Tất cả tin tức

Hướng dẫn sử dụng và tải về ứng dụng dành riêng cho AR-3600WTK

  Thứ Hai, 21/02/2022

Hướng dẫn chép bài hát MTV máy AR-3600WTK: Link tải về Phần mềm chép bài hát MTV cho máy AR - 3600WTK: Link tải về Hướng dẫn xoá bài hát MTV cho máy AR-3600WTK: Link tải về ...

ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn sử dụng và tải về ứng dụng dành riêng cho AK-36Plus

  Thứ Hai, 21/02/2022

HƯỚNG DẨN CHÉP VÀ PHÁT BÀI HÁT MTV MÁY AK-36PLus - Click vào đây Java: Link tải về Chương trình mtvsongtools: Link tải về HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG REMOTE CONT...

ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn sử dụng và tải về ứng dụng dành riêng cho AK-36HDD

  Thứ Hai, 21/02/2022

HƯỚNG DẪN CHÉP VÀ PHÁT BÀI HÁT MTV MÁY AK-36HDD - Click vào đây Java: Link tải về Chương trình mtvsongtools: Link tải về HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG REMOTE CONTROL - Cl...

ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn sử dụng và tải về ứng dụng dành riêng cho AK-36

  Thứ Bảy, 19/02/2022

HƯỚNG DẪN CHÉP VÀ PHÁT BÀI HÁT MTV MÁY AK-36/ AK-36HDD - Click vào đây Java: Link tải về Chương trình mtvsongtools: Link tải về HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG REMOTE CONTR...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV và AK-36, AK-36HDD, AK-36Plus)

  Thứ Sáu, 14/01/2022

Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV, Android Karaoke AK-36/AK-36HDD/AK-36Plus) + Tải về Ứng dụng Youtube Smart TV Ứng dụng Youtube Smart TV (Cài đặt trên Smart TV và AK-36,...

ĐỌC TIẾP

Ứng dụng chọn bài hát dành cho máy SmartK+ (Cài đặt cho điện thoại) Ver 1.2.8

  Thứ Sáu, 14/01/2022

- Cài đặt trên Smartphone để chọn bài hát cho máy SmartK+. - Kết nối thiết bị qua WiFi, WiFi Hotspot - Tìm và chọn bài hát bằng cách nhập kí tự đầu của tên bài hát (Tìm bài hát M ùa X uân A...

ĐỌC TIẾP
Gọi ngay