188025642564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142033ee3895abf%3A0xfceb0f5c9d153862!2zxJDhuqFpIGhp4buHcCwgxJDhuqFpIEzhu5ljLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481930432!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hồng","web_address":"Số 307, Hùng Vương, KP.1, P.Mỹ Phước, Tx.Bến Cát, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3914.430953913597!2d106.5896524152376!3d11.155693355127864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174cb9acca3b447%3A0x45426a586fd0dcec!2zMzA3IMSQLiBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBN4bu5IFBoxrDhu5tjLCBC4bq_biBDw6F0LCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481907192!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nhật Tuấn","web_address":"Khu 2, Thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30698.347739180295!2d108.10010419984555!3d15.893689120408226!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314203a05bab4bab%3A0x1e0509261c715c6e!2zdHQuIMOBaSBOZ2jEqWEsIMSQ4bqhaSBM4buZYywgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481887088!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Đại Thành Đạt","web_address":"Số 81, CMT8, KP.Thạnh Lộc, P.An Thạnh, Tx.Thuận An, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.5114784318257!2d106.68983171523614!3d10.772082762218433!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f3c68bc6cb9%3A0x14e645ed009d5cc0!2zODEgQ8OhY2ggTeG6oW5nIFRow6FuZyBUw6FtLCBQaMaw4budbmcgUGjhuqFtIE5nxakgTMOjbywgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaCA3MDAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481868304!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nhật Thạnh","web_address":"Khu 2, Thị trấn Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30698.347739180295!2d108.10010419984555!3d15.893689120408226!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314203a05bab4bab%3A0x1e0509261c715c6e!2zdHQuIMOBaSBOZ2jEqWEsIMSQ4bqhaSBM4buZYywgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481846913!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thanh Sơn","web_address":"Số 169, ĐT 745, KP.Long Thới, P.Lái Thiêu, Tx.Thuận An, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.8433630373943!2d106.69634351523666!3d10.899506259889204!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d7bfeabd8771%3A0xf07916d460796657!2zMTY5IMSQVDc0NSwgTMOhaSBUaGnDqnUsIFRodeG6rW4gQW4sIELDrG5oIETGsMahbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481827741!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Công Hoành","web_address":"Kiểm Lâm, Duy Hòa, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3838.354361938367!2d108.1190309152635!3d15.837962049800103!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420120b2730b23%3A0xe846da9555efe055!2zS2nhu4NtIGzDom0gZHV5IHh1ecOqbiBRdeG6o25nIE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481809088!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN DV TM Trung Tính","web_address":"Số 149, CMT8, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15667.88043583961!2d106.65099333444054!3d10.965628741063872!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d6ccb3bf1ea3%3A0x33186c70b3f9e493!2zQ2jDoW5oIE5naMSpYSwgVHAuIFRo4bunIEThuqd1IE3hu5l0LCBCw6xuaCBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481782329!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phước Chiếc","web_address":"Ngã Tư Kiểm Lâm, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3838.350927760598!2d108.11875821526338!3d15.838142749795244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142015d08d90cf3%3A0xbfa70dd0a3db1eae!2zQ0jhu6IgS0nhu4JNIEzDgk0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481762945!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Công Huẩn","web_address":"Số 75/5A, Ấp Long Chí, H.Hòa Thành, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7825.893420465627!2d106.12580542606256!3d11.265327690109006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b6ac916295319%3A0xcbb027d12fa06730!2zTG9uZyBDaMOtLCBMb25nIFRow6BuaCBUcnVuZywgVHAuIFTDonkgTmluaCwgVMOieSBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481736992!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Trực Tùng","web_address":"Đường 610, Thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3838.514629224794!2d108.26262941526339!3d15.829526850020736!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142004411916c8b%3A0x2df73e70be1daa4!2zxJBUNjEwLCBOYW0gUGjGsOG7m2MsIFRwLiBI4buZaSBBbiwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481710401!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Huỳnh Thiếu Kiệt","web_address":"KP2/89, Nội Ô, Thị trấn Gò Dầu, H.Gò Dầu, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3915.350695555651!2d106.26164051523723!3d11.087219156410702!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b3b454bcf84f9%3A0xa955a0094d65fcdb!2zVG_DoCDDoW4gaHV54buHbiBHw7IgROG6p3U!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481684609!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hồng Lựu","web_address":"Long Xuyên 3, Thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30706.93057355441!2d108.25115539981954!3d15.837332734186484!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314208b64b112c21%3A0x711edd19aa9ab184!2zTmFtIFBoxrDhu5tjLCBUcC4gSOG7mWkgQW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481660649!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện MáyThành Vinh","web_address":"Số 139, Đặng Văn Trước, Thị trấn Trảng Bàng, H.Trảng Bảng, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.1558859959177!2d106.35657341523711!3d11.026928557534024!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b2f9d5027f1ef%3A0x62c4f564b1359762!2zMTM5IMSQ4bq3bmcgVsSDbiBUcsaw4bubYywgVHLhuqNuZyBCw6BuZywgVMOieSBOaW5oIDgwOTA2LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481633256!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Chí Trực","web_address":"QL 1A, Thị trấn Nam Phước, H.Duy Xuyên, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1003176.4365137083!2d106.04797106103221!3d10.837466382040994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgTmFtIFBoxrDhu5tjLCBUcC4gSOG7mWkgQW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481613657!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Đông Hưmg","web_address":"Số 40/5B, KP.1, Hoà Thành, H.Hoà Thành, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3912.706329046283!2d106.12850636523797!3d11.28298460272318!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b6aebb17e3ef5%3A0xa22a6744f4d9fee5!2zS2h1IHBo4buRIDEsIHR0LiBIb8OgIFRow6BuaCwgVHAuIFTDonkgTmluaCwgVMOieSBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481588713!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Công Ty TNHH – TMDV Trung Tín","web_address":"Số 130-132, Lý Thường Kiệt, TP.Hội An, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.536282521689!2d108.33370751526373!3d15.880951248673403!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420dd6f719d157%3A0x5eadade517bbdb30!2zMTMwIEzDvSBUaMaw4budbmcgS2nhu4d0LCBTxqFuIFBob25nLCBI4buZaSBBbiwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481570417!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Minh Trí","web_address":"Số 978, CMT8, KP.1, P.4, TP.Tây Ninh, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3912.3835225496255!2d106.1216819152382!3d11.306653152273263!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b6a59e9503393%3A0x58cd093c7b63c61!2zOTc4IEPDoWNoIE3huqFuZyBUaMOhbmcgOCwgSGnhu4dwIE5pbmgsIFTDonkgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481546536!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quốc Bình","web_address":"Lô 2, Hai Bà Trưng, TP.Hội An, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3837.5960009002724!2d108.32464861526368!3d15.877816948755516!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420e7e9d0a7c93%3A0x2dc7350c9495eae!2zNjc5LzIgxJAuIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgTWluaCBBbiwgSOG7mWkgQW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481518361!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Công Ty TNHH Thanh Đạt","web_address":"Số 28/5, KP.4, Thị trấn Hoà Thành, H.Hòa Thành, T.Tây Ninh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7825.1932223428785!2d106.12507837606296!3d11.29103473909823!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b6af208731629%3A0xeb61be382159aaa1!2zS2h1IHBo4buRIDQsIHR0LiBIb8OgIFRow6BuaCwgVHAuIFTDonkgTmluaCwgVMOieSBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481496761!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TAYNINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thanh Toàn","web_address":"Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30723.936790443666!2d108.33858469976812!3d15.72508571151818!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420a0b4fab3b45%3A0x76287c3eea40de07!2zdHQuIEjDoCBMYW0sIFRoxINuZyBCw6xuaCwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481473602!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Công Ty TNHH TM-DV Vĩnh Quang","web_address":"Số 12-14, Trưng Nhị, P.2, T.Cà Mau","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3938.737319161392!2d105.14571611523104!3d9.178151289161052!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1499f97c5ba77%3A0xfbf6188d01a10623!2zMTIsIDEyIFRyxrBuZyBOaOG7iywgUGjGsOG7nW5nIDUsIFRow6BuaCBwaOG7kSBDw6AgTWF1LCBDw6AgTWF1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481451801!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CAMAU"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tùng","web_address":"Ngọc Khô, Bình Tú, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30728.078326800576!2d108.38427894975565!3d15.697631668180646!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e05d3afa9a17%3A0x4e6c785ab431bdfc!2zQsOsbmggVMO6LCBUaMSDbmcgQsOsbmgsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481426561!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Huỳnh Mai","web_address":"Số 1, Ngô Quyền, P.2, T.Cà Mau","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3938.716166679861!2d105.14553841523109!3d9.180055489131368!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1498ec6531b4f%3A0x14d6fc3e46e6f9c0!2zMSBOZ8O0IFF1eeG7gW4sIFBoxrDhu51uZyAxLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQ8OgIE1hdSwgQ8OgIE1hdSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481408722!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CAMAU"}, {"name":"Công Ty CP Thương Nghiệp Cà Mau","web_address":"Số 70-72, Đề Thám, P.2, T.Cà Mau","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3938.716166679861!2d105.14553841523109!3d9.180055489131368!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1499f14e86c81%3A0xfa43c6843c223b86!2zNzAgLSA3MiDEkOG7gSBUaMOhbSwgUGjGsOG7nW5nIDIsIFRow6BuaCBwaOG7kSBDw6AgTWF1LCBDw6AgTWF1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481391235!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CAMAU"}, {"name":"Cửa Hàng Thiên Phát","web_address":"Số 225, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.4, TP.Mỹ Tho, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15698.179281196786!2d106.3317453844061!3d10.378232438188489!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aafef625e2191%3A0xd776be6960d218f4!2zMjI1IE5hbSBL4buzIEto4bufaSBOZ2jEqWEsIFBoxrDhu51uZyA0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgTeG7uSBUaG8sIFRp4buBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481364730!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Siêu thị Nguyễn Kim - Trung tâm Tiền Giang","web_address":"Số: 212 Ấp Bắc, Khu phố 3, P.10, TP Mũ Tho, Tỉnh Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.7573252573125!2d106.36036611523464!3d10.361278669551144!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310abaabf807d96b%3A0xb51059bdafc2cd67!2zUGjGsOG7nW5nIDEwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTeG7uSBUaG8sIFRp4buBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481346027!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Huỳnh Vinh","web_address":"Số 6A, Nguyễn Trãi, P.7, TP.Mỹ Tho, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.7573252573125!2d106.36036611523464!3d10.361278669551144!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aafef5fe1d499%3A0x5582d95092f46192!2zNiBOZ3V54buFbiBUcsOjaSwgUGjGsOG7nW5nIDcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBN4bu5IFRobywgVGnhu4FuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481298421!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quang Hiển","web_address":"Tổ 5, Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3840.324003139177!2d108.38377141526269!3d15.733990052512913!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e02a020819f3%3A0x85acad7650c81e0e!2zVOG7lSA1LCBU4bqldCBWacOqbiwgQsOsbmggUGjhu6VjLCBUaMSDbmcgQsOsbmgsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481277339!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Anh Tuấn","web_address":"Ấp Bình Tịnh, X.Bình Phú, H.Cai Lậy, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.255420462051!2d106.13407911523485!3d10.401276968849036!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9794a5b628f9%3A0xeab509c9338f79d!2zQ2jDonUgVGjhur8gQsOsbmgsIENhaSBM4bqteSwgVGnhu4FuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481258258!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa hàng Điện tử Phong Nguyệt","web_address":"Số: 248 Tống Duy Tân, Tp. Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.836002207139!2d105.77515531529689!3d19.80454953381253!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f80146032d5b%3A0x522c6c0cabdc7e89!2zMjQ4IFThu5FuZyBEdXkgVMOibiwgUC4gTGFtIFPGoW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaGFuaCBIw7NhLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481238787!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Hữu Nhẫn","web_address":"Số 49, Đường 30/4, Khu II, Tx.Cai Lậy, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.1531248051374!2d106.11713651523478!3d10.409410568705932!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a97a3addb2d45%3A0xf4707e9f74bece00!2zNDkgxJAuIDMwIFRow6FuZyA0LCBUVC4gQ2FpIEzhuq15LCBDYWkgTOG6rXksIFRp4buBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481210338!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cty TNHH Sơn Anh","web_address":"Số: 25 Đại lộ Lê Lợi, TP.Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.7721283927185!2d105.77666211529682!3d19.807256633725192!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f801adf2e621%3A0x51367c5e4fc3329f!2zMjUgxJDhuqFpIGzhu5kgTMOqIEzhu6NpLCBQLiBMYW0gU8ahbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIFRoYW5oIEjDs2EsIFRoYW5oIEhvw6EsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481177282!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Hòa","web_address":"Số 43, Lê Lợi, P.1, TP.Mỹ Tho, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.818992660645!2d106.3645803152348!3d10.356353669637423!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aafe979b6c431%3A0x44847567054a1241!2zNDMgTMOqIEzhu6NpLCBQaMaw4budbmcgMSwgVGjDoG5oIHBo4buRIE3hu7kgVGhvLCBUaeG7gW4gR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481155634!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa hàng Điện tử Hải Tân","web_address":"Số: 102 Lê Hoàn, TP.Thanh Hóa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3753.7761586531383!2d105.77701121529684!3d19.807085833730763!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136f80053186971%3A0xea16d5a1c5fc1ba0!2zMTAyIMSQxrDhu51uZyBMw6ogSG_DoG4sIFAuIExhbSBTxqFuLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVGhhbmggSMOzYSwgVGhhbmggSG_DoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481135187!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Quốc Vinh","web_address":"Ấp 4 Chợ An Hữu, Thị trấn Cái Bè, H.Cái Bè, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.3721856819975!2d105.8906545152345!3d10.312069470411467!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a84099d577f73%3A0x532d01859c67ab5f!2zQ2jhu6MgQW4gSOG7r3U!