Skip to content

Home
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Maseco

dhcd-2014-1Ngày 15/4/2014, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận “MASECO” đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Tham dự đại hội có 140 cổ đông sở hữu 92,99% cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của công ty.

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2013, theo đó tuy còn nhiều khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh và cơ chế quản lý, nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã nỗ lực vượt qua thử thách, thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế

Đọc Thêm
 

Tìm kiếm


Hỗ trợ trực tuyếnSản phẩm mới

AR-3600 KTV
AR-3600KTV
6.347.000 VNĐ không ổ cứng
7.920.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB+2Micro)
AR-36MI
AR-36MI
3.630.000 VNĐ
AR-36MD
AR-36MD
2.200.000 VNĐ
AR-36
AR-36
1.265.000 VNĐ
KOD 3600
KOD 3600
6.996.000 VNĐ không ổ cứng
9.493.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB + 2Micro)

Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
4.499.000 VNĐ
JANT - I
JANT - I
1.837.000 VNĐ
OS-250M
OS-250M
1.760.000 VNĐ

Mi 3600
Mi 3600
1.980.000 VNĐ

AR-909 HD
AR-909 HD
4.735.500 VNĐ

Bảng giá phụ kiện bán kèm cho Khách hàng
Bảng giá phụ kiện bán kèm cho Khách hàng


OSM-25W
OSM-25W


AR-36
AR-36
1.265.000 VNĐ

Arirang Karaoke Vol 50
Arirang Karaoke Vol 50
110.000 VNĐ

SPA-2400A
SPA-2400A
8.800.000 VNĐ

S-808
S-808
4.400.000 VNĐ

JANT-VIII
JANT-VIII
3.300.000 VNĐ

AR III
AR III
1.771.000 VNĐ

TSE - T2
TSE - T2
2.420.000 VNĐ

Đèn ánh sáng màu LED 9224
Đèn ánh sáng màu LED 9224
1.804.000 VNĐ

OS-250B
OS-250B
2.277.000 VNĐ

AR-36NR
AR-36NR
3.300.000 VNĐ

S-1010
S-1010
5.060.000 VNĐ

HỆ THỐNG LOA 5.1
HỆ THỐNG LOA 5.1


JANT - VI
JANT - VI
3.234.000 VNĐ

PA - 203 III
PA - 203 III
2.585.000 VNĐ

JANT - III
JANT - III
1.958.000 VNĐ

AR-301III
AR-301III
550.000 VNĐ

OS-200F
OS-200F
2.046.000 VNĐ

Màn hình cảm ứng
Màn hình cảm ứng
5.500.000 VNĐ

JANT - IV
JANT - IV
2.728.000 VNĐ

Smart TV Box 3600
Smart TV Box 3600
1.892.000 VNĐ

AR-3600 KTV
AR-3600 KTV


S-808
S-808
4.400.000 VNĐ

KOD 3600
KOD 3600


SPA 909P
SPA 909P
4.840.000 VNĐ

PA - 306 DIGITAL
PA - 306 DIGITAL
3.575.000 VNĐ