{     "total": 403,"stores": [         {"name":"Văn phòng giao dịch (Miền Bắc) Công ty CP Công nghệ Arirang - Hà Nội","web_address":"46 Phố Nghĩa Đô, P.Xuân La, Quận Tây Hồ,TP.Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.563841333809!2d105.79355571493299!3d21.050130885986846!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab25090be39d%3A0x68c9149fbe815322!2zNDYgUC4gTmdoxKlhIMSQw7QsIFh1w6JuIExhLCBUw6J5IEjhu5MsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173337233!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HANOI"}, {"name":"Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghệ Arirang","web_address":"Số 162, Phan Đăng Lưu, P.3, Q.Phú Nhuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.126711651018!2d106.68026131480096!3d10.801605992304426!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528da0315afd9%3A0x891031b43884784e!2zMTYyIFBoYW4gxJDEg25nIEzGsHUsIFBoxrDhu51uZyAzLCBQaMO6IE5odeG6rW4sIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172920498!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công ty TNHH Một Thành Viên Hải Phong Audio - Đà Nẵng","web_address":"402 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.2932197413647!2d108.18311391485825!3d16.050266888892644!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219095887f515%3A0x171f1eec14f34740!2zNDAyIE5ndXnhu4VuIFBoxrDhu5tjIE5ndXnDqm4sIEFuIEtow6osIFRoYW5oIEtow6osIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171665774!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"DNTN Tuấn Trung","web_address":"Số 52 - 54, Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.504877952115!2d106.69991131480086!3d10.772589892324127!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f40d29c548f%3A0xc6cf9880749c509c!2zU-G7kSA1MiwgNTQgxJDGsOG7nW5nIEh14buzbmggVGjDumMgS2jDoW5nLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642169418710!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN1","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Cát Thuỷ","web_address":"Số 473, Nhật Tảo, P.6, Q.10","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.62626339762!2d106.65992841480052!3d10.763259792330462!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752eef2574e93f%3A0xf76babb6cbfcd635!2zNDcxJjQ3MyDEkC4gTmjhuq10IFThuqNvLCBQaMaw4budbmcgNiwgUXXhuq1uIDEwLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmg!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170151170!5m2!1svi!2s","district_code":"QUAN10","province_code":"HOCHIMINH"}, {"name":"Công Ty TNHH TM DV Châu Linh Rado","web_address":"Số 20-21-22B, Phan Chu Trinh, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.1793212436146!2d106.8143354148023!3d10.949823192203953!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174d9533dc93a5b%3A0x27d93978862c34dd!2zU-G7kSAyMC0yMSwgMjJCIMSQxrDhu51uZyBQaGFuIENodSBUcmluaCwgUXVhbmcgVmluaCwgVGjDoG5oIHBo4buRIEJpw6puIEjDsmEsIMSQ4buTbmcgTmFp!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170487494!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOBIENHOA","province_code":"DONGNAI"}, {"name":"Công Ty TNHH Kim Trường","web_address":"Số 119-121, Hùng Vương, Q.Hải Châu, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3833.955340098832!2d108.21505331526505!3d16.067807143743003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314218345245b513%3A0x9c942e38c4ec0676!2zMTE5IEjDuW5nIFbGsMahbmcsIEjhuqNpIENow6J1IDIsIFEuIEjhuqNpIENow6J1LCDEkMOgIE7hurVuZyA1NTAwMDAsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642432605351!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Vũng Tàu Audio","web_address":"Số 239, Thống Nhất, P.8, TP.Vũng Tàu, T.BR-VT","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.8402205343323!2d107.08503661479715!3d10.354657792608561!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756fe83af7a32b%3A0x25a288d3997f587c!2zMjM5IFRo4buRbmcgTmjhuqV0IE3hu5tpLCBQaMaw4budbmcgOCwgVGjDoG5oIHBo4buRIFbFqW5nIFThuqd1LCBCw6AgUuG7i2EgLSBWxaluZyBUw6B1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642170631976!5m2!1svi!2s","district_code":"VUNGTAU","province_code":"BARIAVUNGTAU"}, {"name":"Cửa Hàng Thời Đại","web_address":"Số 127, Hoàng Văn Thụ, P.3, TP.Bạc Liêu, T.Bạc Liêu","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3937.5245951108395!2d105.72416651478854!3d9.286698693342341!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a1097ba06bf46f%3A0x750de8b87f5c8c6!2zMTI3IEhvw6BuZyBWxINuIFRo4bulLCBQaMaw4budbmcgMywgQuG6oWMgTGnDqnU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171310818!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BACLIEU"}, {"name":"Trạm BH Sửa Chữa Điện Tử Thái","web_address":"Số 197/3, Nguyễn Tất Thành, P.1, Tx.Sa Đéc, T.Đồng Tháp","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3925.5679366147056!2d105.75931351479667!3d10.296354092648375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a7e150780ca31%3A0x9a6f2e1389b118eb!2zU-G7kSAxOTcsIDMgxJDGsOG7nW5nIE5ndXnhu4VuIFThuqV0IFRow6BuaCwgS2jDs20gMiwgU2EgxJDDqWMsIMSQ4buTbmcgVGjDoXA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171354233!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DONGTHAP"}, {"name":"Điện Tử Luận","web_address":"Số 105, Trần Quốc Tuấn, K.2, P.2, TP.Trà Vinh, T.Trà Vinh","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.999030873529!2d106.3385764152332!3d9.934037776891138!