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481110963!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"CH ĐT Điện lạnh Cường Phượng","web_address":"Số: 85 Vân Giang, thị xã Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3743.0887233345406!2d105.97308791530125!3d20.255154819110878!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367754af867ec9%3A0x99df5234155b3b03!2zODUgVsOibiBHaWFuZywgVGhhbmggYsOsbmgsIE5pbmggQsOsbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481086228!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Kiều Canh Tân","web_address":"Số 172, QL1A, An Hữu, H.Cái Bè, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3749.4894134628676!2d105.84304741529863!3d19.987963827865517!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31365e275d45bd31%3A0xcad6604078c80769!2zMTcyIFFMMUEsIEjDoCBQaG9uZywgSMOgIFRydW5nLCBUaGFuaCBIb8OhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481065763!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Bình Lực","web_address":"Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30723.936790443666!2d108.33858469976812!3d15.72508571151818!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420a0b4fab3b45%3A0x76287c3eea40de07!2zdHQuIEjDoCBMYW0sIFRoxINuZyBCw6xuaCwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481044882!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Kim Ngọc","web_address":"Chợ Dinh, X.Đồng Sơn, H.Gò Công Tây, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31393.110154245813!2d106.53369404795689!3d10.410551483724026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31754cd942d9fe19%3A0xebdbeec859423cf!2zxJDhu5NuZyBTxqFuLCBUeC4gR8OyIEPDtG5nLCBUaeG7gW4gR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642481012539!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa hàng Nhật Nhàn","web_address":"Số: 61B Tổ 1 Bắc Sơn-Tam Điệp -Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3745.2627334222766!2d105.9185628153003!3d20.164783322084137!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313664d56deb8ef1%3A0x7098d1df4d414c65!2zNjEgTmfDtCBWxINuIFPhu58sIELhuq9jIFPGoW4sIFRhbSDEkGnhu4dwLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480990963!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Tuấn Dũng","web_address":"Số 69 A1, Nguyễn Trãi, P.7, TP.Mỹ Tho, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.7564460524222!2d106.36196071523469!3d10.361348869549932!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aafe620066923%3A0x340a20cf818db2b5!2zNjkgTmd1eeG7hW4gVHLDo2ksIFBoxrDhu51uZyA3LCBUaMOgbmggcGjhu5EgTeG7uSBUaG8sIFRp4buBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480971091!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Cửa hàng Hùng vũ","web_address":"Số: Xóm 5 Tân Thành-TX.Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7485.905326592602!2d105.95940107631606!3d20.260797860698055!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313679f953d176df%3A0xd86961817fc2c83b!2zVMOibiBUaMOgbmgsIFRwLiBOaW5oIELDrG5oLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480951930!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quang","web_address":"Số 210, Trần Hưng Đạo, P.4, TP.Mỹ Tho, T.Tiền Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.823864714288!2d106.35487411523471!3d10.3559644696442!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aaff21c03d7a7%3A0x5ee8ba1d1376266a!2zMjEwIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIFBoxrDhu51uZyA2LCBUaMOgbmggcGjhu5EgTeG7uSBUaG8sIFRp4buBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480914099!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TIENGIANG"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Nguyễn Huệ","web_address":"Số 9/9, Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.789872982306!2d105.45306421523465!3d10.358679569596678!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a73a73658fe59%3A0x7530a44b3aada8c6!2zOSwgOSBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBN4bu5IFF1w70sIFRow6BuaCBwaOG7kSBMb25nIFh1ecOqbiwgQW4gR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480890264!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"Cửa hàng Điện tử Văn Khải","web_address":"Số: 56 Văn Cao-TP.Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3739.1310962417533!2d106.16493391530302!3d20.41868571369929!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e0adaa13c7bf%3A0x27926ad8c467d0ea!2zNTYgVsSDbiBDYW8sIE7Eg25nIFTEqW5oLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480867564!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Tài Phong","web_address":"Số 4-6-8, Hai Bà Trưng, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.514651917865!2d105.44087971523479!3d10.380637069211637!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a72fb59299e15%3A0x38036da90d9fc5d7!2zNCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgTeG7uSBMb25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTG9uZyBYdXnDqm4sIEFuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480849299!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"Cửa hàng Điện tử Huy Toản","web_address":"Số: 1A Hà Huy Tập, P.Ngô Quyền","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.981694160675!2d106.17147161530302!3d20.424834513495096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e74c45b99b71%3A0x365983415488605!2zMSBIw6AgSHV5IFThuq1wLCBUcuG6p24gxJDEg25nIE5pbmgsIFRQLiBOYW0gxJDhu4tuaCwgTmFtIMSQ4buLbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480806719!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Đắt Hoà","web_address":"Số 1, Lương Văn Cù, TP.Long Xuyên, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.4806052011395!2d105.43844921523477!3d10.383350169164014!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a72fcb2474dff%3A0xe46d4d4a70ebb967!2zMjQ1LzEgTMawxqFuZyBWxINuIEPDuSwgTeG7uSBMb25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTG9uZyBYdXnDqm4sIEFuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480784596!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"Công TyTNHH Thành Phương","web_address":"Số 54, Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.4806052011395!2d105.43844921523477!3d10.383350169164014!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a72e4dfa50105%3A0x292b84dceb306292!2zNTQgTmfDtCBHaWEgVOG7sSwgTeG7uSBMb25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTG9uZyBYdXnDqm4sIEFuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480765533!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nguyên Ngọc","web_address":"Tổ 5, Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3840.324003139177!2d108.38377141526269!3d15.733990052512913!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e02a020819f3%3A0x85acad7650c81e0e!2zVOG7lSA1LCBU4bqldCBWacOqbiwgQsOsbmggUGjhu6VjLCBUaMSDbmcgQsOsbmgsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480746508!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quốc Tuấn","web_address":"Số 337/17, Nguyễn Thanh Sơn, TP.Long Xuyên, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.35844228039!2d105.42921091523475!3d10.393079268993105!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a72ea16a47fe1%3A0xb485d1ac79e5a28e!2zMzM3LCAxNyBOZ3V54buFbiBUaGFuaCBTxqFuLCBwLiBCw6xuaCBLaMOhbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBMb25nIFh1ecOqbiwgQW4gR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480728314!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"CH Điện tử Thái Thược","web_address":"Số: 190 Lê Quý Đôn, Bồ Xuyên, Thái bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.3386416989483!2d106.3384949153031!3d20.451279812615734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e52a008a22e5%3A0x2ac36ae93aa4cb1e!2zMTkwIEzDqiBRdcO9IMSQw7RuLCBQLiBC4buTIFh5w6puLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480710387!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV TM DV Thanh Niên II","web_address":"Số 7-9, Nguyễn Văn Thoại, P.Châu Phú B, TP.Châu Đốc, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.3096307004466!2d105.11778221523583!3d10.710583963333287!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a26a5d43d8151%3A0x6deb18df4456ff41!2zNyBOZ3V54buFbiBWxINuIFRob-G6oWksIENow6J1IFBow7ogQiwgQ2jDonUgxJDhu5FjLCBBbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480691284!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"CH Đ tử Tuấn Thảo","web_address":"Số: 6/7 Phố Lê Quý Đôn chợ Bo, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.4657211345966!2d106.34315781530319!3d20.446056312789537!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e4d495377ddd%3A0x191219ec0a8b7273!2zNiwgNyBMw6ogUXXDvSDEkMO0biwgUC4gS-G7syBCw6EsIFRow6FpIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480667937!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quốc Thái","web_address":"Số 116-118, Nguyễn Văn Thoại, P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc, T.An Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3920.3301442570414!2d105.11538131523582!3d10.708998763361937!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a26a599596dc7%3A0x81607d1b29b152f3!2zMTE2IE5ndXnhu4VuIFbEg24gVGhv4bqhaSwgQ2jDonUgUGjDuiBCLCBDaMOidSDEkOG7kWMsIEFuIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480636220!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"ANGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuyết Mai","web_address":"Quốc Lộ 1A, Chợ Kế Xuyên, Bình Trung, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3841.4748707966755!2d108.40999671526235!3d15.672927754098245!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e091f0b308a9%3A0x3cdf2271a053f914!2zQ2jhu6MgS-G6vyBYdXnDqm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480617917!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Điện Tử 3","web_address":"Số 102, Hai Bà Trưng, P.1, TP.Sóc Trăng, T.Sóc Trăng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3933.887419949368!2d105.97286331523226!3d9.604961482345475!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a04df977484565%3A0xd8709d2a0c52fe8f!2zMTAyIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBQaMaw4budbmcgMSwgU8OzYyBUcsSDbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480598229!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"SOCTRANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hợp Lực","web_address":"Thị trấn Hà Lam, H.Thăng Bình, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30723.936790443666!2d108.33858469976812!3d15.72508571151818!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31420a0b4fab3b45%3A0x76287c3eea40de07!2zdHQuIEjDoCBMYW0sIFRoxINuZyBCw6xuaCwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480578116!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Đại Phong","web_address":"Số 37, Hai Bà Trưng, P.1, TP.Sóc Trăng, T.Sóc Trăng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3933.901742898542!2d105.97198761523222!3d9.603728682365595!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a04df9bc2e1c3f%3A0x8215739d8dc508d7!2zMzcgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFBoxrDhu51uZyAxLCBTw7NjIFRyxINuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480558029!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"SOCTRANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quốc Lê","web_address":"Tam Dân, H.Phú Ninh, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30745.569561964418!2d108.422613049703!3d15.581162996346478!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dd6ff2c0aa2f%3A0x645c789356b5bb22!2zVGFtIMSQw6BuLCBUcC4gVGFtIEvhu7MsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480536232!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Công Ty TNHH SX & TM Điện Tử DL","web_address":"Số 692A, Điện Biên Phủ, Khóm 5, P.6, TP.Trà Vinh, T.Trà Vinh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3930.038618390927!2d106.33908101523318!3d9.93074187694658!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0175747f836bd%3A0x66bf317555bb99cf!2zNjkyYSDEkGnhu4duIEJpw6puIFBo4bunLCBQaMaw4budbmcgNiwgVHLDoCBWaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480516004!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Bá","web_address":"Thị trấn Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61512.92654185374!2d108.26678691871462!3d15.50819419982403!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169ee95b9e5d9db%3A0xa24ec305bd144148!2zVGnDqm4gS-G7sywgVGnDqm4gUGjGsOG7m2MsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480491148!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Arirang ( Kim Sơn )","web_address":"Số 64, Trần Quốc Tuấn, Khóm 4, P.3, TP.Trà Vinh, T.Trà Vinh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.9989335672735!2d106.34022731523318!3d9.934045876891!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a01756905a41e3%3A0x7e79b02e2f9adf1!2zNjQgVHLhuqduIFF14buRYyBUdeG6pW4sIFBoxrDhu51uZyAzLCBUcsOgIFZpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480470725!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Sơn","web_address":"Ngã 3 Tiên Thọ, Tiên Phước, Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3844.9312874407915!2d108.30484491526103!3d15.488127758860776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169ee95c281747b%3A0x3a25fd6c4ca3fa86!2zMyBOZ2EgU8ahbiwgVFQuIFRpw6puIEvhu7MsIFRpw6puIFBoxrDhu5tjLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480442452!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử - Điện Máy Khai Trí","web_address":"Số 19-19A, 3 Tháng 2, P.1, TP.Vĩnh Long, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.06480144027!2d105.97099361523415!3d10.256357571380741!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d2c7f14bea9%3A0x2831e573818e65d0!2zMTkgQmEgVGjDoW5nIEhhaSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIFbEqW5oIExvbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642480420221!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phương","web_address":"Tiên Thọ, H.Tiên Phước, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30759.985426750463!2d108.3579688496598!3d15.484530169594418!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e9748d9f6791%3A0x6324abf8534256eb!2zVGnDqm4gVGjhu40sIFRpw6puIFBoxrDhu5tjLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479611128!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Mỹ Duyên","web_address":"Trung tâm bách hóa, Đoàn Thị Điểm, P.1, TP.Vĩnh Long, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1963.0348713404828!2d105.97139055813744!3d10.2559590375236!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a9d2c85cb9e11%3A0x7f84e050dd799053!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIExvbmcgQ2jDonU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479585552!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Toàn","web_address":"Ngã 3 Tiên Thọ, H.Tiên Phước, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30760.766207526478!2d108.34365944965747!3d15.479279620854454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e9691b6edae5%3A0x7bdf4500641888ec!2zVGnDqm4gVGjhu40sIFRpw6puIFBoxrDhu5tjLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479548010!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Trung","web_address":"Số 23B, Gia Long, Thị trấn Trà Ôn, H.Trà Ôn, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.61254492338!2d105.91836821523336!3d9.96615837634946!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0642b7db2a131%3A0x47863e6914643609!2zMjMgR2lhIExvbmcsIFRyw6Agw5RuLCBWxKluaCBMb25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479526319!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thế Vỹ","web_address":"Đường 01, Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15380.21875360761!2d108.30434823482936!3d15.481490257141035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169ee95b9e5d9db%3A0xa24ec305bd144148!2zVGnDqm4gS-G7sywgVGnDqm4gUGjGsOG7m2MsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479503352!