Vietnam Value Hàng Việt Nam, chất lượng cao

TRUYỀN THÔNGTin Tức & Sự Kiện

Maseco tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 15/12/2018

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng quản trị, ngày 12/12/2018, tại trụ sở công ty số 78A Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận.  Công ty cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (Maseco) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Đại hội đã nghe Ông Đỗ Hướng Dương – Tổng giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và nhận định đánh giá kết quả cả năm 2018.

Đại hội cũng đã bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm:

  • Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:
  1. Bà Nguyễn Thiện Mỹ
  2. Ông Nguyễn Hoàng Phi
  3. Ông Đỗ Văn Thắng
  4. Ông Phan Bá Cường
  5. Ông Nguyễn Xuân Trường
  • Thành viên Ban Kiểm soát
  1. Bà Bùi Thị Liễu
  2. Bà Đỗ Thị Liên Chi
  3. Ông Phạm Minh Thuận

Một số hình ảnh đại hội

Ông Nguyễn Xuân Hàn, CT.Hội đồng quản trị chủ tọa đại hội

Ông Đỗ Hướng Dương, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng

Cổ đông tham dự và phát biểu tại đại hội

Cổ đông bỏ phiếu bầu cử bổ sung HĐQT,BKS

Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

Thư ký đại hội trình bày dự thảo biên bản đại hội

Biểu quyết thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Nam)
Trung tâm Dịch vụ Điện tử

162 Phan Đăng Lưu, P.3, Q.PN, TP.HCM

(028) 3844 1387

131 Trần Huy Liệu, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

(028) 3.999.0124

Thời gian làm việc: 9h - 19h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Trung)
Chi nhánh Công ty MASECO

206 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng

(0236) 364 5588

Thời gian làm việc: 8h - 17h

Phân Phối & Bảo Hành (Miền Bắc)
Công ty TNHH TM ĐIỆN TỬ ARIRANG

46 Phố Nghĩa Đô, P Xuân La, Quận Tây Hồ,TP Hà Nội

(024) 3773 6914

Thời gian làm việc: 8h - 17h