Skip to content

Home
Maseco - Chặng đường 15 năm tạo dựng thương hiệu quốc gia

Ngày 23/12, Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) tự hào là một trong 63 doanh nghiệp tiêu biểu cả nước được Bộ Công thương trao chứng nhận đạt thương hiệu quốc gia. Đặc biệt, MASECO là đơn vị duy nhất trong số 63 doanh nghiệp này đạt cùng lúc 2 thương hiệu quốc gia cho hai sản phẩm “Tiêu Maseco”“Sản phẩm Điện Tử Arirang”

Đọc Thêm
 

Vol54

Khuyen mai

Thuong hieu quoc gia

Tìm kiếm


OLED TV

Hỗ trợ trực tuyếnFacebook


Sản phẩm mới

DIGITAL LED TV 32"
TV-Led32
Giá: 4.950.000 VNĐ
DIGITAL LED TV 40"
TV-Led40
Giá: 7.590.000 VNĐ
AR-3600 KTV
AR-3600KTV
6.347.000 VNĐ không ổ cứng
7.920.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB+2Micro)
AR-36MI
AR-36MI
3.300.000 VNĐ
AR-36MD
AR-36MD
1.980.000 VNĐ
AR-36
AR-36
1.265.000 VNĐ
KOD 3600
KOD 3600
6.996.000 VNĐ không ổ cứng
9.493.000 VNĐ
(ổ cứng 2TB + 2Micro)

Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
Professional Stereo Graphic Equalizer GE - 306
4.499.000 VNĐ
JANT - I
JANT - I
1.837.000 VNĐ
TSE - T5
TSE - T5


AR-990
AR-990


3600 HDMI
3600 HDMI


S-1010
S-1010


AR-580S
AR-580S


AR-3600S
AR-3600S
6.281.000 VNĐ

AF III
AF III


301
301


DIGITAL LED TV 32"
DIGITAL LED TV 32


S-1010
S-1010


AR-980
AR-980


AR-301III
AR-301III


AR-909 HD
AR-909 HD
4.735.500 VNĐ

AR III
AR III


PA - 203 III
PA - 203 III
2.585.000 VNĐ

SPA 909P
SPA 909P
4.840.000 VNĐ

Maseco MidiVision KaraOke Vol 54
Maseco MidiVision KaraOke Vol 54


JANT - I
JANT - I


SPA 909
SPA 909
3.850.000 VNĐ

AR-36MD
AR-36MD
1.980.000 VNĐ

PA-8800
PA-8800
9.900.000 VNĐ

PA - 330 R
PA - 330 R
4.840.000 VNĐ

Mi 3600
Mi 3600
1.980.000 VNĐ

Smart TV Box 3600
Smart TV Box 3600
1.892.000 VNĐ

T6
T6


WMU 3300
WMU 3300


AD-306
AD-306


AD-2700
AD-2700


AR-337W
AR-337W


SPA-2400A
SPA-2400A
8.800.000 VNĐ