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Minh Thuỳ","web_address":"Tổ 8, Chợ Xã Hựu Thành, H.Trà Ôn ,T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31435.88045615991!2d106.0336015978631!3d9.976731360218967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a06e97e662d709%3A0x88d6a0b713702368!2zSOG7sXUgVGjDoG5oLCBUcsOgIMOUbiwgVsSpbmggTG9uZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479428064!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nguyên","web_address":"Thị trấn Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15380.21875360761!2d108.30434823482936!3d15.481490257141035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169eebcc61f5c85%3A0x92506478fdd4d2ca!2zVGllbiBQaHVvYywgVGnDqm4gS-G7sywgVGnDqm4gUGjGsOG7m2MsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479464918!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Anh Ty","web_address":"Cổng Chợ Mới, Tiên Kỳ, H.Tiên Phước, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61512.92654185374!2d108.26678691871462!3d15.50819419982403!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169ee95b9e5d9db%3A0xa24ec305bd144148!2zVGnDqm4gS-G7sywgVGnDqm4gUGjGsOG7m2MsIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479397568!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Điện Tử Tấn Hoàng","web_address":"Ấp Mỹ Trung II, X.Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.483684668919!2d105.98837561523365!3d10.05939587476771!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a070168bbec2ad%3A0x922dd6a42d12a773!2zQ2jhu6MgTeG7uSBUaOG6oW5oIFRydW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479378305!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hoa Tích","web_address":"Khối 2B, Thị trấn Khâm Đức, H.Phước Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30764.24434928879!2d107.78029904964707!3d15.45586887646864!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a163bf2ba1d3d%3A0x196937e93c09f259!2zS2jDom0gxJDhu6ljLCBQaMaw4bubYyBTxqFuLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642479344136!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Xuân Châu","web_address":"Số 82, 3 Tháng 2, P.1, TP.Vĩnh Long, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.1008099060614!2d105.96755131523436!3d10.253452971431162!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a82d2d3b0d1b3%3A0xc94066761fe5b3c7!2zODIgQmEgVGjDoW5nIEhhaSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIFbEqW5oIExvbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435882018!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Vũ Nhân","web_address":"Số 42, Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, H.Phước Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3845.8375615112213!2d107.79128551526074!3d15.439316160109911!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a163bf93c87ad%3A0xce17ffd632177311!2zNDIgUXVhbmcgVHJ1bmcsIFRULiBLaMOibSDEkOG7qWMsIFBoxrDhu5tjIFPGoW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435847836!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Quang Phú","web_address":"Tổ 1, K.1, P.Cái Vồn, Tx.Bình Minh, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15713.674987700573!2d105.80089073438928!3d10.064733362452232!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a07d39c393bdd1%3A0x6cee7782859caf25!2zQ8OhaSBW4buTbiwgQsOsbmggTWluaCwgVsSpbmggTG9uZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435818525!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuấn Nhàn","web_address":"Số 28, Phan Châu Trinh, Đông Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3841.4813325501723!2d108.21412131526239!3d15.672584254107147!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169fcbdaf693d97%3A0x8053d4dfbd47f98a!2zMjggUGhhbiBDaMOidSBUcmluaCwgVFQuIMSQw7RuZ1Bow7osIFF14bq_IFPGoW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435734413!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thành Phương","web_address":"Số 222, Khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, H.Mang Thít, T.Vĩnh Long","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7854.080768427657!2d106.10868207604653!3d10.177372930962862!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a075a9ea592b99%3A0xdc5d588464074fc7!2zQ8OhaSBOaHVtLCBNYW5nIFRow610LCBWxKluaCBMb25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435708109!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHLONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Nhựt","web_address":"Chợ Đông Phú, Thị trấn Đông Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3841.4672256209237!2d108.21460251526229!3d15.67333415408765!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169fcbdb5ab0cef%3A0x7f9e5c644440f30f!2zQ2jhu6MgxJDDtG5nIFBow7o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435666325!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Điện Lạnh Hưng","web_address":"Số 227-229, Hùng Vương, P.2, TP.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.542848588794!2d105.63773331523507!3d10.457804067852491!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65ab5dd2048b%3A0xcf02370e09608fcc!2zMjI3IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFBoxrDhu51uZyAyLCBUUC4gQ2FvIEzDo25oLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435643085!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Anh Phương","web_address":"Số 64, Phan Châu Trinh, Đông Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3841.4808396934905!2d108.21432981526242!3d15.672610454106373!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169fcbd75c3b2d3%3A0xb84ecac00b3dcd40!2zNjQgUGhhbiBDaMOidSBUcmluaCwgVFQuIMSQw7RuZ1Bow7osIFF14bq_IFPGoW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435600069!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Mạnh","web_address":"Số 22, Phan Châu Trinh, Đông Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3841.4808396934905!2d108.21432981526242!3d15.672610454106373!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169fcbdaef3fced%3A0xcca9ad9436bd83c4!2zMjIgUGhhbiBDaMOidSBUcmluaCwgVFQuIMSQw7RuZ1Bow7osIFF14bq_IFPGoW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435575453!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Huỳnh Dũng Phương","web_address":"Số 145, Thiên Hộ Dương, Tx.Hồng Ngự, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0212135785046!2d105.33622411523625!3d10.809686961533728!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a3718f12064bf%3A0x49131583d32eeee3!2zMTQ1IMSQxrDhu51uZyBUaGnDqm4gSOG7mSBExrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgQW4gVGjhuqFuaCwgSOG7k25nIE5n4buxLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435548941!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ninh Trang","web_address":"Thị trấn Đông Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15365.018708441095!2d108.210611284852!3d15.6846286346749!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169e34c3c082f67%3A0x63a9b96a1bba22d9!2zxJDDtG5nIFBow7osIFF14bq_IFPGoW4sIFF14bqjbmcgTmFtLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435519861!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Điện Lạnh Quảng Lợi","web_address":"Số 79-81, Lý Thường Kiệt, P.2, TP.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.570631393572!2d105.63557891523496!3d10.455605767891278!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65abad049987%3A0x4094c0cc7859677b!2zNzkgTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFBoxrDhu51uZyAyLCBUUC4gQ2FvIEzDo25oLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435496062!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Nguyệt","web_address":"Thị trấn Trà My, H.Bắc Trà My, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30778.335051906113!2d108.20353014960497!3d15.360670749231936!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31698cff3e61f595%3A0x39f86bc98b1d5b78!2zVHLDoCBNeSwgQuG6r2MgVHLDoCBNeSwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435463621!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thùy Dương","web_address":"Thị trấn Trà My, H.Bắc Trà My, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30778.335051906113!2d108.20353014960497!3d15.360670749231936!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31698cff3e61f595%3A0x39f86bc98b1d5b78!2zVHLDoCBNeSwgQuG6r2MgVHLDoCBNeSwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435401901!5m2!1svi!2s5","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Trần Quốc Hiếu","web_address":"Số 166, QL.80, Thị trấn Lấp Vò, H.Lấp Vò, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.7777444483154!2d105.53531561523468!3d10.359648169579772!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a710ffaf06779%3A0x5680b424f4751334!2zMTY2IFFMODAsIELDrG5oIFRow6BuaCwgTOG6pXAgVsOyLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435377789!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thanh Tuấn","web_address":"Thị trấn Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3839.8353711924274!2d107.83083671526289!3d15.759845951839832!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a083fc0000001%3A0x77501fc26e15a017!2zVGjhu4sgdHLhuqVuIFRo4bqhbmggTeG7uQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435351365!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tài","web_address":"Số 60, Lý Thường Kiệt, P.2, TP.Cao Lãnh, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.5260431480456!2d105.63306831523504!3d10.459133567828943!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a65aea23fd8b7%3A0x475716f55156f9bf!2zNjAgTMO9IFRoxrDhu51uZyBLaeG7h3QsIFBoxrDhu51uZyAxLCBUUC4gQ2FvIEzDo25oLCDEkOG7k25nIFRow6FwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435313869!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Sơn Thủy","web_address":"Thị trấn Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61438.61153543091!2d107.73502296916904!3d15.755729310381035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a098ed1a52257%3A0xb76124fb8ba6e2!2zdHQuIFRo4bqhbmggTeG7uSwgTmFtIEdpYW5nLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435278861!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Canh Tân","web_address":"Số 14/D, Nguyễn Văn Tre, Thị trấn Mỹ An, H.Tháp Mười, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.771948195031!2d105.84266121523525!3d10.518619966774429!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a8ba4cb709d25%3A0x4dcd6695952e33fd!2zMTQgxJDGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFbEg24gVHJlLCBUVC4gTeG7uSBBbiwgVGjDoXAgTcaw4budaSwgxJDhu5NuZyBUaMOhcCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435257173!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ninh Trang","web_address":"Thị trấn Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d61438.61153543091!2d107.73502296916904!3d15.755729310381035!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a098ed1a52257%3A0xb76124fb8ba6e2!2zdHQuIFRo4bqhbmggTeG7uSwgTmFtIEdpYW5nLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435230462!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thanh Phương","web_address":"Số 65-67, Trần Hưng Đạo, P.An Thạnh, Tx.Hồng Ngự, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0375480294497!2d105.34150601523625!3d10.808436161556534!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a371a37ac77fb%3A0xe7ee9f3777519c1b!2zNjUgxJAuIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIFBoxrDhu51uZyBBbiBUaOG6oW5oLCBI4buTbmcgTmfhu7EsIMSQ4buTbmcgVGjDoXAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435207837!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Toàn Uyên","web_address":"Cổng chợ Thạnh Mỹ, H.Nam Giang, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3839.9457695717824!2d107.83223911526292!3d15.754007851991876!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a086a663044cf%3A0xc1f3b2b3a204fbee!2zQ2jhu6MgVGjhuqFuaCBN4bu5!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435174197!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thu Hiền","web_address":"Số 174, Hùng Vương, P.2, TP.Sa Đéc, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.5187746338506!2d105.75894301523442!3d10.300303170616573!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a7e138808f30f%3A0xf68b1cb3201475aa!2zxJAuIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFRwLiBTYSDEkMOpYywgxJDhu5NuZyBUaMOhcCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435102239!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuyết Danh","web_address":"Thị trấn Prao, H.Đông Giang, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30693.201521633837!2d107.63198354986116!3d15.92738691215187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141dd98c11fdc5d%3A0x39a7dd0a7ccb4e80!2zUHJhbywgxJDDtG5nIEdpYW5nLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434998587!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Ngọc Bích","web_address":"Số 5, Võ Văn Tần, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8165871996534!2d105.78569111523356!3d10.031989175234148!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0629f5358ac1d%3A0xa5bf77d992e2dd59!2zNSBWw7UgVsSDbiBU4bqnbiwgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqEsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642435017805!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Cường","web_address":"Thị trấn Prao, H.Đông Giang, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30693.201521633837!2d107.63198354986116!3d15.92738691215187!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141dd98c11fdc5d%3A0x39a7dd0a7ccb4e80!2zUHJhbywgxJDDtG5nIEdpYW5nLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434998587!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tín Dũng","web_address":"Số 36-36A, Nguyễn Thái Học, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8125343803545!2d105.7858462152336!3d10.032323275228427!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1de1a17b9%3A0xf5de45a2717bc09a!2zMzYgTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIFTDom4gQW4sIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMahLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434931222!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xinh","web_address":"H.Nông Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d122947.10255190147!2d107.93345091072537!3d15.639824697362254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a024a5516834b%3A0x25fcce1f673d6756!2zTsO0bmcgU8ahbiwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434854981!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Công Ty TNHH Phước Tỷ","web_address":"Số 26, Nguyễn Thái Học, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8125343803545!2d105.7858462152336!3d10.032323275228427!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a06298aa9fbd39%3A0x79d01e043b4b1e0e!2zMjYgTmd1eeG7hW4gVGjDoWkgSOG7jWMsIFTDom4gQW4sIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMahLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434876797!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Minh Thông","web_address":"H.Nông Sơn, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d122947.10255190147!2d107.93345091072537!3d15.639824697362254!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316a024a5516834b%3A0x25fcce1f673d6756!2zTsO0bmcgU8ahbiwgUXXhuqNuZyBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434854981!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Cường Thành","web_address":"Số 24, Lê Thánh Tôn, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.805631785578!2d105.78539331523349!3d10.032892275218828!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1f986ffc7%3A0x2b4677cdc8315f01!2zMjQgTMOqIFRow6FuaCBUw7RuLCBUw6JuIEFuLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434832685!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Bửu Sơn","web_address":"Thị trấn Tân An, H.Hiệp Đức, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15372.718150670242!2d108.11031818484051!3d15.582053546050593!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169f9d7a61c5135%3A0xabd33c092908a369!2zdHQuIE5ow6AgQsOgbmcsIHR0LiBUw6JuIEFuLCBIaeG7h3AgxJDhu6ljLCBRdeG6o25nIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434812789!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV SX TM DV XNK Thanh Tần","web_address":"Số 45-47, Phan Đình Phùng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.804021933152!2d105.7847988152334!3d10.033024975216435!