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a01756b2477023%3A0xca29c43361c1ee9e!2zMTA1IFRy4bqnbiBRdeG7kWMgVHXhuqVuLCBQaMaw4budbmcgMywgVHLDoCBWaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171558831!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"TRAVINH"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử An","web_address":"Số 20, Mai Xuân Thưởng, P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3875.0182972939074!2d109.2262447148308!3d13.777770090330689!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316f6c843e6917c7%3A0x1aed51c3fcae979e!2zMjAgTWFpIFh1w6JuIFRoxrDhu59uZywgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgVGjDoG5oIHBo4buRIFF1aSBOaMahbiwgQsOsbmggxJDhu4tuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171631364!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHDINH"}, {"name":"Công ty TNHH Một Thành Viên Hải Phong Audio - Đà Nẵng","web_address":"402 Nguyễn Phước Nguyên, P. An Khê, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3834.2932197413647!2d108.18311391485825!3d16.050266888892644!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314219095887f515%3A0x171f1eec14f34740!2zNDAyIE5ndXnhu4VuIFBoxrDhu5tjIE5ndXnDqm4sIEFuIEtow6osIFRoYW5oIEtow6osIMSQw6AgTuG6tW5nIDU1MDAwMA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171665774!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DANANG"}, {"name":"Cửa Hàng Toàn Không Gian","web_address":"Số K20, Lý Thường Kiệt, P.Tân Tiến, TP.Buôn Ma Thuột, T.ĐăkLăk","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15570.071595615578!2d108.043508!3d12.679584!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x43f1667977a68c23!2sSunny!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172545436!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"DAKLAK"}, {"name":"Cơ Sở Sửa Chữa Điện Tử Chín","web_address":"Số 162, Trần Hưng Đạo, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, T.Kon Tum","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3865.334552459908!2d108.00620731483733!3d14.350040489962451!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316bffa271fbe2e1%3A0x21431c4fefabc74e!2zMTYyIFRy4bqnbiBIxrBuZyDEkOG6oW8sIFRo4bqvbmcgTOG7o2ksIEtvbiBUdW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172388050!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KONTUM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Tử Anh Dũng","web_address":"Số 18A, Yết Kiêu, P.Vạn Thắng, TP.Nha Trang, T.Khánh Hòa","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3898.9590972978!2d109.18705751481455!3d12.251047291331485!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31706780bee9ca3d%3A0xcc46c72322885aec!2zMThhIFnhur90IEtpw6p1LCBW4bqhbiBUaOG6r25nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgTmhhIFRyYW5nLCBLaMOhbmggSMOyYSA2NTAwMDA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642172281970!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"KHANHHOA"}, {"name":"Công Ty TNHH DV TM Điện Tử Hưng","web_address":"Số 100, Trần Phú, H.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết, T.Bình Thuận","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.4872110207443!2d108.09398991480204!3d10.926521692219792!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31768300176ffb2f%3A0xc3c6346000fcafdd!2zMTAwIFRy4bqnbiBQaMO6LCDEkOG7qWMgTmdoxKlhLCBUaMOgbmggcGjhu5EgUGhhbiBUaGnhur90LCBCw6xuaCBUaHXhuq1u!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642171999708!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"BINHTHUAN"}, {"name":"Điện Tử Nhân Nguyễn","web_address":"Số 108A, Nguyễn Du, P.Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi, T.Quảng Ngãi","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3851.620756205332!2d108.80946571484658!3d15.124216189470742!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316852cd91968387%3A0xa5d7533df07eeffe!2zMTA4IMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBEdSwgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUXXhuqNuZyBOZ8OjaQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173470805!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNGAI"}, {"name":"DNTN TM - DV Tân Nhật Thanh","web_address":"Số 05, Hoàng Diệu, TP.Tam Kỳ, T.Quảng Nam","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3843.4915473783217!2d108.49237811485202!3d15.565364589193942!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3169dcc1c43e89df%3A0xddeb7b5d59c342ad!2zNSBIb8OgbmcgRGnhu4d1LCBQaMaw4budbmcgUGjGsOG7m2MgSMOyYSwgVGFtIEvhu7MsIFF14bqjbmcgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642173425293!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"QUANGNAM"}, {"name":"Cửa Hàng Điện Máy Vĩnh Tín","web_address":"Số 181, Hùng Vương, P.Hội Thương, TP.Pleiku, T.Gia Lai","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3871.697009977424!2d108.00237841525139!3d13.976631895808199!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x316c1f83c71e43cd%3A0xaec1b219808274ad!2zMTgxIEjDuW5nIFbGsMahbmcsIFAuIEjhu5lpIFRoxrDGoW5nLCBUaMOgbmggcGjhu5EgUGxlaWt1LCBHaWEgTGFpIDYwMDAwMCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1642429826258!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOHUE","province_code":"GIALAI"}     ] }