Skip to content

Home Tải về Phần mềm cập nhật
Phần mềm cập nhật In Email
Thứ bảy, 27 Tháng 11 2010 09:38

Danh sách bài hát | Hướng dẫn sử dụng | Phần mềm cập nhật | Cập nhật bài hát mới| Phần mềm Smart TV Box 3600

Hướng dẫn xác định phiên bản Firmware
Cách cập nhật Firmware mớiChú ý : Không cập nhật nhầm giữa 3600HDD và 3600HDD Plus

AR 3600 KTV
Phần mềm MTV cho máy AR 3600 KTV Version 5 (cập nhgày 13/02/2014)

Copy file MtvTools_ver5_gan trong.exe hoặc MtvTools_ver5_gan ngoai.exe vào thư mục MTV trên ổ cứng. Chạy file này khi đó chương trình sẽ tự động tạo ra các file hệ thống trên ổ cứng

Đối với ổ cứng gắn ngoài mã số bài hát bắt đầu từ: 7050001 và ổ cứng gắn trong là: 8050001

Phần mềm cập nhật cho AR3600KTV

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY AR 3600KTV Click vào đây

Thông tin phần mềm AR 3600KTV Click vào đây

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng


Phần mềm MTV dành cho máy ổ cứng gắn trong

Phần mềm MTV dành cho máy ổ cứng gắn ngoài

Phần mềm cập nhật máy

Phần mềm cập nhật dùng cho Touch Screen


3600 HDMI Version 1.59
File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI Version 1.59 (cập nhật ngày 23/04/2014)

- Bước 1: Tải File app_A1H.zip và 5029REF.zip giải nén được File app_A1H.img và 5029REF.bin. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img5029REF.bin vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

- Bước 2:Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn Hệ thống, máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

- Bước 3:Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn Firmware, máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật Firmware. Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật hần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI Version 1.59

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY 3600 HDMI Click vào đây

Lưu ý: Thông số cài đặt trong phần Hình ảnh sẽ trở về mặc định, vui lòng cài đặt lại theo thông số TV của bạn.

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về app_A1H.zip

Tải về 5029REF.zip


3600 HDMI Version 1.55

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI Version 1.55 (cập nhật ngày 03/01/2014)

- Bước 1: Tải File app_A1H.zip và 5029REF.zip giải nén được File app_A1H.img và 5029REF.bin. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img5029REF.bin vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

- Bước 2:Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn Hệ thống, máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật Hệ thống. Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

- Bước 3:Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn Firmware, máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật Firmware. Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật hần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI Version 1.55

HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT PHẦN MỀM MÁY 3600 HDMI Click vào đây

Lưu ý: Thông số cài đặt trong phần Hình ảnh sẽ trở về mặc định, vui lòng cài đặt lại theo thông số TV của bạn.

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về app_A1H.zip

Tải về 5029REF.zip

3600 HDMI Version 1.51

File cập nhật phần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI Version 1.51 (cập nhật ngày 10/01/2013)

- Bước 1: Tải File app_A1H.zip và 5029REF.zip giải nén được File app_A1H.img và 5029REF.bin. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file app_A1H.img5029REF.bin vào USB. Tắt máy 3600 HDMI, cắm USB vào máy 3600 HDMI và mở máy.

- Bước 2:Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn Hệ thống, máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật phần mềm.Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

- Bước 3:Từ menu chính, vào mục Cài đặt > Cập nhật. Chọn Firmware, máy sẽ tự động tiến hành quá trình cập nhật Firmware. Máy sẽ tự động tắt và khởi động lại.

Quý khách đã hoàn thành quá trình cập nhật hần mềm hệ thống cho máy 3600 HDMI Version 1.51

Lưu ý: Thông số cài đặt trong phần Hình ảnh sẽ trở về mặc định, vui lòng cài đặt lại theo thông số TV của bạn.

Nếu cần hỗ trợ xin hãy click vào đây Hỗ trợ khách hàng

Tải về app_A1H.zip

Tải về 5029REF.zip

AR-909HD Version 10

Phần mềm version 10 và phần mềm làm bài hát MTV ver 4 hỗ trợ chức năng MTV karaoke. (cập nhật ngày 03/01/2014)

Tải File AR-909HDv10.zip giải nén được File rom.bin và MtvTools_ver4.exe. Chuẩn bị 1 USB sạch (không có dữ liệu), sau đó chép file rom.bin vào thư mục gốc USB. Lấy đĩa ra khỏi máy trước khi tiến hành cập nhật, Tắt máy AR-909HD, cắm USB vào máy AR-909HD và mở máy tiến hành cập nhật phần mềm.

Copy file MtvTools_ver4.exe vào thư mục MTV trên ổ cứng (chung với các bài hát MTV). Chạy file này khi đó chương trình sẽ tự động tạo ra các file hệ thống trên ổ cứng.

Tải về AR-909HDv10.zip3600 HDD Plus

File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC_CST V0.65

- Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát

- Xem hướng dẫn  xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới

Tải File

Tải File

File cập nhật Firmware 3600HDD Plus MSC2133 V0.65

- Cần cập nhật Firmware trước khi cập nhật bài hát

- Xem hướng dẫn  xác định phiên bản Firmware và cách cập nhật Firmware mới

Tải File

Tải File
Mi 3600
Cập nhật phần mềm cho máy Mi 3600 Tải về máy
Phần mềm Karaoke Downloader để tải file MP3 và AVI vào  thẻ nhớ cho máy Mi 3600 Tải về máy


Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 4 2014 11:08
 

Hổ trợ qua Chat

Sản phẩm mới

AR-3600 KTV
AR-3600KTV
6.347.000 VNĐ không ổ cứng
7.920.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB+2Micro)
AR-36MI
AR-36MI
3.630.000 VNĐ
AR-36MD
AR-36MD
2.200.000 VNĐ
AR-36
AR-36
1.265.000 VNĐ
KOD 3600
KOD 3600
6.996.000 VNĐ không ổ cứng
9.493.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB + 2Micro)

Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
4.499.000 VNĐ
JANT - I
JANT - I
1.837.000 VNĐ