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1656423db%3A0xe3a5d0862b13ff76!2zNDUgUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCBUw6JuIEFuLCBOaW5oIEtp4buBdSwgQ-G6p24gVGjGoSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434785541!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Kỳ Hương","web_address":"Chợ Hiệp Đức, H.Hiệp Đức, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.178046653168!2d108.10565631526165!3d15.582133256444873!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169f9d700000001%3A0x9fd0443c3fe53905!2zQ2jhu6MgSGnhu4dwIMSQ4bupYw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434755286!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"DNTN Xuân Khoa","web_address":"Số 40, Tân Trào, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.799314783306!2d105.78492341523368!3d10.03341297520994!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1ede0aacd%3A0x1a588d9e16c8471a!2zNDAgVMOibiBUcsOgbywgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqEsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434734991!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Quang Sự","web_address":"Xóm 10, Cẩm Trung, H.Cẩm Xuyên, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3789.7085988133417!2d106.06410951528223!3d18.223309982952852!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313889c4169fc8e1%3A0x63f09f57c6e77d48!2zQ-G6qW0gVHJ1bmcsIEPhuqltIFh1ecOqbiwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434712678!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Phước Cường","web_address":"Số 89, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.814431616196!2d105.78128881523365!3d10.032166875231123!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0629ff49b575d%3A0xf224d36d833beb39!2zODkgTmFtIEvhu7MgS2jhu59pIE5naMSpYSwgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqEsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434689286!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp An Thái","web_address":"Ngã 3 Kỳ Tiến, H.Kỳ Anh, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3792.978254562158!2d106.28840731528095!3d18.072561387437776!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313889b1202589cb%3A0xd03663e22a05385a!2zxJAuIEvhu7MgSG9hLCB0dC4gS-G7syBBbmgsIEvhu7MgQW5oLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434662509!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tâm Hiền","web_address":"Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Thọ, H.Đức Thọ, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15131.699236025652!2d105.57466508521557!3d18.532299693490483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139c7f975761125%3A0xfbbed778b79430e8!2zdHQuIMSQ4bupYyBUaOG7jSwgxJDhu6ljIFRo4buNLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434631893!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Tân Phước","web_address":"Số 12-14-16-18, Ngô Quyền, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, T.Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.7141849941854!2d105.7505150152336!3d10.040427475090675!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0886ea7599ebf%3A0xf2b5dcf15a9748cc!2zMTYgxJDGsOG7nW5nIHPhu5EgMTIsIFBoxrDhu51uZyBBbiBLaMOhbmgsIE5pbmggS2nhu4F1LCBD4bqnbiBUaMahLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434605085!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Đại Lý Hải Hà","web_address":"Phúc Đồng, H.Hương Khê, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30311.424106660874!2d105.62959660105989!3d18.25912130879125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139aee9773e5e07%3A0x457d3ba74acb455e!2zUGjDumMgxJDhu5NuZywgSMawxqFuZyBLaMOqLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434558550!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Đăng Hải","web_address":"Số 3/16, Khu II Ô 1, Võ Hồng Cúc, H.Thủ Thừa, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3921.7069535785226!2d106.39899631523551!3d10.602069365285805!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ac91bbd473ffd%3A0x7ea3f083aad0b3b9!2zMyBWw7UgSOG7k25nIEPDumMsIFRo4bunIFRo4burYSwgTG9uZyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434489102!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Hùng Cường","web_address":"Khối 3, P.Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15132.694127558672!2d105.69627643521399!3d18.521058694932883!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139b5f622c9c863%3A0xf75058ce79ad30dc!2zTmFtIEjhu5NuZywgVHguIEjhu5NuZyBMxKluaCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434418293!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Thái Khắc Quang","web_address":"Số 7B, Ô 3 Khu A, Chợ Bàu Trai, H.Đức Hòa, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.840489934706!2d106.39114021523658!3d10.899724459885148!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b29802da8ae53%3A0xf12797af18b40ca0!2zQ2jhu6MgQsOgdSBUcmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434395822!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Hiền Phượng CS1","web_address":"Khối 13, Thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15155.978548014904!2d105.99429128517656!3d18.256067428717387!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31385065439a9fe1%3A0x973f8a742491e8f2!2zdHQuIEPhuqltIFh1ecOqbiwgQ-G6qW0gWHV5w6puLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434369037!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hải","web_address":"Số 144, Ấp Bình Tả 2, X.Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1757323059965!2d106.46882681523623!3d10.797849061749465!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ad38bdd941b55%3A0xc5692e683c602a1a!2zxJDGsOG7nW5nIHPhu5EgMywgxJDhu6ljIEjDsmEgSOG6oSwgxJDhu6ljIEjDsmEsIExvbmcgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434348173!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Hiền Phượng CS2","web_address":"Khu phố 9, Thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15155.978548014904!2d105.99429128517656!3d18.256067428717387!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31385065439a9fe1%3A0x973f8a742491e8f2!2zdHQuIEPhuqltIFh1ecOqbiwgQ-G6qW0gWHV5w6puLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434324734!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Phú Vinh","web_address":"Số 390, Hùng Vương, P.3, TP.Tân An, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.606999626248!2d106.41307241523518!3d10.531587566543813!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab63d46c8c4ed%3A0x34c539877f79e25a!2zMzkwIMSQLiBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgMywgVMOibiBBbiwgTG9uZyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434300286!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Xuân Ninh","web_address":"Khối 5, Thị trấn Đức Thọ, H.Đức Thọ, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15131.699236025652!2d105.57466508521557!3d18.532299693490483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139c7f975761125%3A0xfbbed778b79430e8!2zdHQuIMSQ4bupYyBUaOG7jSwgxJDhu6ljIFRo4buNLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434275230!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Phong Phú","web_address":"Số 2, Võ Công Tôn, P.1, TP.Tân An, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.519620585932!2d106.41198451523529!3d10.538450566421698!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab6218267e9d3%3A0xec57c94abb0c6db!2zMiDEkC4gVsO1IEPDtG5nIFThu5NuLCBQaMaw4budbmcgMSwgVMOibiBBbiwgTG9uZyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434251270!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tuấn Thủy","web_address":"Xóm 4, Phúc Đồng, H.Hương Khê, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30311.424106660874!2d105.62959660105989!3d18.25912130879125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139aee9773e5e07%3A0x457d3ba74acb455e!2zUGjDumMgxJDhu5NuZywgSMawxqFuZyBLaMOqLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434218638!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM & DV Quý Hường","web_address":"Số 108, Hùng Vương, P.2, TP.Tân An, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3922.5422480277566!2d106.4035599152352!3d10.536673766453344!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310ab6258edee5ed%3A0xd1df93c59249f24e!2zMTA4IMSQLiBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaMaw4budbmcgMiwgVMOibiBBbiwgTG9uZyBBbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434172502!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Thái Thùy","web_address":"Khối 9, Thị trấn Hương Khê, H.Hương Khê, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15162.830536687496!2d105.69570768516556!3d18.177377288669206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139aa23557b7f8b%3A0xc7f601adb3bb0529!2zdHQuIEjGsMahbmcgS2jDqiwgSMawxqFuZyBLaMOqLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434136542!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Thành","web_address":"Số 180, Tỉnh Lộ 825, Khu B, Thị trấn Hậu Nghĩa, H.Đức Hoa, T.Long An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3916.4292931097875!2d106.31085951523697!3d11.006382357915578!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310b25c788efffb3%3A0x61d1e99184460520!2zMTgwIMSQVDgyNSwgTOG7mWMgR2lhbmcsIFRy4bqjbmcgQsOgbmcsIFTDonkgTmluaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434113990!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LONGAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tuấn Nguyệt","web_address":"Khối 1, Thị trấn Yên Thành, H.Yên Thành, T.Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7544.838761973575!2d105.46762352626756!3d19.001232992782043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3137612f7820fbd5%3A0x82cb20cd36797105!2zdHQuIFnDqm4gVGjDoG5oLCBZw6puIFRow6BuaCwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434067166!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hải Đăng","web_address":"Số 87, Hoàng Văn Thụ, P.3, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4854412804925!2d105.72902021523142!3d9.290182287400388!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a10979d9124977%3A0xc3bc6c37674c6e29!2zODcgSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIFBoxrDhu51uZyAzLCBC4bqhYyBMacOqdSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434044654!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Dũng Thủy","web_address":"Phủ Diễn, H.Diễn Châu, T.Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30199.847328297583!2d105.55191340142284!3d18.887927785367165!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139d86cdfd5fd07%3A0x87d27a3246f65170!2zRGnhu4VuIFBow7osIERp4buFbiBDaMOidSwgTmdo4buHIEFuLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642434023846!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Công Ty TNHH TM DV Việt Dũng","web_address":"Số 105-107, Phan Ngọc Hiển, P.3, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.5295440131545!2d105.72364031523134!3d9.28625828746242!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1097b716f5efb%3A0x6fb84749a3c7963e!2zMTA1IFBoYW4gTmfhu41jIEhp4buDbiwgUGjGsOG7nW5nIDMsIELhuqFjIExpw6p1LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433997358!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Công Ty TNHH Khoa Mỹ","web_address":"Ngã 3 Thị trấn Kỳ Anh, H.Kỳ Anh, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15172.197590527543!2d106.2909327851506!3d18.06926780228136!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313889b7a885295d%3A0xf652f6b3d760e166!2zdHQuIEvhu7MgQW5oLCBL4buzIEFuaCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433968727!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Lưu Hoàng Tâm","web_address":"Số 302, Ấp Tam Hưng, X.Vĩnh Hưng, H.Vĩnh Lợi, T.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31491.53685677939!2d105.58306569774797!3d9.382537561228414!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1054e03d7b835%3A0xac5daa98bc3d9e46!2zVsSpbmggSMawbmcsIFbEqW5oIEzhu6NpLCBC4bqhYyBMacOqdSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433932759!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Hồng Lài","web_address":"Số 224, Khối 1B, Thị trấn Nghèn, H.Can Lộc, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30277.319749720562!2d105.75654015117031!3d18.453514805659637!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139b4cc2447d4eb%3A0x93a61f951a5a713f!2zdHQuIE5naMOobiwgVHguIEjhu5NuZyBMxKluaCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433903134!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hòa Hân","web_address":"Số 91/3, Trần Phú, P.7, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.4745667372936!2d105.71868291523135!3d9.291149587385075!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1096f86b9770b%3A0x20e5ea8fa73ce4e3!2zOTEsIDM4LzMgVHLhuqduIFBow7osIFBoxrDhu51uZyA3LCBC4bqhYyBMacOqdSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433880078!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Công Ty TNHH Dịch Vụ Tổng Hợp Hùng Linh","web_address":"QL 1A, Ngã 3 Chợ Phố, Thị trấn Kỳ Anh, H.Kỳ Anh, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1006084.5967483178!2d105.16489260718741!3d9.932462276870119!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x36b55ac590a3a137%3A0x5ff8f9aa8d1a4520!2zUUwxQSwgVHAuIENhbSBSYW5oLCBLaMOhbmggSMOyYSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433829600!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Lộc","web_address":"Số 128, Mạc Cữu, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.0179678986074!2d105.08480091523356!3d10.015374175516282!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b39bc7836857%3A0xa70af8182a4e28c6!2zMTI4IE3huqFjIEPhu611LCBWxKluaCBUaGFuaCwgUuG6oWNoIEdpw6EsIEtpw6puIEdpYW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433804222!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Thuận Loan","web_address":"Khối 8, Thị trấn Hương Khê, H.Hương Khê, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15162.830536687496!2d105.69570768516556!3d18.177377288669206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139aa23557b7f8b%3A0xc7f601adb3bb0529!2zdHQuIEjGsMahbmcgS2jDqiwgSMawxqFuZyBLaMOqLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433784046!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Lâm Thế Vinh","web_address":"Số 59, Phương Thành, KP.3, P.Bình Sang, Tx.Hà Tiên, T.Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.398851401443!2d104.4819183152348!3d10.389862069049695!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3109da1028683863%3A0xd34838a0254b4565!2zNTkgUGjGsMahbmcgVGjDoG5oLCBCw6xuaCBTYW4sIEjDoCBUacOqbiwgS2nDqm4gR2lhbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433762470!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Hưng Bích","web_address":"Thị trấn Nghèn, H.Can Lộc, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d30277.319749720562!2d105.75654015117031!3d18.453514805659637!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139b4cc2447d4eb%3A0x93a61f951a5a713f!2zdHQuIE5naMOobiwgVHguIEjhu5NuZyBMxKluaCwgSMOgIFTEqW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433708278!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Phan Hùng","web_address":"Số 357, Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.2436224807707!2d105.09071561523345!3d9.99672397583246!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b4770ff07345%3A0x8c0570e54bee9ef2!2zMzU3IE5ndXnhu4VuIFRydW5nIFRy4buxYywgVsSpbmggTOG6oWMsIFLhuqFjaCBHacOhLCBLacOqbiBHaWFuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433675558!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KIENGIANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Phương Vui","web_address":"Khối 5, Thị trấn Đức Thọ, H.Đức Thọ, T.Hà Tĩnh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15131.699236025652!2d105.57466508521557!3d18.532299693490483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139c7f975761125%3A0xfbbed778b79430e8!2zdHQuIMSQ4bupYyBUaOG7jSwgxJDhu6ljIFRo4buNLCBIw6AgVMSpbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642433619822!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HATINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hùng","web_address":"Số 136, Nguyễn Đình Chiểu, P.2, TP.Bến Tre, T.Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.314281551117!2d106.37647701523439!3d10.23621667173001!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa85978ca0731%3A0x64ee1a3aedc5f74!2zMTM2IE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgMSwgQuG6v24gVHJlLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432664223!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Hiến Kim","web_address":"Thị trấn Quán Hành, H.Nghi Lộc, T.Nghệ An","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d15109.100913271084!2d105.63003653525212!3d18.78588386075197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3139d1220e9a46a3%3A0x2dc44fddb1685671!2zUXXDoW4gSMOgbmgsIFRwLiBWaW5oLCBOZ2jhu4cgQW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432636559!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NGHEAN"}, {"name":"Công Ty TNHH Kim Trường","web_address":"Số 119-121, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.955340098832!2d108.21505331526505!3d16.067807143743003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314218345245b513%3A0x9c942e38c4ec0676!2zMTE5IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIEjhuqNpIENow6J1IDIsIFEuIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432605351!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Ngọc Tưng","web_address":"Trung Tâm Thương Mại Bến Tre, P.2, TP.Bến Tre, T.Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.3245298647485!2d106.37489541523414!3d10.235388471744276!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa85be64dd183%3A0x6b70275c49263ea0!2zVHJ1bmcgdMOibSB0aMawxqFuZyBt4bqhaSBC4bq_biBUcmUsIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBQaMaw4budbmcgMiwgQuG6v24gVHJlLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432582375!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Duy Khánh","web_address":"Số 262, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9583274525053!2d108.21330851526517!3d16.067652143747086!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314218359ef86cc5%3A0x94f507d664902e90!2zMjYyIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIEjhuqNpIENow6J1IDIsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432561990!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quốc Hùng","web_address":"Số 117D, Chợ Tân Phú, H.Châu Thành, T.Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.6539318670907!2d106.19994161523448!3d10.289442670805698!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa181a073db45%3A0xd1c9e5dbc8ef6355!2zQ2jhu6MgVMOibiBQaMO6!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432542447!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Công Ty TNHH Việt Tuấn","web_address":"Số 109-121, Triệu Nữ Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.047728850587!2d108.2144336152651!3d16.063012843870197!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219cae7552e8d%3A0x330ab0fc7b9df623!2zMTA5IFRyaeG7h3UgTuG7ryBWxrDGoW5nLCBI4bqjaSBDaMOidSAyLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432521591!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Nghĩa","web_address":"Số 125, Nguyễn Đình Chiểu, P.2, TP.Bến Tre, T.Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3926.315915000665!2d106.37653211523411!3d10.236084671732161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310aa8597f65cf61%3A0x3d1f7f2da8a129f7!2zMTI1IE5ndXnhu4VuIMSQw6xuaCBDaGnhu4N1LCBQaMaw4budbmcgMSwgQuG6v24gVHJlLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432499472!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Công Ty TNHH MTV TMDV Biển Âm Thanh","web_address":"Số 901, Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.1806734966162!2d108.23375161526498!3d16.056111544053188!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219d66c1a16c9%3A0xed206ecc993e97ed!2zOTAxIE5nw7QgUXV54buBbiwgQW4gSOG6o2kgxJDDtG5nLCBTxqFuIFRyw6AsIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432476776!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Thanh","web_address":"QL 60, Ấp III, X.Tam Phước, H.Châu Thành, T.Bến Tre","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.490759832915!2d106.34815761523463!3d10.302552870577342!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a008b4c28cf0ed%3A0xea363b73aeae6b9b!2zUUw2MCwgQ2jDonUgVGjDoG5oLCBC4bq_biBUcmUsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432453904!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BENTRE"}, {"name":"Công Ty CP Điện Tử và Tin Học Đà Nẵng","web_address":"Số 06, Pasteur, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9134024011896!2d108.21721011526526!3d16.06998294368528!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421836aace2481%3A0x1ce6b4ba755e4f2e!2zMSBQYXN0ZXVyLCBI4bqjaSBDaMOidSAxLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432433061!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Công Ty TNHH Lâm Minh Huy","web_address":"Số 15, Phạm Văn Đồng, Thị trấn Liên Nghĩa, H.Đức Trọng, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3906.493060107328!2d108.37079271524001!3d11.73027394406893!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317146d3e8e855b7%3A0x5c04a3a26993f661!2zMTUgUGjhuqFtIFbEg24gxJDhu5NuZywgTGnDqm4gTmdoxKlhLCDEkOG7qWMgVHLhu41uZywgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432397048!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Công Ty TNHH Đức Lâm","web_address":"Số 08, Pasteur, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.906491922772!2d108.21792301526499!3d16.07034144367565!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142183152fc5afd%3A0xc6b625c6c3894f4d!2zOCBQYXN0ZXVyLCBI4bqjaSBDaMOidSAxLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642431015881!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Minh Tâm","web_address":"Số 49, 3 Tháng 2, P.1, TP.Đà Lạt, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.4583791010027!2d108.43276021524083!3d11.94273313984666!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317113184f15997d%3A0x7854b319c4c9c2a2!2sL'angfarm%20Store%203%20Th%C3%A1ng%202!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430996016!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Chợ Lớn","web_address":"Số 04, Nguyễn Tri Phương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.2804017926114!2d108.210690215265!3d16.050932644190535!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219b76ff86b69%3A0x835ce258bcc250be!2zTmd1eeG7hW4gVHJpIFBoxrDGoW5nLCBIw7JhIFRodeG6rW4gxJDDtG5nLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430941577!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Chính","web_address":"Số 13, Lê Thị Pha, P.1, TP.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.082796887509!2d107.80881671523919!3d11.545918247674452!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f7accaaaa217%3A0x20cf565eb2fcbb6a!2zMTMgTMOqIFRo4buLIFBoYSwgUGjGsOG7nW5nIDEsIELhuqNvIEzhu5ljLCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430918785!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Phan Khang","web_address":"Số 2-6B, Nguyễn Tri Phương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.1669448996886!2d108.20474561526513!3d16.05682434403426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219b120a7edc9%3A0xa2611b2a7ed1d9d3!2zMjYgTmd1eeG7hW4gVHJpIFBoxrDGoW5nLCBUaOG6oWMgR2nDoW4sIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430896433!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hải","web_address":"Số 590, Nguyễn Văn Cừ, P.Lộc Phát, TP.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3908.8343178759874!2d107.83638081523931!3d11.563732447328409!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f76dbb0ad74d%3A0x863b70efd7ee5be3!2zNTkwIMSQLiBOZ3V54buFbiBWxINuIEPhu6ssIEzhu5ljIFBow6F0LCBC4bqjbyBM4buZYywgTMOibSDEkOG7k25nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430877009!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Phan Khang","web_address":"Số 339, Tôn Đức Thắng, Q Liên Chiểu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.1613265583687!2d108.1644413152651!3d16.057116044026483!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421917fd757c93%3A0xfc585ef5cf3bcbf5!2zMzM5IFTDtG4gxJDhu6ljIFRo4bqvbmcsIEhvw6AgTWluaCwgTGnDqm4gQ2hp4buDdSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430847905!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuyết Chí","web_address":"Số 59-60, Chợ Kađô, H.Đơn Dương, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3906.125008724995!2d108.52671101524024!3d11.756243043556658!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31713c25e6dcee2b%3A0x499e8a166ad7ab6d!2zQ2jhu6MgS2EgxJDDtA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430827048!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Nguyễn Kim","web_address":"Số 46, Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.980041779443!2d108.20112851526514!3d16.066525443777056!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184d45d45ce1%3A0x1091f43738b539b5!2zNDYgxJBp4buHbiBCacOqbiBQaOG7pywgQ2jDrW5oIEdpw6FuLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430797665!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"DNTN Bá Đạt","web_address":"Số 48-50, Lê Hồng Phong, TP.Bảo Lộc, T.Lâm Đồng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3909.067467417195!2d107.80764381523913!3d11.547018047653072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173f653462ab02d%3A0xf41797a025f1dbcc!2zNDggTMOqIEjhu5NuZyBQaG9uZywgUGjGsOG7nW5nIDEsIELhuqNvIEzhu5ljLCBMw6JtIMSQ4buTbmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430777385!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"LAMDONG"}, {"name":"Công Ty TNHH Thúy Mai","web_address":"Số 141, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9607654977726!2d108.21449191526513!3d16.067525643750457!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421835abc39cb1%3A0x67afbe73c69ea0bd!2zMTQxIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIEjhuqNpIENow6J1IDIsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430757053!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Vạn Thuận Etron","web_address":"Số 22, Trưng Trắc, P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.4778171390435!2d108.09714861523665!3d10.92723335937887!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31768300ef010001%3A0x3d97fd208d1d896e!2zMjIgVHLGsG5nIFRy4bqvYywgxJDhu6ljIE5naMSpYSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFBoYW4gVGhp4bq_dCwgQsOsbmggVGh14bqtbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430497993!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"Công Ty TNHH Lộc Liên","web_address":"Số 171-173, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.957965116908!2d108.2142423152651!3d16.067670943746702!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421835af298cfd%3A0xeda4221c5dd40c1a!2zMTcxIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIEjhuqNpIENow6J1IDIsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430479026!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hoàng Thịnh","web_address":"Số 14, Trưng Trắc, P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.4760654554907!2d108.09705591523668!3d10.927366059376466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31768300ef92a581%3A0xd0a1856038aab26!2zMTQgVHLGsG5nIFRy4bqvYywgxJDhu6ljIE5naMSpYSwgVGjDoG5oIHBo4buRIFBoYW4gVGhp4bq_dCwgQsOsbmggVGh14bqtbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430459153!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Huy Hoàng","web_address":"Số 224, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.95290972137!2d108.21449241526507!3d16.067933243739734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421835adee2865%3A0x6853dc751cacbbae!2zMjI0IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIEjhuqNpIENow6J1IDIsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430438002!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Vietronics","web_address":"Số 61, Nguyễn Huệ, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.499020479363!2d108.09363041523672!3d10.925626959408445!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317683000eed8b6b%3A0x9ad9dfe2bddabed3!2zNjEgTmd1eeG7hW4gSHXhu4csIMSQ4bupYyBOZ2jEqWEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBQaGFuIFRoaeG6v3QsIELDrG5oIFRodeG6rW4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430416577!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tú Anh","web_address":"Số 305, Hùng Vương, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9763935986152!2d108.20969431526514!3d16.066714743772007!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184aef41c9d7%3A0x5015e875547ebd9a!2zMzA1IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFbEqW5oIFRydW5nLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430395729!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ngọc Tuân","web_address":"Số 136, Trần Hưng Đạo, P.3, TP.Tuy Hòa, T.Phú Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3886.213773558924!2d109.30157331524644!3d13.085634015905383!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316fec1700827a4d%3A0x9d350dc082dbeb51!2zMTM2IFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIFR1eSBIw7JhLCBQaMO6IFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430376561!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUYEN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hoàng Hảo","web_address":"Số 378, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.972589270385!2d108.20987931526516!3d16.066912143766853!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184aee3c50c5%3A0xa4204495de320544!2zMzc4IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFbEqW5oIFRydW5nLCBRLiBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430342408!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Phú Thu","web_address":"Số 160, Trần Hưng Đạo, TP.Tuy Hòa, T.Phú Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3886.2109246300747!2d109.30244761524656!3d13.085814715901385!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316fec165293b9c3%3A0xa56e44eecc7e15df!2zMTYwIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIFBoxrDhu51uZyAzLCBUdXkgSMOyYSwgUGjDuiBZw6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430321456!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUYEN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Hiếu","web_address":"Số 386, Hùng Vương, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9723637844595!2d108.20951101526519!3d16.0669238437664!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184ae53fce25%3A0x7e7b0ed8e2c2b201!2zMzg2IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFbEqW5oIFRydW5nLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430301857!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Việt Mỹ","web_address":"Số 201B, Lê Lợi, P.5, TP.Tuy Hoà, T.Phú Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3886.1627550122093!2d109.30366291524648!3d13.088869615834556!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316fec15e438cd2d%3A0x50e2d876341cf7ef!2zMjAxIEzDqiBM4bujaSwgUGjGsOG7nW5nIDQsIFR1eSBIw7JhLCBQaMO6IFnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430281288!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUYEN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Được Mỹ","web_address":"Số 01, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9491031848547!2d108.21153011526512!3d16.068130743734486!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a799308f7%3A0x15ea8286608a007f!2zMSDEkMOgbyBEdXkgVOG7qywgVMOibiBDaMOtbmgsIFRoYW5oIEtow6osIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430260264!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Lưu","web_address":"Số 58, Lê Lợi, P.5, TP.Tuy Hoà, T.Phú Yên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3886.183954852589!2d109.30001131524654!3d13.08752521586398!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316fec16bebfee53%3A0x8f3c8ba43b4eaf61!2zNTggTMOqIEzhu6NpLCBQaMaw4budbmcgMiwgVHV5IEjDsmEsIFBow7ogWcOqbiwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430224248!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUYEN"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Phương","web_address":"Số 02A, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9526938582408!2d108.21157151526512!3d16.067944443739332!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a7938d735%3A0xfe79599e39fff8f8!2zMiDEkMOgbyBEdXkgVOG7qywgVsSpbmggVHJ1bmcsIFRoYW5oIEtow6osIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430193098!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"DNTN Phượng Dũng","web_address":"Số 199, Hoàng Văn Thụ, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3898.976124132849!2d109.18393461524225!3d12.249894933615755!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31705d7e4c02d2eb%3A0xa88ef1a7774d077a!2zMTk5IEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaMawxqFuZyBTw6BpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTmhhIFRyYW5nLCBLaMOhbmggSMOyYSA2NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430169378!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Hồng","web_address":"Số 03, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.948004581035!2d108.21146221526504!3d16.068187743732967!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a7a1da05f%3A0x9fb0f512c4862a72!2zMDMgxJDDoG8gRHV5IFThu6ssIFTDom4gQ2jDrW5oLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430149777!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Chánh Bổn","web_address":"Số 2, 2 Tháng 4, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3898.931805712947!2d109.1880460152424!3d12.252894133554216!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317067873a91aba3%3A0xd12ba097eaedd937!2zMiAyIFRow6FuZyA0LCBW4bqhbiBUaOG6oW5oLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTmhhIFRyYW5nLCBLaMOhbmggSMOyYSA2NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430130473!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Minh Luận","web_address":"Số 05, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9483168161914!2d108.21140431526514!3d16.06817154373336!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a7a168af3%3A0x7929dd6337bd4f0b!2zMDUgxJDDoG8gRHV5IFThu6ssIFTDom4gQ2jDrW5oLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430108418!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Tuyên","web_address":"Số 74, Ngô Gia Tự, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3899.0755563841094!2d109.18770911524223!3d12.24316333375392!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170677e45e6627d%3A0x61042ca3c53b28a8!2zNzQgTmfDtCBHaWEgVOG7sSwgUGjGsOG7m2MgVGnhur9uLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTmhhIFRyYW5nLCBLaMOhbmggSMOyYSA2NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430085703!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Xuân Cường","web_address":"Số 07, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9499300262823!2d108.21068061526513!3d16.068087843735466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a673a995f%3A0x10542fa487c4ba37!2zxJDDoG8gRHV5IFThu6ssIFTDom4gQ2jDrW5oLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430064367!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Chí Dũng","web_address":"Số 182, 22 Tháng 8, P.Cam Linh, TP.Cam Ranh, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.84499972461!2d109.14576261524074!3d11.915873240384405!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170ed0e97c914ad%3A0xed8efa8d4eb53325!2zMTgyIEhhaSBNxrDGoWkgSGFpIFRow6FuZyBUw6FtLCBDYW0gVGh14bqtbiwgQ2FtIFJhbmgsIEtow6FuaCBIw7JhLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430039241!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hùng","web_address":"Số 10, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9520327764913!2d108.21135541526512!3d16.067978743738443!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a7b95d1cb%3A0xcd775e190141e590!2zMTAgxJDDoG8gRHV5IFThu6ssIFTDom4gQ2jDrW5oLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642430016513!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Công Ty TNHH Thanh Tú","web_address":"Số 205, QL1A, P.Cam Lợi, TP.Cam Ranh, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3735.939591614022!2d105.91379171530426!3d20.54965240933607!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce31e17a04ab%3A0xc1292c83ed014a30!2zMjA1IFFMMUEsIExhbSBI4bqhLCBQaOG7pyBMw70sIEjDoCBOYW0sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429986258!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Đức Thông","web_address":"Số 11, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.949802820046!2d108.21127171526523!3d16.068094443735458!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a7affec03%3A0x1db9eb5b02bb7ff6!2zMTEgxJDDoG8gRHV5IFThu6ssIFTDom4gQ2jDrW5oLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429957223!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tài","web_address":"Số 405, 3 Tháng 4, TP.Cam Ranh, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3903.9782082744737!2d109.1435732152407!3d11.90660494056974!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3170ed01a121ecc9%3A0xe043fd7d91967ce9!2zVHLGsOG7nW5nIFRp4buDdSBI4buNYyBDYW0gTGluaCAy!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429936567!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Công Ty TNHH Thịnh Toàn","web_address":"Số 34, Đào Duy Từ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9559028798626!2d108.21059991526512!3d16.067777943743767!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a61a0c44f%3A0x3327a39b996c416c!2zMzQgxJDDoG8gRHV5IFThu6ssIFbEqW5oIFRydW5nLCBUaGFuaCBLaMOqLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429906138!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Điện Lạnh Tứ Hải","web_address":"Số 156-158, Trần Hưng Đạo, Tx.Ayun Pa, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3881.114574019013!2d108.44114531524822!3d13.4052318088406!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316e5d4cf71eb6c9%3A0x50a6528b3eb310f5!2zMTU2IFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIMSQb8OgbiBL4bq_dCwgQXl1biBQYSwgR2lhIExhaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429884330!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Bảo Trung","web_address":"Số 268, Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9254129759825!2d108.21135101526512!3d16.069359843701744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a0e90b1e9%3A0xf846379eb40d9c4b!2zMjY4IMOUbmcgw41jaCBLaGnDqm0sIFTDom4gQ2jDrW5oLCBI4bqjaSBDaMOidSwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429857034!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Vĩnh Tín","web_address":"Số 181, Hùng Vương, P.Hội Thương, TP.Pleiku, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.697009977424!2d108.00237841525139!3d13.976631895808199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f83c71e43cd%3A0xaec1b219808274ad!2zMTgxIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFAuIEjhu5lpIFRoxrDGoW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgUGxlaWt1LCBHaWEgTGFpIDYwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429826258!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Vũ Nguyên","web_address":"Số 269, Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.933726241014!2d108.21170641526508!3d16.068928543713174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a74af1a17%3A0xe451e3b16069b79!2zMjY5IMOUbmcgw41jaCBLaGnDqm0sIEjhuqNpIENow6J1IDIsIFRoYW5oIEtow6osIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429799986!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ngọc Nam","web_address":"Số 49, Nguyễn Thiện Thuật, TP.Pleiku, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.65684167399!2d107.99461581525142!3d13.9790199957527!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f79a8b5701b%3A0x80c7bddc161d10a!2zNDkgTmd1eeG7hW4gVGhp4buHbiBUaHXhuq10LCBQLiBEacOqbiBI4buTbmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBQbGVpa3UsIEdpYSBMYWkgNjAwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429769842!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Sơn Chi","web_address":"Số 344, Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9568511251!2d108.21168161526526!3d16.06772874374508!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184a7f05681d%3A0xd807302e07369d69!2zMzQ0IMOUbmcgw41jaCBLaGnDqm0sIEjhuqNpIENow6J1IDIsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429750002!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"DNTN Ngọc Huyền","web_address":"Số 55-56, Ngô Gia Tự, TP.Pleiku, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.65063442276!2d107.99335191525144!3d13.97938899574409!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f799b130a11%3A0x4a33c55eafa46e32!2zNTUgTmfDtCBHaWEgVOG7sSwgUC4gRGnDqm4gSOG7k25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgUGxlaWt1LCBHaWEgTGFpIDYwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429726506!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}, {"name":"DNTN TM Thu Thanh","web_address":"Số 426, Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.9796428520435!2d108.21208331526505!3d16.066546143776343!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142183563bb03b3%3A0xce0fd7b03276b393!2zNDI2IMOUbmcgw41jaCBLaGnDqm0sIEjhuqNpIENow6J1IDIsIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429704322!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"DNTN Hiệp Phát","web_address":"Số 19, Nguyễn Thiện Thuật, TP.Pleiku, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.649922849554!2d107.9959798152515!3d13.979431295743135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f784e35818b%3A0x118c627a4dd506a4!2zMTkgTmd1eeG7hW4gVGhp4buHbiBUaHXhuq10LCBQLiBEacOqbiBI4buTbmcsIFRow6BuaCBwaOG7kSBQbGVpa3UsIEdpYSBMYWkgNjAwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429684322!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Cường","web_address":"Số 71, Lý Thái Tổ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.987442081096!2d108.20637221526499!3d16.066141443787206!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142184b5b941685%3A0x57fe37bf88991900!2zNzEgTMO9IFRow6FpIFThu5UsIFRo4bqhYyBHacOhbiwgVGhhbmggS2jDqiwgxJDDoCBO4bq1bmcgNTUwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429664058!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quang Tuyến","web_address":"Số 87, Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum, T.KonTum","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3865.3351462134274!2d108.01249241525369!3d14.350006087014693!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316bffbd6df5425b%3A0xfa77c2f2f6919b4e!2zODcgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgS29uIFR1bSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429642578!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KONTUM"}, {"name":"Công Ty TNHH TM & DV Bách Phú Đạt","web_address":"Số 784-786, Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.178969010321!2d108.23370821526511!3d16.05620004405097!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219d671a7f00f%3A0x242f8364dd2a13b6!2zNzg0IE5nw7QgUXV54buBbiwgQW4gSOG6o2kgxJDDtG5nLCBTxqFuIFRyw6AsIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429616658!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Hà Dũng","web_address":"Số 174, Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.4531671057107!2d108.0374642152444!3d12.683818324558295!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d790ce37ebd%3A0x7eea7fd80db1003c!2zMTc0IEhvw6BuZyBEaeG7h3UsIFRo4buRbmcgTmjhuqV0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDhuq9rIEzhuq9rLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429594938!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Á Châu","web_address":"Số 1049, Ngô Quyền, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.1241894617856!2d108.233271815265!3d16.059044043975465!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219d5c6121781%3A0x4d8c2965f0f7d629!2zMTA0OSBOZ8O0IFF1eeG7gW4sIEFuIEjhuqNpIELhuq9jLCBTxqFuIFRyw6AsIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429574811!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Kim Khí Điện Máy Sơn Trân","web_address":"Số 140, Hoàng Diệu, TP.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.4530019746503!2d108.03890551524452!3d12.683829124558153!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d79389db743%3A0x577a52ec373979c9!2zMTQwIEhvw6BuZyBEaeG7h3UsIFRow6BuaCBDw7RuZywgVGjDoG5oIHBo4buRIEJ1w7RuIE1hIFRodeG7mXQsIMSQ4bqvayBM4bqvaywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429552298!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thọ","web_address":"Số 384, Ngũ Hành Sơn, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.5013295810313!2d108.239828415265!3d16.03945404449463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142175e2055677f%3A0x2d51f73288e7efa!2zMzg0IE5nxakgSMOgbmggU8ahbiwgQuG6r2MgTeG7uSBBbiwgTmfFqSBIw6BuaCBTxqFuLCDEkMOgIE7hurVuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429529234!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Thành Lợi","web_address":"Số 154, Lê Duẩn, Khối 7, Thị trấn Phước An, H.Krông Pắk, T.Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.1001180362564!2d108.3000155152444!3d12.706888024068466!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3171e589edf3085b%3A0x764ab9b8f0e30304!2zMTU0IEzDqiBEdeG6qW4sIFBoxrDhu5tjIEFuLCBLcsO0bmcgUMSDzIFjLCDEkOG6r2sgTOG6r2ssIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429509778!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Tuấn Thọ","web_address":"Số 400, Lê Văn Hiến, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.791414317591!2d108.24744901526476!3d16.024370144894046!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3142174e29dea6fd%3A0x5fbe5931ceb38e37!2zNDAwIEzDqiBWxINuIEhp4bq_biwgS2h1w6ogTeG7uSwgTmfFqSBIw6BuaCBTxqFuLCDEkMOgIE7hurVuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429458704!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Không Gian","web_address":"Số 231, Lê Hồng Phong, TP.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.481515612013!2d108.03915711524436!3d12.681964124597666!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d78d082b103%3A0x71f2d5895f16742a!2zMjMxIEzDqiBI4buTbmcgUGhvbmcsIFRo4buRbmcgTmjhuqV0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDhuq9rIEzhuq9rLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429429912!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quang Thông","web_address":"Số 02, Ngô Thị Nhậm, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.901603415593!2d108.15204631526514!3d16.07059504366899!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421929cc3ff29f%3A0xbaa09cafef6c22ea!2zxJAuIE5nw7QgVGjDrCBOaOG6rW0sIEjDsmEgS2jDoW5oIELhuq9jLCBMacOqbiBDaGnhu4N1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429365826!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tiếng Vang","web_address":"Số 159, Y Jut, P.Thống Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.458552137227!2d108.04045721524444!3d12.683466124565854!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d7ec87c031f%3A0xb793ff47b55e259!2zMTU5IFkgSnV0LCBUaOG6r25nIEzhu6NpLCBUaMOgbmggcGjhu5EgQnXDtG4gTWEgVGh14buZdCwgxJDhuq9rIEzhuq9rLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429339698!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Viễn Thông","web_address":"Số 04, Ngô Thì Nhậm, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.901603415593!2d108.15204631526514!3d16.07059504366899!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421929cc3ff29f%3A0xbaa09cafef6c22ea!2zxJAuIE5nw7QgVGjDrCBOaOG6rW0sIEjDsmEgS2jDoW5oIELhuq9jLCBMacOqbiBDaGnhu4N1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429319955!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Trung Hiếu","web_address":"Số 70, Phan Bội Châu, TP.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3892.472556811587!2d108.04044051524436!3d12.68255012458523!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31721d7ed6fdc9d5%3A0x75da72a478199c94!2zNzAgUGhhbiBC4buZaSBDaMOidSwgVGjhuq9uZyBM4bujaSwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJ1w7RuIE1hIFRodeG7mXQsIMSQ4bqvayBM4bqvaywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429295041!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hùng An Bình","web_address":"Số 703, Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.905927126685!2d108.14856491526517!3d16.07037074367498!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314218d627049fb7%3A0x64f45e1cf0981486!2zNzAzIFTDtG4gxJDhu6ljIFRo4bqvbmcsIFAsIExpw6puIENoaeG7g3UsIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429258017!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Thanh Hiển","web_address":"Thôn 3, X.Nhân Cơ, H.Đăk R'Lấp, T.Đắk Nông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3902.932406886492!2d107.57896181524107!3d11.9791789891152!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173b95ea35a8593%3A0x22154ffb8d5ed2f3!2zdGjDtG4gMywgTmjDom4gQ8ahLCBHaWEgTmdoaWEsIMSQxINrIE7DtG5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429234626!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKNONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quốc Phong","web_address":"Số 755, Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.8858752522365!2d108.14815951526516!3d16.071410943647393!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314218d63e3f18cf%3A0xe945b452ef970c2c!2zNzU1IFTDtG4gxJDhu6ljIFRo4bqvbmcsIEhvw6AgS2jDoW5oIELhuq9jLCBMacOqbiBDaGnhu4N1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429212306!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Điện Lạnh Vĩnh Tường","web_address":"Số 5A, Lý Thường Kiệt, Tx.Gia Nghĩa, T.Đắk Nông","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3902.541386773093!2d107.68202831524113!3d12.0062030385715!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3173c79ba398b639%3A0x671ec28f8e4a22f1!2zNWR1b25nIEzDvSBUaMaw4budbmcgS2nhu4d0LCBQaMaw4budbmcgTmdoxKlhIFRow6BuaCwgR2lhIE5naMSpYSwgxJDEg2sgTsO0bmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429189603!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKNONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ngọc Lợi","web_address":"Số 42, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.938425377521!2d108.20241581526469!3d16.016720545096298!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421a264d60d205%3A0x952eb0b9067bac5b!2zNDIgw5RuZyDDjWNoIMSQxrDhu51uZywgS2h1w6ogVHJ1bmcsIEPhuqltIEzhu4csIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429161290!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tường Giang","web_address":"Số 35, Phan Đình Phùng, TP.Nam Định, T.Nam Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.985594498881!2d106.17665881530287!3d20.424674013500287!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e74a4a353725%3A0x4e8d3b654085d666!2zMzUgUGhhbiDEkMOsbmggUGjDuW5nLCBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBUUC4gTmFtIMSQ4buLbmgsIE5hbSDEkOG7i25oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429134530!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NAMDINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ngọc Khương","web_address":"Số 213, Ông Ích Đường, Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.9757476464347!2d108.20328891526475!3d16.014777945147774!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31421a26817b7ba3%3A0x171fd7a3c486c9ee!2zMjEzIMOUbmcgw41jaCDEkMaw4budbmcsIEtodcOqIFRydW5nLCBD4bqpbSBM4buHLCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429112373!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Kiên Tú","web_address":"Thị trấn Me, H.Gia Viễn, T.Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14963.003849456567!2d105.83071413549283!3d20.351904250141317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31367f6fb7cab331%3A0xc165fc2cd1525368!2zdHQuIE1lLCBHaWEgVmnhu4VuLCBOaW5oIELDrG5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429086914!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Đức Tài","web_address":"Số 103, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.006071667746!2d107.58501151526809!3d16.475230232804446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125e8c3bf43%3A0xb5de2b090e800a1e!2zMTAzIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429059914!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Tiến Thành","web_address":"Thị trấn Yên Thịnh, H.Yên Mô, T.Ninh Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3745.3268438456275!2d106.00358411530033!3d20.162112422171834!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3136702886fe0169%3A0x1b1dd73403bfca64!2zVHLGsOG7nW5nIFRIQ1MgWcOqbiBUaOG7i25o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429036682!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"NINHBINH"}, {"name":"Công Ty TNHH Toàn Thủy","web_address":"Số 54, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.0191884798633!2d107.5854770152681!3d16.474566032822345!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125e9e9c1c1%3A0x4834f6fb7556d88!2zNTQgUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgUGjDuiBIb8OgLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSHXhur8sIFRo4burYSBUaGnDqm4gSHXhur8sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429007706!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Thái Thược","web_address":"Số 190, Lê Quý Đôn, P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình, T.Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.3386416989483!2d106.3384949153031!3d20.451279812615734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e52a008a22e5%3A0x2ac36ae93aa4cb1e!2zMTkwIEzDqiBRdcO9IMSQw7RuLCBQLiBC4buTIFh5w6puLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428988826!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quang Niên","web_address":"Số 154, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.980464557513!2d107.58390611526812!3d16.476526832769125!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a126028838bb%3A0x2213d1c1b8aff98b!2zMTU0IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428938210!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Công Ty TNHH TM-DV Ánh Chinh","web_address":"Số 243, Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Thái Bình, T.Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3738.369845759223!2d106.33587081530318!3d20.44999731265842!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135e4d6346051a5%3A0x51f82aed2dfd9c29!2zTWluaCBLaGFpLCBC4buTIFh1ecOqbiwgVHAuIFRow6FpIELDrG5oLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428918410!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THAIBINH"}, {"name":"Công Ty TNHH SX TM DV Ngọc Thảo","web_address":"Số 157-159, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.986429060243!2d107.58395741526815!3d16.47622483277737!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a126006922fb%3A0x429877a50c0fb844!2zMTU3IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428889090!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Đoàn Thanh","web_address":"Số 58, Lương Khánh Thiện, Lê Lợi, TP.Phủ Lý, T.Hà Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.0362171343054!2d105.91641631530419!3d20.54569900946815!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ce2bb7e6a86b%3A0x607ea0fb17d5fa90!2zxJDGsOG7nW5nIEzDqiBM4bujaSwgTMawxqFuZyBLaMOhbmggVGhp4buHbiwgVHAuIFBo4bunIEzDvSwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428861034!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Quang Thúy","web_address":"Số 66-68, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.015505476283!2d107.585370615268!3d16.474752532817384!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125c030f7a9%3A0x20be0b938fb3e52a!2zNjYtNjggUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgUGjDuiBIb8OgLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSHXhur8sIFRo4burYSBUaGnDqm4gSHXhur8sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428837041!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Công Ty TNHH Tuấn Tám Vĩnh Phúc","web_address":"Số 491-493, Hùng Vương, P.Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên, T.Vĩnh Phúc","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.132438362966!2d105.56921311531217!3d21.3057825836384!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f018af12a7b9%3A0xc5b6fe3b37b40025!2zNDkxIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIMSQ4buTbmcgVMOibSwgVHAuIFbEqW5oIFnDqm4sIFbEqW5oIFBow7pjLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428810521!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"VINHPHUC"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Thuận Linh","web_address":"Số 58, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.0231222383736!2d107.585399115268!3d16.474366832827886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125be38b617%3A0x445e0d389261d51a!2zNTggUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgUGjDuiBIb8OgLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSHXhur8sIFRo4burYSBUaGnDqm4gSHXhur8sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428770849!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Công Ty TNHH Cao Việt Mỹ","web_address":"Đường 20, Tân Hồng, H.Bình Giang, T.Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29822.971160207184!2d106.15157045268124!3d20.877233257250975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313597fa12859763%3A0xeccd4065877d2167!2zVMOibiBI4buTbmcsIELDrG5oIEdpYW5nLCBI4bqjaSBExrDGoW5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428745831!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Ly Châu Tùy","web_address":"Số 163, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.9856133911435!2d107.58389251526813!3d16.47626613277626!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a126003e7535%3A0x11bc105791dd373!2zMTYzIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428701868!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Tử Điện Lạnh Thanh Thiên","web_address":"Tứ Kỳ, T.Hải Dương","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3729.7218737733524!2d106.45122671530677!3d20.80253690083763!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135892590da50c5%3A0xc6740a1bcb7aa938!2zQ2jhu6MgQW4gVGhhbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428680498!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HAIDUONG"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Liên Thịnh","web_address":"Số 166, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.9763959946677!2d107.58379801526812!3d16.47673283276359!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a128a82d8fcb%3A0x119684714e1f645b!2zMTY2IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428658402!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Hai Bà Trưng","web_address":"Số 29F, Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.210654172138!2d105.84998271530908!3d21.024255593307057!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab93514e72eb%3A0x36827159a5a2a8b3!2zMjlGIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6BuZyBCw6BpLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428618896!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Hoàng Hưng","web_address":"Số 167, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.9847996950502!2d107.58384421526809!3d16.476307332775104!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a128aa8306b9%3A0xde293d876a96fbea!2zMTY3IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIHThu5UsIFRow6BuaCBwaOG7kSBIdeG6vywgVGjhu6thIFRoacOqbiBIdeG6vywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428597808!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Trường Chinh","web_address":"Số 72, Trường Chinh, Q.Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.867444907212!2d105.83833531530885!3d20.997949994204426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac7aa13a0993%3A0xa3f888b094c79d3b!2zNzIgxJAuIFRyxrDhu51uZyBDaGluaCwgUGjGsMahbmcgxJDDrG5oLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428574474!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"DNTN Bảo Trình","web_address":"Số 372, Nguyễn Tất Thành, P.Phú Bài,Thị xã Hương Thủy, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.8267301142396!2d107.63135071526774!3d16.43362403393332!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1880ae1272d%3A0xfa95565e602b1c9a!2zMzcyIE5ndXnhu4VuIFThuqV0IFRow6BuaCwgVGjhu6d5IFBoxrDGoW5nLCBIxrDGoW5nIFRo4buneSwgVGjhu6thIFRoacOqbiBIdeG6vywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428551357!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Thanh Xuân","web_address":"Số 125, Trần Phú, Q.Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.2546254573517!2d105.78890111530873!3d20.982427994733353!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135accf1e58b2fd%3A0x683d4392876988ed!2zMTI1IFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLiBWxINuIFF1w6FuLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWkgMTAwMDAwLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428530851!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"CH Điện Máy Phú Lộc - Minh Vân","web_address":"Số 165, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.985346767643!2d107.58391261526816!3d16.476279632775817!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a1260023a319%3A0xf2346bfce2dc64e6!2zMTY1IFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBow7ogSG_DoCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428506611!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Long Biên","web_address":"Số 3, Nguyễn Văn Linh, Q.Long Biên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.5040517738826!2d105.88686841530935!3d21.052521192341764!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a99d225631b3%3A0x94a7d6b1d0e6ebaa!2zMyBOZ3V54buFbiBWxINuIExpbmgsIEdpYSBUaOG7pXksIExvbmcgQmnDqm4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428478087!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"CH Điện Máy Sơn Thùy","web_address":"Số 23, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.032277131838!2d107.58579861526815!3d16.473903232840446!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125bb26840d%3A0x7e0e4fa23cd76d0c!2zMjMgUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgUGjDuiBIb8OgLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSHXhur8sIFRo4burYSBUaGnDqm4gSHXhur8sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428446547!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Mỹ Đình","web_address":"Tòa nhà B.I.G TOWER - Số 18, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.989955773389!2d105.77717331530913!3d21.033087893005575!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b4f4ef45bd%3A0x4f3aabd6f1a2c5ff!2zMTggUGjhuqFtIEjDuW5nLCBNYWkgROG7i2NoLCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428423507!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"CH Điện Máy Minh Tuấn","web_address":"Số 153, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3825.990116333764!2d107.58412681526804!3d16.476038132782374!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125fe1374f5%3A0x7a4f76169c7c2099!2zMTUzIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIHThu5UsIFRow6BuaCBwaOG7kSBIdeG6vywgVGjhu6thIFRoacOqbiBIdeG6vywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428391627!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Nguyễn Chí Thanh","web_address":"Số 18, Nguyễn Chí Thanh, Q.Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0878258174453!2d105.81001991530923!3d21.029171593139317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab6c1aa4fc81%3A0xb795c7bd56459010!2zMTggxJAuIE5ndXnhu4VuIENow60gVGhhbmgsIE5n4buNYyBLaMOhbmgsIEJhIMSQw6xuaCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428368285!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"CH Điện Máy Minh Cầm","web_address":"Số 46, Phan Đăng Lưu, P.Phú Hòa, TP.Huế, T.Thừa Thiên - Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.0233532860066!2d107.58561131526814!3d16.474355132828126!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a125bec388ab%3A0x3fe79b0b113e1a2e!2zNDYgUGhhbiDEkMSDbmcgTMawdSwgUGjDuiBIb8OgLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSHXhur8sIFRo4burYSBUaGnDqm4gSHXhur8sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428345028!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Phạm Văn Đồng","web_address":"Số 166, Phạm Văn Đồng, P.Xuân Đỉnh, Q.Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.0226666614954!2d105.78295111530963!3d21.071756891684153!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aacd80477a7d%3A0x74ce29edb024df43!2zMTY2IFBo4bqhbSBWxINuIMSQ4buTbmcsIFh1w6JuIMSQ4buJbmgsIELhuq9jIFThu6sgTGnDqm0sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428322395!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Hồ Tùng Mậu","web_address":"Số 111, Hồ Tùng Mậu, Q.Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59581.27318014727!2d105.73278483138651!3d21.039504123874043!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b7d79c707d%3A0x3805e42799c7187a!2zMTExIMSQLiBI4buTIFTDuW5nIE3huq11LCBQLCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428300392!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Cầu Diễn","web_address":"Km11, QL 32, Tổ 15, P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9408311522943!2d105.78742221530888!3d20.995008794304802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454f72e82ae49%3A0xa8e7e5fc632096a3!2zUUwzMiwgUGjDumMgRGnhu4VuLCBU4burIExpw6ptLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428277671!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Lê Văn Lương","web_address":"Số 54, Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9408311522943!2d105.78742221530888!3d20.995008794304802!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acb6c654ae51%3A0xff0e70f0eaae7c00!2zNTQgUC4gVOG7kSBI4buvdSwgVHJ1bmcgVsSDbiwgVOG7qyBMacOqbSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428256156!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Xa La","web_address":"Số 32, Cầu Bươu, X.Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.674604686247!2d105.79039151530847!3d20.965578695307144!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad281691e5b1%3A0x96b1a77ab453a04b!2zMzIgxJAuIEPhuqd1IELGsMahdSwgVMOibiBUcmnhu4F1LCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428232604!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy MediaMart Nguyễn Lương Bằng","web_address":"Nguyễn Lương Bằng, Q.Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.421844320244!2d105.82610541530907!3d21.01580049359565!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7f3dc7f5b7%3A0x1f76d6f5e840db12!2zTmd1eeG7hW4gTMawxqFuZyBC4bqxbmcsIE5hbSDEkOG7k25nLCDEkOG7kW5nIMSQYSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428201860!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Cầu Giấy","web_address":"Số 1174, Láng, Q.Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1372552837797!2d105.79745381530911!3d21.027193393206808!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab4478a4e81b%3A0x41dc82b5039ecb92!2zMTE3NCDEkC4gTMOhbmcsIFnDqm4gSG_DoCwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428170398!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Long Biên","web_address":"Trung Tâm Thương Mại Savico Megamall, Q.Long Biên, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.5589763194203!2d105.89138531530948!3d21.050325392416838!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbfa96f309f%3A0xb4a28a19cfb53483!2sSavico%20Megamall!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428144758!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Hai Bà Trưng","web_address":"Số 2, Đại Cồ Việt, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5864896146104!2d105.84869821493226!3d21.00920658600897!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8aebb8041f%3A0xaf0c222db8eb8f1d!2zMiDEkOG6oWkgQ-G7kyBWaeG7h3QsIEzDqiDEkOG6oWkgSMOgbmgsIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428112548!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Hà Đông","web_address":"Số 110, Trần Phú, Q.Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.3797311351286!2d105.78184561493178!3d20.977410186026248!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd28b922b2d%3A0x221ba2eb8a507f1d!2zMTEwIFRy4bqnbiBQaMO6LCBQLiBN4buZIExhbywgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428091715!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Đống Đa","web_address":"Số 159, Thái Hà, Q.Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.462131857928!2d105.815959315309!3d21.01418719365072!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7cc531936d%3A0x4c28dc4916288908!2zMTU5IFAuIFRow6FpIEjDoCwgTMOhbmcgSOG6oSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428070085!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Hoàng Mai","web_address":"Số 1283, Giải Phóng, Q.Hoàng Mai, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.57134030527!2d105.83987941530862!3d20.969722795166227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac4e3854e599%3A0xeb8a39c85d8a5e0c!2zMTI4MyBHaeG6o2kgUGjDs25nLCBIb8OgbmcgTGnhu4d0LCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642428017768!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Nam Từ Liêm","web_address":"Số 18, Phạm Hùng, Q.Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0563672552375!2d105.7770565153091!3d21.030430493096272!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b307f63bcf%3A0x8ee71bd303b72e49!2zMTggUGjhuqFtIEjDuW5n!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427969141!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - AEON Mall","web_address":"Tầng 1 - Trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.146994728886!2d105.89845411530918!3d21.026803593220134!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a96a85453f37%3A0x39ce34aaf20a939!2zVHJ1bmcgdMOibSB0aMawxqFuZyBt4bqhaSBBZW9uIE1hbGwgTG9uZyBCacOqbg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427933861!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Trần Anh - Đông Anh","web_address":"Quốc Lộ 3, H.Đông Anh, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d952845.132027224!2d105.28858301623852!3d21.1105209749687!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31351c1a59f4873f%3A0x660e4e9ee5ede6d3!2zUUwzLCB0dC4gxJDDtG5nIEFuaCwgxJDDtG5nIEFuaCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427882712!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Pico - Nguyễn Trãi","web_address":"Số 76, Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.046080310021!2d105.79993311530873!3d20.99078989444851!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acbf0eec28ab%3A0x75571397dddde999!2zNzYgxJAuIE5ndXnhu4VuIFRyw6NpLCBUaMaw4bujbmcgxJDDrG5oLCBUaGFuaCBYdcOibiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427852253!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Pico - Tây Sơn","web_address":"Số 324, Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.679098862565!2d105.8198050153089!3d21.005496793947007!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac83e89dbc6d%3A0xf9e042c0d7feab04!2zMzI0IFAuIFTDonkgU8ahbiwgTmfDoyBUxrAgU-G7nywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427819101!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Pico - Xuân Thủy","web_address":"Số 173, Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9194094798863!2d105.78271051530932!3d21.035910392909177!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab4a08ea1291%3A0x241aeabf5e8e23ab!2zMTczIFh1w6JuIFRo4buneSwgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427795894!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Siêu Thị Điện Máy Pico - Giảng Võ","web_address":"Số 148, Giảng Võ, Q.Ba Đình, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.089325108304!2d105.81676911530914!3d21.029111593141334!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab722f45f1fb%3A0x2cefc3207c814d9f!2zxJAuIEjhu5MgR2nhuqNuZyBWw7UsIEdp4bqjbmcgVsO1LCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427762999!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công Ty CP XNK và Đầu Tư Phát Triển Tân Việt","web_address":"Số 22/46, Nguyễn Hoàng Tôn, Q.Tây Hồ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3710.079940517664!2d105.83378791531516!3d21.58280247400803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526dc0985daff%3A0x7e7d3f6ee5b2365d!2zNjI5IEzGsMahbmcgTmfhu41jIFF1eeG6v24sIFBoYW4gxJDDrG5oIFBow7luZywgVGjDoG5oIHBo4buRIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFRow6FpIE5ndXnDqm4sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427710000!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công Ty TNHH Long Hoàng Anh","web_address":"Số 13B, Thịnh Yên, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.565845200927!2d105.85030301493234!3d21.01003348600852!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab8ad52dd83b%3A0xc1b3b0445935b508!2zMTNCIFRo4buLbmggWcOqbiwgUGjhu5EgSHXhur8sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427667923!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Thế Giới Âm Thanh Nguyên Vũ","web_address":"Số 59A, Khương Trung Mới, Q.Thanh Xuân, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.8215023981834!2d105.81677341530882!3d20.99979109414161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8568515431%3A0xb20557efd91ef1cb!2zNTkgUC5LaMawxqFuZyBUcnVuZywgS2jGsMahbmcgVHJ1bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427646930!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công Ty TNHH TM Hải Tàu","web_address":"Số 09, Nguyễn Thái Học, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.1073564385124!2d105.84068931493267!3d21.02838998599859!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab97083e1163%3A0x2e7baf60615be0ed!2zOSBQLiBOZ3V54buFbiBUaMOhaSBI4buNYywgQ-G7rWEgTmFtLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427610714!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công Ty TNHH DV-TM Hoàng Hải","web_address":"Số 23D, Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.219348244158!2d105.85131241493254!3d21.023907586000963!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abeca371e0d1%3A0x3b733ab11f8c2d88!2zMjNEIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6BuZyBCw6BpLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427589613!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Chiến Phượng","web_address":"Số 39H, Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.185051551065!2d105.84668941493251!3d21.025280386000244!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9479e5bacf%3A0x87d1cf62aa1a2e01!2zMzloIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBUcuG6p24gSMawbmcgxJDhuqFvLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427562879!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Sơn 39","web_address":"Số 39, Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.190520477934!2d105.84728761493254!3d21.02506148600038!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab947fb9487b%3A0x495c28e4bffa8c0b!2zMzkgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427542434!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Hồng Sỹ","web_address":"Số 32, Phan Trọng Tuệ, Cầu Bươu, Q.Hà Đông, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.229880882573!2d105.84086561530823!3d20.9432814960659!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135adbc8de95b29%3A0x5a64763b2fbf8573!2zMzIgxJAuIFBoYW4gVHLhu41uZyBUdeG7hywgVsSDbiDEkGnhu4NuLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427520542!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử VT ĐL Hà Thủy","web_address":"Số 21D, Hàng Bài, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d476860.5231351979!2d105.65267589999999!3d20.9736751!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abecb1dd75af%3A0x4fac373f54df7920!2zMjFEIFAuIEjDoG5nIELDoGksIEjDoG5nIELDoGksIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427435488!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Công Ty TNHH TM - DV Việt Lâm","web_address":"Số 1672, Hùng Vương, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.6643273907903!2d105.38118001493764!3d21.324276085839006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d60aa9dca25%3A0x50e5734a153a5f1c!2zMTY3MiDEkMaw4budbmcgSMO5bmcgVsawxqFuZywgUGguR2lhIEPhuqltLCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427402789!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử - Điện Lạnh Dương Tiến Hùng","web_address":"Số 1457, Đại lộ Hùng Vương, P.Tiên Cát, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9991938911044!2d105.39715911493742!3d21.311048185846094!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4ecafc1efb%3A0x9561dc5664969dca!2zMTQ1NyDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427367994!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Đức Long","web_address":"Số 16, Phố Phú Bình, P.Phong Châu, Tx.Phú Thọ, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.7676613762446!2d105.2213467153131!3d21.399051080408803!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31349083c877e57f%3A0xabc4748df1cb58fe!2zMTYgUGjDuiBCw6xuaCwgUGguUGhvbmcgQ2jDonUsIFBow7ogVGjhu40sIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427340487!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Công Ty TNHH Điện Tử - Điện Lạnh Nhu Túc","web_address":"Số 1455, Đại lộ Hùng Vương, P.Tiên Cát, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9993001833423!2d105.39715771493746!3d21.311043985846215!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4ecaf5a53d%3A0xb3183fb3ff717e2b!2zMTQ1NSDEkOG6oWkgbOG7mSBIw7luZyBWxrDGoW5nLCBQaC5UacOqbiBDw6F0LCBUaMOgbmggcGjhu5EgVmnhu4d0IFRyw6wsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427303915!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Công Ty TNHH Công Nghệ Điện Tử TG","web_address":"Tổ 35, Phố Thi Đua, P.Tiên Cát, TP.Việt Trì, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3717.032095447275!2d105.39422581493737!3d21.30974808584683!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d489563433d%3A0xd65f0bfd6b3638aa!2zMzUgUGjhu5EgSG9hIFbGsMahbmcsIFBoLlRpw6puIEPDoXQsIFRow6BuaCBwaOG7kSBWaeG7h3QgVHLDrCwgUGjDuiBUaOG7jQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427271625!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Xuyên Liên","web_address":"Số 17, Đường Nam, Thị trấn Phong Châu, H.Phù Ninh, T.Phú Thọ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3714.5521794327074!2d105.31149781493909!3d21.407530585794436!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313493e03b3e0a9b%3A0xb3f20152a9e272d3!2zMTcgUC4gxJDGsOG7nW5nIE5hbSwgVFQuIFBob25nIENow6J1LCBQaMO5IE5pbmgsIFBow7ogVGjhu40!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427226195!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"PHUTHO"}, {"name":"Phân Phối và Bán Sản Phẩm KaraOke Arirang","web_address":"207Eo, St.215 Sangkat Psar Doum Kor Khan Toul Kor, Phnom Penh, Cambodia","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3908.975651421854!2d104.90178171523914!3d11.55360314752515!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3109510541375d9b%3A0xda53de67833d5d75!2sDoeurm%20Kor%20Market!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642427187178!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"Cambodia"}, {"name":"Trạm Bảo hành Điện tử Hòa","web_address":"68 Tân Trào, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8013685104866!2d105.78570471479442!3d10.033243692828343!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a21d805c03%3A0xb94eb0d86d7a2a77!2zNjggVMOibiBUcsOgbywgVMOibiBBbiwgTmluaCBLaeG7gXUsIEPhuqduIFRoxqE!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172831808!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"CANTHO"}, {"name":"Little Italy Restaurant","web_address":"10 Nguyễn Thái Học, Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7328.020404547356!2d107.58823667712387!3d16.46387800691161!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a13d268bc191%3A0x6df07f4538f570e5!2sLittle+Italy+Restaurant!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529331432046","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"THUATHIENHUE"} ] }